Genel, Genel Kültür

Ön Yargı Ne Demek

İnsanların En Büyük Şikayet Konularından Biri Ön Yargı Ne Demek Kısaca?

Ön yargı, genellikle kişinin veya bir grup insanın, daha önceki deneyimleri, inançları veya görüşleri

nedeniyle bir şey hakkında olumlu veya olumsuz olarak önceden belirlenmiş bir görüşe sahip olması durumunu ifade eder.

Ön yargılar, gerçekçi veya tarafsız olmayan değerlendirmelere neden olabilir ve insanların nesnel bakış açısından sapmasına yol açabilir.

Ön yargılar, kişiler, gruplar, kültürler veya fikirler hakkındaki önyargılı düşünceleri içerebilir.

Ön Yargı Nedir Kısaca ?

Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre “ön yargı,” “bir kimse veya şey hakkında, önceden edinilmiş

olumsuz veya olumlu düşünce” anlamına gelir.

Bu tanıma göre ön yargı, önceden var olan bir düşünce veya inanç nedeniyle olumlu veya olumsuz bir

görüşe sahip olma durumunu ifade eder.

Ön Yargı Nedir Örnek?

*Irk ve Etnik Önyargı:

Bir kişi, belirli bir ırka veya etnik gruba mensup insanları otomatik olarak kötü veya tehlikeli olarak

algılarsa, bu ırk veya etnik grup hakkında ön yargılı bir görüşe sahip olmuş olabilir.

*Cinsiyet Önyargısı:

Bir kişi, bir cinsiyetin diğer cinsiyetten daha üstün veya daha zayıf olduğuna dair önceden inançlara

sahipse, bu cinsiyet önyargısı olarak kabul edilebilir.

*Sosyoekonomik Önyargı:

Bir kişi, belirli bir gelir seviyesine sahip insanları daha üstün veya daha aşağı görüyorsa, bu durum

sosyoekonomik önyargının bir örneği olabilir.

*Din ve İnanç Önyargısı:

Bir kişi, farklı bir dine veya inanca sahip olan insanları haksız yere eleştiriyorsa veya önyargılı bir

şekilde değerlendiriyorsa, bu din veya inanç önyargısını yansıtabilir.

*Meslek Önyargısı:

Bir kişi, belirli bir mesleği veya işi yapan insanları toplumsal olarak değersiz olarak görüyorsa, bu

meslek önyargısı olarak adlandırılabilir.

*Yaş Önyargısı:

Bir kişi, yaşlı veya genç insanları otomatik olarak bilgisiz veya hatalı olarak kabul ediyorsa, bu yaş

önyargısına örnek olabilir.

*Görünüm Önyargısı:

Bir kişi, insanları fiziksel görünümlerine göre değerlendiriyorsa, bu durum dış görünüm önyargısını yansıtabilir.

Ön yargılar genellikle bireylerin daha fazla bilgi ve deneyim edinerek aşabileceği düşüncelerdir.

Toplumsal yaşantının oluşturduğu görüş ve ön yargılardan uzaklaşmaya ne denir?

Toplumsal yaşantının oluşturduğu görüş ve ön yargılardan uzaklaşmaya “ön yargıları aşma” veya “ön yargılardan arınma” denir.

Bu süreç, bireyin kendi düşüncelerini, değerleri ve görüşlerini daha bağımsız bir şekilde

şekillendirmesini ve toplumsal etkilerin ötesine geçerek

daha adil, objektif ve hoşgörülü bir bakış açısı geliştirmesini ifade eder.

Bu, insanların insanlar arası ilişkilerde daha açık fikirli olmalarına, diğerlerini daha derinlemesine

anlamalarına ve daha adil değerlendirmeler yapmalarına yardımcı olabilir.

 

Ön yargı kelimesi ,sözlük anlamı önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargılar olarak tanımlanabilir. Yargı olarak belirli bir şart olay veya görüntüye dayanarak, insanların zihninde oluşur. İşte ön yargı cümlesi örnekleri ve kalıp yargı örnekleri :

  1. Peşin hüküm veya önyargı olmadan, olayları objektif bir bakış açısıyla değerlendirmek önemlidir.
  2. Önyargılar, genellikle görüntülere dayanarak önceden edinilmiş fikirlerden kaynaklanır.
  3. İnsanların kalıp yargıları, şartlar ve olaylar belirlendikten sonra oluşabilir.
  4. Ön yargıları aşmak için, belirli bir konu hakkında daha fazla bilgi edinmek önemlidir.
  5. Önyargılar, bazen toplumsal yaşantının etkisiyle oluşabilir ve objektiflikten uzaklaştırabilir.
  6. Önyargı, insanların görüntüye dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargılarını ifade eder.( olumsuz yargı peşin yargı)
  7. Olumlu veya olumsuz yargılar, (başından belliydi) belirli şartlara ve olaylara bağlı olarak ortaya çıkabilir. İlgili olarak belirli şart veya kalıpların dışına çıkmak lazım .
  8. Önyargı, bazen gerçekleri görmemizi engelleyebilir ve adil olmayan değerlendirmelere yol açabilir.
  9. Peşin hüküm peşin fikir veya yargı peşin hüküm peşin yerine, bireylerin farklı perspektifleri değerlendirmeleri önemlidir.

Önyargıları fark etmek ve onları aşmaya çalışmak, daha adil ve hoşgörülü bir bakış açısı geliştirmemize yardımcı olabilir.

Ön yargı ve Kalıp Yargı Nedir ? Ön Yargı Kelimesinin Anlamı Nedir?

Kalıp yargılar, belirli bir kişi veya gruba atfedilen genelleştirilmiş inançlardır. Bu tür yargılar, insanların bir grubun tüm üyelerini benzer özelliklere sahipmiş gibi değerlendirmesine yol açabilir. Kalıp yargılar, genellikle önyargılarla ilişkilendirilir ve bireyleri haksız ve adil olmayan şekillerde değerlendirmeye yönlendirebilir.

Ön yargı kelimesi, bir kişi veya konu hakkında önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargıları ifade eder.