Genel

İletişimin Farklı Yolu

İletişimin Farklı Yolu : Kinaye Örnekleri

Kinaye, edebi bir sanat tekniği olarak kullanılan ve bir kelimenin veya ifadenin gerçek anlamının dışında

başka bir anlam yüklenerek kullanılmasıdır. Genellikle mecaz yoluyla yapılan bu anlatım biçimi, dilin esnekliğini ve zenginliğini gösterir. Kinaye, söz sanatları arasında yer alır ve edebi metinlerde, şiirlerde, atasözlerinde, deyimlerde sıkça karşımıza çıkar.

Örnek olarak, “gözleri ay gibi parlıyordu” ifadesindeki “ay gibi” sözü, gerçek anlamda gözlerin aya

benzemediği halde, gözlerin parlaklığı ve güzelliği üzerine yapılan bir benzetmedir.

Kinaye, dilin sadece kelime düzeyinde değil, duygusal ve anlam düzeyinde de zenginleşmesini sağlar. Bu nedenle edebi eserlerde ve günlük konuşmalarda sıkça kullanılır ve iletişimde derinlik katmaya yardımcı olur.

Eğitim kutusu online web sitesinde yer alan sertifikalı etkili iletişim eğitimi ile karşımızdaki ile hem

doğru iletişimi gerçekleştirip hem de üniversite onaylı sertifika ile özgeçmişinizi güçlendirebileceksiniz.

 

 1. Metaforik Kinaye: Metaforik kinaye, bir şeyi başka bir şeyle ima etme veya benzetme yaparak anlatmaktır. Örneğin:
 • “O kadının gözleri ay gibi parlıyordu.”
 1. Teşbih (Benzetme): Teşbih, bir şeyin başka bir şeye benzetilerek anlatılmasıdır. Örneğin:
 • “Yüzü güneş gibi parlıyordu.”
 1. İroni: İroni, söylenenin tam tersinin kastedilmesidir. Örneğin:
 • “Bugün hava harika, tam da kasvetli bir gün için!”
 1. Tezat (Çelişki): Tezat, birbiriyle zıt anlamlı kelimelerin veya ifadelerin bir arada kullanılmasıdır. Örneğin:
 • “O kadar büyük bir evde yaşamak, minik bir kulübede gibi hissettiriyor.”
 1. Ters Mecaz (Paralel Kinaye): Ters mecaz, normalde beklendiği gibi kullanılmayan bir kelimenin kullanılmasıyla oluşan kinayedir. Örneğin:
 • “Gözlerim bir ok gibi hedefine kilitlendi.”
 1. Kişileştirme (Tecahül-i Arif): Kişileştirme, cansız bir varlığa veya soyut bir kavrama insan özellikleri atfetmektir. Örneğin:
 • “Rüzgarın şarkısı kulaklarımda çınlıyor.”

Bu örneklerle birlikte kinaye türlerini ve kullanım alanlarını açıklayarak, okuyuculara kinayenin dil

üzerindeki etkileyici gücünü ve edebi zenginliğini anlatabilirsiniz.

kinaye örnekleri kinaye nedir örnek kinaye örnekleri 20 tane kinaye örnekleri 10 tane

Tabii, işte “kinaye” kavramını açıklayan birkaç örnek:

Kinaye Nedir Örnek

Kinaye, bir kelimenin ya da ifadenin gerçek anlamının dışında bir anlam yüklenerek kullanılmasıdır. Genellikle mecaz yoluyla yapılan bu anlatım biçimi, dilin gücünü ve esnekliğini gösterir.

Kinaye Örnekleri:

aşağıdaki örnekler kinaye sanatına örnektir. Asıl kastedilen ve anlatılmak istenen konuyu dikkatlice incelemenizi öneririz.

 1. Gözleri ay gibi parlıyordu. (Metaforik kinaye)
 2. Kalbi taş kesilmiş. (Teşbih)
 3. Bu saatler ona yıllar gibi gelir. (Mecazi anlamda uzun süre)
 4. Gözleri volkan gibi patlıyordu. (Teşbih)
 5. O şehir, gece hiç uyumayan bir dev gibi.

 

Kinaye, dilin zenginliğini ve esnekliğini gösteren önemli bir retorik sanattır. Bir kelimenin veya ifadenin gerçek anlamının dışında, mecaz yoluyla başka bir anlam yüklenerek kullanılması olarak tanımlanabilir. Kinaye, edebi metinlerde, günlük konuşmalarda ve şiirlerde sıkça kullanılan bir söz sanatıdır. Bu sanat,

sadece anlatılanı renklendirmekle kalmaz, aynı zamanda duyguları daha derin ve etkileyici bir şekilde

ifade etmeye de yardımcı olur.

Mesela, “mum dibine ışık vermez” deyimi, gerçek anlamıyla mumun alevinin mumun dibine

ulaşamayacak kadar kısa olduğunu ifade ederken, mecazi anlamda da bir kişinin umutsuzluğunu veya

yeteneksizliğini anlatır. Bu tür ifadeler, hem dilin gücünü gösterir hem de dinleyici ya da okuyucunun düşünmeye teşvik eder.

Kinayenin başka örnekleri de vardır. Örneğin, “dadaloğlu M. der ki ‘belim büküldü'” sözünde geçen

“belim büküldü” ifadesi, gerçek anlamıyla bir kişinin belinin büküldüğünü, mecazi anlamda ise yaşamın

getirdiği zorluklara dayanma gücünün azaldığını ifade eder. Benzer şekilde, “gözümün cevheri yere

döküldü” ifadesindeki “gözümün cevheri” gerçek anlamda göz yaşıdır, ancak mecazi anlamda

sevgilinin ayrılığına ağlanan durumu ifade eder.

Kinaye sanatı, sözün hem gerçek hem de mecaz anlamda anlamını derinleştirir ve dinleyici veya

okuyucunun duygusal olarak etkilenmesini sağlar. Buna kinaye denir .

Bu sanat, kelimelerin ve ifadelerin sıradan anlamlarının ötesine geçerek, içerikleri zenginleştirir ve daha etkili iletişim sağlar.

20 farklı kinaye örneği:

sözün benzetme amacı ile kinaye sanatının kullanıldığı örnekleri sıraladık .

 1. Gözleri ay gibi parlıyordu.
 2. Kalbi taş kesilmiş.
 3. Dilinde bal dökülüyor.
 4. Düşünceleri rüzgar gibi savruluyor.
 5. Yüreği deniz gibi derin.
 6. O çocuk bir ceylan gibi koşuyor.
 7. Bu konuda elim kolum bağlı.
 8. Kardeşimin ağzından bal damlıyor.
 9. Elinde taşınabilir bir kütüphane var.
 10. Gülüşüyle herkesi büyülüyor.
 11. Konuştuğunda zaman duruyor.
 12. Saçları altın gibi parlıyor.
 13. O kadının bakışları ok gibi.
 14. Sabrı taş gibi sert.
 15. Bir köpeğin bile ağzıyla kuş tutsa onu yerim.
 16. O çocuğun aklı bir karış havada.
 17. Bu işte benim parmağım var.
 18. Sözleriyle herkesi yerden yere vuruyor.
 19. Savaş meydanına döndü okul.
 20. O adamın işi tam bir maymun iştahı.

Bu örnekler, kinayenin çeşitli yönlerini ve dilin zenginliğini nasıl kullanarak ifade gücünü artırdığını göstermektedir.