İSO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Nedir?
 • Rüzgar Karakuz
 • 0 Yorum
 • 08 Eylül 2023
 • 321

İSO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Nedir?

14001 İSO Nedir? ISO 14001 Belgelendirme Süreci, ISO 14001 Hakkında Merak Edilenler


ISO 14001, bir çevre yönetim sistemi oluşturmak için kullanılan standartların bir çerçevesidir. Bu sistem, kuruluşların ürün veya hizmetlerinin çevresel etkilerini tanımlamalarına ve azaltmalarına yardımcı olur.

Ayrıca, kuruluşların çevre mevzuatı ve standartlarına uyum sağlamasına da yardımcı olur. Çevresel sorumluluklar, modern organizasyonlar için hayati bir öneme sahiptir. Sürdürülebilirlik, müşteriler, iş ortakları ve çalışanlar için önemli bir faktördür.

Bu nedenle, herhangi bir stratejik iş planlamasının temel taşı olmalıdır. ISO 14001, çevresel hususların üst düzey yönetim kararlarına ve süreçlerine entegre edilmesine yardımcı olabilir.

Çevresel performans, iş performansının ayrılmaz bir parçasıdır. ISO 14001, operasyonlarda su ve enerji gibi kaynakların daha az kullanılmasına yol açabilir. Bu, kaynak yönetimini ve hizmet verimliliğini geliştirerek kuruluşların finansal tasarruf sağlamasına yardımcı olabilir.

Dünya genelinde birçok kuruluş, en iyi çevre yönetim uygulamalarını oluşturmak için ISO 14001 kullanıyor. ISO 14001 standardı, kuruluşların emisyonları azaltmasına ve atıkları yönetmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, belirli bir sektörün veya operasyonun gereksinimlerine uyacak şekilde uyarlanabilir. Kuruluşlar, ISO 14001 uygunluğunu belgelendirme yoluyla itibarlarını artırabilirler.


14001 İSO Nedir?

ISO 14001, Uluslararası Standardizasyon Örgütü ISO tarafından geliştirilen bir çevre yönetim sistemi çerçevesidir. ISO 14001, çevresel etkileri azaltma ve çevre mevzuatına uyum sağlama amacıyla kullanılan bir yönetim sistemi standardıdır.

İlk olarak 1996 yılında yayınlanmış ve 2015 yılında üçüncü baskısı çıkmıştır. ISO 14001, çevresel sorumluluğu ele alırken organizasyonlara rehberlik eder.

ISO 14001, diğer ISO yönetim sistemleri ile aynı üst düzey yapıya sahiptir ve maddelere ayrılmıştır. Her madde, bir çevre yönetim sisteminin gerekliliklerini içerir.

 1. Bağlam: Kuruluşun çevresel bağlamını araştırır, mevzuatı öne çıkarır ve çevresel performansı kaydeder.
 2. Liderlik: Yönetimin çevre politikasına liderlik etmesini ve politikaya bağlı kalmasını sağlar.
 3. Planlama: Çevresel hedeflerin belirlenmesine ve değerlendirilmesine odaklanır.
 4. Destek: Çevre yönetim sisteminin yerleştirilmesi için gereken kaynakların haritalandırılmasına yardımcı olur.
 5. Operasyon: Kuruluşun operasyonel süreçlerini tanımlar.
 6. Performansı Değerlendirme: Çevre yönetim sisteminin izlenmesi ve değerlendirilmesini açıklar.
 7. Gelişim: Sistem ve prosedürlerde sürekli iyileştirmeler yapmayı teşvik eder.


 1. Belgelendirme ve Denetim: Bu madde, çevre yönetim sistemi belgelendirmesi ve denetimini ele alır. Kuruluşlar, bağımsız bir belgelendirme kuruluşu tarafından ISO 14001 standardına uygunluğunu doğrulatma sürecini içermelidirler. Ayrıca, periyodik iç denetimler ve dış denetimlerle sistemlerini gözden geçirmelidirler.
 2. İyileştirme: Bu madde, sürekli iyileştirme ilkesini vurgular. Kuruluşlar, çevresel performanslarını ve çevre yönetim sistemlerini sürekli olarak geliştirmek için verilere dayalı kararlar almalıdır. İyileştirme fırsatları tanımlanmalı ve bunlar üzerinde çalışılmalıdır. Ayrıca, politika, hedefler ve prosedürler de gerektiğinde güncellenmelidir.


ISO 14001 gereklilikleri, bir çevre yönetim sisteminin standartlara uygun olduğunu kanıtlamak için gereken kanıtlardır. Belgelendirme, sertifikasyon kuruluşu tarafından sağlanır ve kuruluşun çevresel etkisini azaltma taahhüdünü doğrular.

ISO 14001 kullanabilen her türlü kuruluş, çevresel etkilerini azaltma ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma amacıyla bu standardı entegre edebilir.

Belgelendirme, bir kuruluşun ISO 14001 çevre yönetim sistemini tam olarak benimsediğini kanıtlar. Ve çevre yönetimiyle ilgilenen paydaşlar için güvenilir bir işaret sağlar.


ISO 14001 Belgelendirme Süreci

ISO 14001 belgelendirmesi, bir kuruluşun ISO 14001 çevre yönetim sisteminin uygun şekilde uygulandığını ve işlediğini doğrulamak için gerçekleştirilir. Belgelendirme, akredite bir sertifikasyon kuruluşu tarafından yapılır ve aşağıdaki adımlardan oluşur:

 1. Hazırlık: Kuruluş, mevcut çevre yönetim sistemi ile ISO 14001 arasındaki farkları belirler ve uygunluk için gereken düzenlemeleri yapar.
 2. Dokümantasyon ve Eğitim: İlgili prosedürler ve dokümantasyon oluşturulur, çalışanlar eğitilir.
 3. İç Denetimler: Kuruluş, iç denetimler yaparak sistemin işleyişini değerlendirir.
 4. Belgelendirme Talebi: Kuruluş, belgelendirme için bir başvuru yapar.
 5. Birinci Aşama Denetimi: Belgelendirme kuruluşu, kuruluşun hazırlık düzeyini değerlendirmek için birinci aşama denetimi gerçekleştirir.
 6. İkinci Aşama Denetimi: Belgelendirme kuruluşu, ISO 14001 çevre yönetim sisteminin tüm alanlarını yerinde denetler.
 7. Sertifikasyon: Kuruluş, başarıyla tamamlanan denetimler sonucunda ISO 14001 sertifikası alır.
 8. Sürekli İyileştirme: ISO 14001 sertifikası aldıktan sonra kuruluş, çevre yönetim sistemini sürekli olarak iyileştirmeye devam eder. Ve yıllık denetimleri tamamlar.


ISO 14001 belgelendirme sürecinin süresi, kuruluşun büyüklüğü ve karmaşıklığına bağlı olarak değişebilir. Bu süreç, çevre yönetim sisteminin kuruluşa entegre edilme hızına ve kaynaklara bağlı olarak birkaç aydan bir yıla kadar sürebilir.


ISO 14001 Hakkında Merak Edilenler


ISO 14001 Nedir? Ve Neden Önemlidir?

ISO 14001, çevresel etkileri azaltmayı ve çevre mevzuatına uyumu teşvik eden bir çevre yönetim sistemi standardıdır. Organizasyonlar için çevresel sorumluluğu ele alır ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur.


Kimler ISO 14001 Standardını Kullanmalıdır?

ISO 14001, her türlü organizasyon için uygundur, büyük veya küçük, kamu veya özel sektör. Üretim, hizmet, ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlar bu standardı kullanabilir.


ISO 14001 Belgesi Nedir?

ISO 14001 belgesi, bir organizasyonun ISO 14001 standardına uygunluğunu doğrulayan resmi bir sertifikadır. Bağımsız bir belgelendirme kuruluşu tarafından verilir.


ISO 14001 Belgesini Nasıl Alabilirim?

ISO 14001 belgesini almak için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekir:

 1. Çevre yönetim sistemi oluşturun ve uygulayın.
 2. Belgelendirme için akredite bir kuruluşa başvurun.
 3. İlk aşama ve ikinci aşama denetimlerini geçin.
 4. ISO 14001 belgesini alın ve sürekli olarak iyileştirmeye devam edin.


ISO 14001 ve Diğer ISO Standartları Arasındaki Fark Nedir?

ISO 14001, çevre yönetimini ele alırken, diğer ISO standartları farklı yönetim alanlarına odaklanır. Örneğin, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, kaliteyi ele alırken ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgilenir.


ISO 14001 Belgesi Ne Kadar Süreyle Geçerlidir?

ISO 14001 belgesi, sertifikasyon kuruluşunun belirlediği bir süre boyunca geçerlidir. Genellikle bu süre 3 yıldır. Bu süre sonunda, organizasyon belgenin yenilenmesi için yeniden denetime tabi tutulur.


ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Nasıl Sürekli İyileştirilir?

ISO 14001, organizasyonlara çevresel performanslarını sürekli olarak geliştirmeleri için rehberlik eder. Veri analizi, risk değerlendirmesi ve iyileştirme fırsatlarının tanımlanması gibi yöntemlerle sürekli iyileştirmeyi teşvik eder.


ISO 14001 Belgesi Hangi Faydaları Sağlar?

ISO 14001 belgesi, organizasyonların çevresel etkilerini azaltmalarına yardımcı olurken aynı zamanda itibarlarını artırır, maliyetleri düşürür ve müşteri ve iş ortakları için çevresel uyumunu gösterir.


ISO 14001 Belgesi Almanın Maliyeti Nedir?

ISO 14001 belgesi almanın maliyeti, organizasyonun büyüklüğü, karmaşıklığı ve mevcut çevre yönetim sistemi durumuna bağlı olarak değişebilir. Maliyet, belgelendirme kuruluşuna ve danışmanlık hizmetlerine ödenecek ücretleri içerir.


ISO 14001 Belgesi Almak Zorunlu mu?

ISO 14001 belgesi almak zorunlu değildir. Ancak çevresel etkileri azaltmak ve çevre mevzuatına uyum sağlamak isteyen organizasyonlar için önemli bir araçtır. Belge, organizasyonların çevre yönetimini daha etkili hale getirmelerine yardımcı olur.

Sosyal Medyada Paylaşın

0 Yorum

Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için oturum açmanız gerekmektedir.

Sizlere Öneriyoruz

Bu blog yazısını okuyanlar aşağıdaki eğitimleri tercih ettiler!