İş Analizi Nedir? İş Analisti Ne İş Yapar?
 • Rüzgar Karakuz
 • 0 Yorum
 • 04 Ağustos 2023
 • 117

İş Analizi Nedir? İş Analisti Ne İş Yapar?

İş Analizi Nedir? İş Analisti Nedir? İş Analisti Ne İş Yapar? Veri Analisti Nedir? Veri Analisti Ne İş Yapar? Sistem Analisti Nedir? Sistem Analisti Ne İş Yapar?


İş Analizi Nedir?

İş Analizi, iş ihtiyaçlarını ve sorunlarını belirleme, analiz etme ve tanımlama anlamına gelir. Bunun yanı sıra böyle durumlara uygulanabilir çözümler önerme pratiğidir. Bir kuruluşun yapısını, politikalarını ve operasyonlarını anlamayı içerir. İş yöneticileri, proje ekipleri ve BT departmanları dahil olmak üzere paydaşlar arasındaki iletişimi kolaylaştırmayı da içerir.


İş Analisti Nedir?

İş Analisti, proje ekibi arasında bir bağlantı görevi görür. İş analistleri, iş gereksinimlerini toplar ve belgeler, süreçleri ve sistemleri analiz eder.

Peki daha detaylı olarak iş analisti ne yapar?


İş Analisti Ne İş Yapar?

 • Gereksinim Ortaya Çıkarma: İş analistleri iş ihtiyaçlarını anlar ve ilgili taraflardan gereksinimleri toplar. Bunun için görüşmeler, çalıştaylar ve anketler düzenler.
 • Belgeleme: İş Gereksinim Belgeleri (BRD) ve İşlevsel Gereksinim Belgeleri (FRD) gibi ayrıntılı belgeler oluştururlar.
 • Analiz: İş analistleri iyileştirme alanlarını belirlemek ve çözüm önermek için verileri, süreçleri ve sistemleri analiz eder.
 • Doğrulama: Önerilen çözümlerin iş hedefleriyle uyumlu olmasını ve ilgili tarafların beklentilerini karşılamasını sağlarlar.
 • İletişim: İş analistleri teknik ve teknik olmayan ilgili gruplar arasında aracı görevi görerek iletişim boşluğunu doldururlar.
 • Değişiklik Yönetimi: Mevcut durumdan arzu edilen gelecekteki duruma geçişi yönetmeye ve gereksinimlerdeki değişiklikleri yönetmeye yardımcı olurlar.
 • Proje Yönetimi: İş analistleri, proje süreçlerini planlar, takip eder ve projenin zaman çizelgesine uygun şekilde ilerlemesini sağlar. Projedeki ilgili taraflar arasında iletişimi koordine eder ve proje yöneticilerine destek sağlar.
 • Risk Değerlendirmesi: İş analistleri, proje veya iş süreçlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek riskleri tanımlar ve değerlendirirler. Bu riskleri yönetmek ve azaltmak için uygun stratejiler önerirler.
 • Test ve Kalite Güvencesi: İş analistleri, iş gereksinimlerinin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar. Bunun için test senaryoları ve test planları oluştururlar.
 • Stakeholder Yönetimi: İş analistleri, ilgili tarafların (stakeholder) beklentilerini ve ihtiyaçlarını yönetir ve uyum sağlarlar. Potansiyel çatışma durumlarını ele alır ve taraflar arasında uzlaşma sağlamak için çaba harcarlar.
 • Stratejik Planlama ve Yönetim: İş analistleri, şirketin uzun vadeli stratejilerine katkıda bulunur ve bu stratejilerin uygulanmasını destekler.


Veri Analisti Nedir?

Veri Analistleri, bilinçli iş kararları vermekte kullanılabilecek anlamlı analizler elde etmek için büyük veri kümelerini toplar. Bu verileri analiz eder. Verileri yorumlar ve bulguları görsel olarak çekici bir şekilde sunar. Bunun için çeşitli veri analizi araçları ve teknikleri ile çalışırlar.


Veri Analisti Ne İş Yapar?

 • Veri Toplama: Veri Analistleri, veritabanları, API'ler veya çevrimiçi platformlar gibi birden çok kaynaktan veri toplar.
 • Veri Temizleme: Doğruluk ve tutarlılığı sağlamak için verileri temizler ve ön işleme yaparlar.
 • Veri Analizi: Veri Analistleri, verileri keşfetmek ve yorumlamak için istatistiksel yöntemleri ve veri analiz araçlarını kullanır.
 • Veri Görselleştirme: Analizleri kolayca anlaşılabilir bir şekilde sunmak için grafikler, çizelgeler ve panolar oluştururlar.
 • Analiz Üretimi: Veri Analistleri, verilerden anlamlı sonuçlar çıkarır ve ilgili kişilere eyleme dönüştürülebilir bilgiler sağlar.
 • Veri Raporlama: Bulguları iş liderlerine iletmek için raporlar ve sunumlar hazırlarlar.
 • Veri Modelleme: Veri Analistleri, verileri analiz için uygun bir formatta düzenlemek için veri modelleme tekniklerini kullanırlar. Veri tablolarını, ilişkileri ve veri yapısını belirlerler.
 • A/B Testleri ve Deneyler: Veri Analistleri, belirli değişikliklerin etkilerini ölçer. Bunun için A/B testleri ve deneyler düzenler, sonrasında sonuçları değerlendirirler.
 • İş Stratejilerine Katkı: Veri Analistleri, iş liderlerine stratejik kararlar almak için veri destekli öneriler sunarlar. İş performansını iyileştirmeye yardımcı olurlar.
 • Veri Kalitesi İyileştirme: Veri Analistleri, veri kalitesini artırmak için veri toplama ve işleme süreçlerini sürekli olarak iyileştirirler.
 • Sosyal Medya ve Duygu Analizi: Sosyal medya verilerini analiz ederler. Marka itibarı, müşteri memnuniyeti ve halkın duyguları hakkında bilgi edinirler.


Sistem Analisti Nedir?

Sistem Analisti, teknoloji tabanlı çözümler tasarlar, uygular ve iyileştirir. Bunun için bir kuruluşun iş süreçlerini ve bilgi sistemlerini analiz eder. Teknolojinin kuruluşun hedeflerini desteklemesini sağlayarak iş ihtiyaçları ile bilgi teknolojileri çözümleri arasındaki boşluğu doldururlar.


Sistem Analisti Ne İş Yapar?

 • Gereksinim Toplama: Sistem Analistleri, paydaşların sistemden gereksinimlerini ve beklentilerini anlamak için onlarla birlikte çalışır.
 • Sistem Tasarımı: Yeni sistemin teknik özelliklerini ve mimarisini veya mevcut sistemin iyileştirmelerini tasarlarlar.
 • Prototip Oluşturma: Sistem Analistleri genellikle önerilen çözümleri göstermek için prototipler veya maketler oluştururlar.
 • Test ve Doğrulama: Belirtilen gereksinimleri karşıladıklarından ve beklendiği gibi çalıştıklarından emin olmak için sistemleri test ederler.
 • Uygulama Desteği: Sistem Analistleri, yeni sistemlerin konuşlandırılmasına ve benimsenmesine yardımcı olur.
 • Sistem Bakımı: Uygulanan sistemler için sürekli destek ve sorun giderme sağlarlar.
 • Teknoloji ve Trend Takibi: Sistem analistleri, teknolojideki gelişmeleri ve sektör trendlerini takip ederler. Bu sayede, organizasyonun mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarına uygun çözümler sunabilirler.
 • Güvenlik ve Uyumluluk: Sistem analistleri, sistemlerin güvenliğini ve uyumluluğunu sağlamak için güvenlik politikaları ve standartlarını belirler. Aynı zamanda, mevcut yasal düzenlemelere ve regülasyonlara uyumluluğu denetlerler.
 • Sistem Entegrasyonu: Farklı sistemlerin ve yazılımların entegrasyonunu planlar ve uygularlar. Sistemler arasında veri ve bilgi akışını sağlayarak verimliliği artırırlar.
 • Süreç İyileştirme: Mevcut sistemlerin ve süreçlerin analizi sonucu iyileştirme fırsatlarını belirler. Organizasyonun verimliliğini artırmak için öneriler sunarlar.


Özetle, İş Analistleri iş süreçlerini anlamaya ve iyileştirmeye odaklanır. Veri Analistleri karar vermeyi desteklemek için verileri analiz etmeye ve yorumlamaya odaklanır. Sistem Analistleri iş ihtiyaçlarını karşılamak için teknoloji tabanlı çözümler tasarlamaya ve uygulamaya odaklanır. Her rol, iş operasyonlarını optimize etmede ve organizasyon içerisindeki başarıyı artırmada hayati bir rol oynar.

Sosyal Medyada Paylaşın

0 Yorum

Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için oturum açmanız gerekmektedir.

Sizlere Öneriyoruz

Bu blog yazısını okuyanlar aşağıdaki eğitimleri tercih ettiler!