Genel, Genel Kültür

Yargıtay Onama Ne Demek

Hukuki Süreçlerde Sık Kullanılan Terimler: “Yargıtay Onama”Ne Demek

Hukuk sistemlerinde sıkça kullanılan terimler arasında yer alan “onama”, çeşitli hukuki durumları ifade eden önemli bir kavramdır. Bu yazıda, “onama” terimi çeşitli bağlamlarında ele alınacak ve anlamları detaylı bir şekilde açıklanacaktır.

 

 1. “Onandı” Ne Demek?

“Onandı” terimi, bir mahkeme kararının veya belgenin üst mahkeme tarafından onaylandığını ifade eder.

Örneğin, bir davanın kararı yerel mahkeme tarafından verildikten sonra, kararın taraflar veya

savcılık tarafından temyiz edilmesi durumunda, Yargıtay gibi üst mahkemece “onandı” denilerek kararın kesinleştiği belirtilir.

 

 1. “Cezası Onandı” Ne Demek?

Bir kişinin aldığı ceza, temyiz sürecinden geçerek üst mahkeme tarafından onaylandığında, o kişinin cezasının kesinleştiği anlamına gelir. Bu durumda, mahkeme kararı kesinleşir ve uygulama aşamasına geçilir.

 

 1. Yargıtay Tarafından “Onandı” Ne Demek?

Yargıtay tarafından “onandı” ifadesi, Yargıtay’ın verdiği bir kararın, temyiz başvurusu sonucunda yerel

mahkemenin kararının doğru olduğuna hükmettiğini belirtir.

 

 1. “AliExpress Malların Alındığını Onayla” Ne Demek?

“AliExpress malların alındığını onayla” ifadesi, bir online alışveriş platformu olan AliExpress’in,

müşterilerin siparişlerini aldıklarını onaylamaları amacıyla kullanılan bir uyarıdır.

Bu uyarı, alıcıların siparişlerini güvenli bir şekilde aldıklarını belirtmeleri için kullanılır.

 

 1. “Açık Rıza Onayı” Ne Demek?

“Açık rıza onayı”, bir bireyin belirli bir duruma veya işleme açıkça ve isteyerek onay vermesini ifade eder. Özellikle tıbbi müdahaleler veya kişisel verilerin kullanımı gibi durumlarda açık rıza alınması yasal bir gerekliliktir.

Hukuki terimlerin anlamlarını anlamak, yasal süreçlerde bilinçli kararlar vermek için önemlidir.

“Onama” terimi de bu süreçlerin bir parçası olarak, mahkeme kararlarının veya belgelerin üst

mahkemeler tarafından onaylanmasını ifade eder. Bu terimlerin doğru anlaşılması, hukuki süreçlerin sağlam temellere dayanmasını sağlar.

 

Hukuk eğitiminin önemi

Eğitim kutusu bünyesinde yer alan hukuk eğitimlerine göz atmanızı tavsiye ederiz.

Hukuk eğitiminin önemi, hukukun toplumun düzenini ve adaleti sağlamak için ne kadar kritik bir role

 • sahip olduğunu yansıtır.

 

İgdaş iç tesisat onayı eksik ne demek

 • Bu ifade, İGDAŞ (İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.) tarafından belirtilen iç tesisat

düzenlemelerinin eksik olduğunu gösterir. Bu eksiklik, gaz tesisatının belirli standartlara uygun olmadığı veya gerekli izin ve onayların alınmadığı anlamına gelebilir.

 

 • Kapıda Ödeme Onayı Bekliyor Ne Demek?
 • Bu ifade, alışveriş veya hizmetlerin ödemesinin, ürün teslimatı sırasında kapıda nakit veya kart ile yapılması gerektiğini belirtir. “Onay bekliyor” kısmı, müşterinin bu ödeme yöntemini onayladığını gösterir.
 • Yargıda Onama Ne Demek?
 • “Yargıda onama”, bir mahkeme kararının üst mahkeme (örneğin Yargıtay) tarafından onaylandığı anlamına gelir. Bu durumda, verilen kararın hukuki olarak geçerli olduğu ve temyiz sürecinin sonuçlandığı belirtilir.
 • Düzelterek Onama Ne Demek?
 • Bu ifade, bir hukuki belgenin veya kararın, belirli düzeltmeler yapılarak onaylandığını ifade eder. Bu düzeltmeler, belgenin doğruluğunu veya geçerliliğini artırmak için yapılır.
 • Düzeltilerek Onama Ne Demektir?
 • “Düzeltilerek onama”, bir belgenin önceki hatalarının düzeltilmesi ve bu düzeltilmiş hali ile onaylanması anlamına gelir. Bu, belgenin geçerliliğini sağlamak için yapılan bir düzeltme sürecidir.
 • Yargıtay Kararı Onama Ne Demek?
 • “Yargıtay onama kararı”, Yargıtay tarafından verilen bir mahkeme kararının hukuki olarak onaylandığını gösterir. Bu, temyiz sürecinin sonuçlandığını ve kararın kesinleştiğini belirtir.
 • Red Bozma Onama Ne Demek?
 • Bu ifade, özellikle hukuki bir temyiz sürecinde, daha önce reddedilen bir kararın, üst mahkeme tarafından onaylandığını gösterir. Yani, reddedilen kararın hukuki olarak geçerli olduğunu belirtir.

 

Yargıtay Ceza Dairelerinin Rolü ve İşleyişi

Yargıtay, Türk yargı sisteminin en üst derecesinde yer alan bir mahkemedir. Ceza daireleri de bu çatı altında faaliyet gösteren önemli bir birimdir. Yargıtay ceza dairelerinin rolü, hukukun üstünlüğünü ve adil yargılanma ilkesini korumak ve uygulamak olarak belirlenmiştir. Bu daireler, özellikle kararlara yapılan temyiz başvurularını değerlendirir ve hukuki prensiplere uygunluk açısından denetler.

Genel Kurul Kararına Karşı Yargıtay Ceza Dairelerinin Görevi

Bir davada verilen karar, genellikle ilgili mahkemece alınır. Ancak, taraflardan biri veya her iki taraf da

bu kararı adil bulmaz veya hukuka uygun olmadığını düşünürse, temyiz başvurusu yapabilir. Bu başvurular da, temyiz incelemesi yapmak üzere Yargıtay’a iletilebilir.

Genel kurul kararı, genellikle bir mahkemenin tam kadrosu veya tüm üyeleri tarafından alınan bir kararı ifade eder. Eğer bir dava, önemli ve karışık hukuki konular içeriyorsa, bu tür davalar genel kurul tarafından görülebilir. Ancak, bu karar da temyiz edilebilir ve Yargıtay ceza daireleri tarafından incelenebilir.

Hukuki Süreçlerde Karar ve İtiraz: Kapıda Ödeme ve Veri Sorumlusu

Kapıda ödeme seçeneği, online alışverişlerde müşterinin ürünü teslim alırken ödemesini yapabileceği bir ödeme yöntemidir. Bu seçenek, tüketicilere ekstra güvence sağlar.

Veri sorumlusu, kişisel verilerinin işlenmesine yönelik sorumluluk taşıyan kişi veya kuruluşu temsil eder. Bu, verilerin yasalara uygun bir şekilde işlenmesini ve korunmasını içerir.

Genel kurul kararı, bir organizasyonun tüm üyelerinin katıldığı toplantıda alınan kararı temsil eder. Bu kararlar, organizasyonun gelecekteki faaliyetlerini şekillendirir.

Kişisel verileri koruma, bireylerin kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak için yapılan yasal düzenlemeleri ifade eder. Bu, veri sorumlusu tarafından sağlanmalıdır.

 

TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu (TDK), Türkçe sözlüklerin ve dilbilgisi kurallarının oluşturulmasından sorumlu resmi kuruluştur.

Verinin işlenmesi, belirli bir amaç için toplanan verilerin işlenerek saklanması ve kullanılması sürecidir. Bu işlem genellikle belirli bir yasal temel veya izin temelinde gerçekleşir.

Karara itiraz, mahkeme kararına katılmayan veya uymayan bir tarafın, kararın üst mahkemeye (örneğin Yargıtay’a) götürülmesi anlamına gelir. İtiraz, mahkeme kararının hukuka uygunluğunu yeniden değerlendirmek amacıyla yapılır.

Sanık hakkında verilen karar, mahkeme sürecinin sonucudur. Sanığa ceza veya beraat kararı verilir. Bu karar, hukuki sürecin tamamlanması anlamına gelir.

Karara Yargıtay tarafından bakılır. Yargıtay, mahkemelerin verdiği kararları değerlendirir ve hukuki standartlara uygunluk açısından denetler. Bu şekilde, adil yargılama sürecini teminat altına alır.

Yukarıda açıklanan terimler, hukuki süreçlerde önemli rol oynarlar ve yargı sisteminin işleyişini anlamak açısından kritik öneme sahiptirler. Bu terimlerin doğru bir şekilde anlaşılması, hukuki süreçlerde bilinçli kararlar alabilmek için önemlidir.