Jeoloji Nedir? Jeoloji Mühendisi Ne İş Yapar?
 • Rüzgar Karakuz
 • 0 Yorum
 • 04 Ocak 2024
 • 205

Jeoloji Nedir? Jeoloji Mühendisi Ne İş Yapar?

Jeoloji Ne Demek? Jeoloji Mühendisliği Nedir? Jeoloji Mühendisliği Maaş, Jeoloji Mühendisi Ne İş Yapar? TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası


Jeoloji Ne Demek?

Jeoloji, yer bilimleri alanında yer alan bir bilim dalıdır. "Jeoloji" kelimesi, Yunanca kökenli olup "yer" anlamına gelen "ge" ile "bilim" anlamına gelen "logos" kelimelerinin birleşiminden gelir. Dolayısıyla, jeoloji, Yerin yapısını, bileşimini, tarihini ve değişimlerini inceleyen bir bilim dalıdır.


Geleceğin iş dünyasında öne çıkmak ve kariyerinizi güçlendirmek için İleri Excel Eğitimi tam da ihtiyacınız olan fırsat. Uzman eğitmenlerden alacağınız pratik bilgiler, güncel Excel yetenekleriyle birleşerek sizi bir adım ileri taşıyacak. İleri Excel Sertifikası ile CV'nizi güçlendirebilir, iş bulma şansınızı artırabilir ve iş dünyasındaki rekabet avantajınızı güçlendirebilirsiniz.


Jeoloji Mühendisliği Nedir?

Jeoloji Mühendisliği, jeolojik bilimleri ve mühendislik prensiplerini birleştiren bir mühendislik dalıdır. Jeoloji mühendisleri, Yerin fiziksel özellikleri, yer altı yapıları, toprak ve kaya formasyonları, su kaynakları ve doğal afetler gibi jeolojik unsurları inceler. Ve bu bilgileri mühendislik projelerine entegre ederler.

Jeoloji mühendisliği, inşaat, madencilik, çevre, enerji ve altyapı gibi birçok alanda uygulanabilir. Bu mühendislik dalının temel amaçlarından biri, mühendislik projelerinin güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde yapılabilmesi için jeolojik faktörleri anlamak ve bu bilgileri kullanmaktır.


jeoloji


Jeoloji Mühendisliği Maaş

Jeoloji Yüksek Mühendisi maaşları, kıdem ve çalışılan kuruma bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

2024 yılı itibariyle Jeoloji Mühendisi maaşlarının aylık ortalama tutarı 56,700 TL dir. En düşük Jeoloji Yüksek Mühendisi maaşı 45,400 TL dir. En yüksek maaş ise 111,700 TL dir.


Jeoloji Mühendisi Ne İş Yapar?

Yer Altı Kaynaklarının Değerlendirilmesi:

 • Petrol, doğalgaz, kömür ve maden gibi yer altı kaynaklarının keşfi ve değerlendirilmesi.
 • Maden rezervlerinin belirlenmesi ve madencilik projelerinde jeolojik destek sağlanması.

İnşaat Projeleri:

 • İnşaat projelerinde zemin etütleri yapılması ve temel zemin özelliklerinin belirlenmesi.
 • Jeolojik risk analizleri ve zemin stabilitesi değerlendirmeleri.

Doğal Afetlerin Risk Analizi:

 • Deprem, heyelan, sel gibi doğal afetlerin risk analizlerinin yapılması.
 • Altyapı projelerinde doğal afetlere karşı dayanıklılığın artırılması için önerilerde bulunma.

Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi:

 • Çevresel etki değerlendirmeleri yapma ve projelerin çevresel etkilerini minimize etme çalışmalarında yer alma.
 • Su ve toprak kirliliği konularında analizler ve çözüm önerileri geliştirme.

Jeotermal Enerji Projeleri:

 • Jeotermal enerji potansiyelinin belirlenmesi ve jeotermal enerji projelerinde çalışma.

Su Kaynakları Yönetimi:

 • Yer altı su kaynaklarının analizi ve sürdürülebilir su yönetimi projelerine katkıda bulunma.

Jeolojik Harita ve Rapor Hazırlama:

 • Jeolojik verileri analiz ederek haritalar ve raporlar hazırlama.
 • Bu belgeleri diğer profesyonellerle paylaşma ve projelerde kullanılabilir hale getirme.

Araştırma ve Geliştirme:

 • Yeni jeolojik araştırma yöntemleri geliştirme ve mevcut teknolojileri iyileştirme.
 • Jeolojik bilimlere katkıda bulunacak araştırma projelerine katılma.

Deniz Jeolojisi ve Sedimantasyon:

 • Deniz tabanındaki jeolojik yapıları inceleme ve deniz sedimanlarının analiz edilmesi.

Kıyı Erozyonu ve Kıyı Jeomorfolojisi:

 • Kıyı bölgelerinde erozyonun etkilerini değerlendirme ve kıyı jeomorfolojisini inceleme.

Toprak Mekaniği:

 • Toprak davranışı ve taşıma kapasitesi analizleri yaparak, inşaat projelerinde zeminin taşıma kapasitesini belirleme.

Hidrojeoloji:

 • Yer altı su hareketlerini ve su kaynaklarını inceleme, yer altı suyu rezervuarlarını yönetme.

Jeolojik Modelleme:

 • Bilgisayar tabanlı jeolojik modelleme yazılımları kullanarak yer altı yapılarını modelleme ve analiz etme.

Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı:

 • Yer altı kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde kullanılması için stratejiler geliştirme ve projelere rehberlik etme.

Jeoloji Eğitimi ve Danışmanlık:

 • Jeoloji alanındaki bilgi ve deneyimlerini paylaşmak için eğitim verme ve danışmanlık hizmetleri sağlama.
 • Jeoloji Mühendisleri, bu alanlarda görev alarak doğal kaynakların etkin ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasına katkıda bulunurlar.


TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Jeoloji Mühendisleri Odası, 1960'lı yılların başında açılmaya başlanan jeoloji mühendisliği bölümü mezunlarının bir araya gelerek Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği çatısı altında oluşturdukları meslek odasıdır.

Türkiye'de jeoloji mühendisliği alanında faaliyet gösteren profesyonellerin bir araya gelmesi ve ortak çıkarlarını korumak amacıyla kurulmuştur. 18 Mayıs 1974 tarihinde TMMOB Yasası gereğince resmi olarak kurulmuştur.

Jeoloji Mühendisleri Odası, ülkedeki jeoloji mühendisliği alanındaki gelişmeleri takip etmek, mesleki standartları belirlemek, meslektaşlar arasında iletişimi güçlendirmek ve mesleki etik kuralları korumak gibi önemli görevleri üstlenmektedir.

Bu çerçevede, odanın kuruluş amacına uygun olarak, jeoloji mühendisliği alanında faaliyet gösteren profesyonellerin haklarını savunmak ve mesleklerini daha ileriye taşımak için çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Ayrıca eğitim programları düzenleyerek mesleki bilgi ve becerilerin artırılmasına katkıda bulunmaktadır.

Jeoloji Mühendisleri Odası, Türkiye'nin jeoloji mühendisliği alanındaki gelişimine önemli katkılarda bulunan bir meslek odası olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.


Jeoloji mühendisi, mezun olduktan sonra doğal kaynakları analiz eder, jeolojik haritalar oluşturur ve mühendislik yapılarının yer seçim çalışmalarını yönetir. Ayrıca, maden yataklarını değerlendirir ve jeotermal enerji kaynaklarını araştırır. Mühendisleri odası bünyesinde çalışarak meslek standartlarını korur ve çeşitli sektörlerde sürdürülebilir çözümler sunar. Jeoloji mühendislerinin maaşları deneyim ve uzmanlık alanlarına bağlı olarak değişir.

Sosyal Medyada Paylaşın

0 Yorum

Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için oturum açmanız gerekmektedir.

Sizlere Öneriyoruz

Bu blog yazısını okuyanlar aşağıdaki eğitimleri tercih ettiler!