Genel, Genel Kültür, Psikoloji

Narsist ne demek?

Psikoloji’de Narsist Ne Demek ?

Narsisizm, patolojik kendi kendine odaklanma anlamında kullanılır.

İlk kez 1898’de İngiliz deneme yazarı ve doktor Havelock Ellis tarafından bir akıl hastalığı olarak tanımlandı.

Kişi başkalarını olduğu gibi kabul etme veya onları sömürme eğilimi tarafından tehdit altında hissetmektedir.

Bozukluk, kendi yansımasına aşık olan mitolojik figür Narcissus’un adını almıştır.

 

 

Narsist Kişilik Bozukluğu Tanım ve Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?

Bu tip kişilik bozukluğu genellikle klinik değerlendirme ile teşhis edilir.

Mental Bozuklukların Teşhis ve İstatistik El Kitabı’nın (DSM) beşinci baskısında (2013) kendini beğenmişlik ve dikkat çekme gibi

kişilik özellikleri ve diğerlerine aşırı bakmak gibi kişilik işleyişindeki önemli bozukluklar açısından tanımlanmıştır.

 • Benlik saygısının düzenlenmesi,
 • kendini istisnai görme,
 • empati bozukluğu
 • çoğunlukla yüzeysel ilişkilere sahip olma

gibi nitelikler zaman içinde nispeten sabit kalır. Ve öncelikle tıbbi bir duruma, ilaç kullanımına veya bireyin gelişim aşamasına atfedilemez.

 

Araştırmacılar a Göre Narsist İnsan Özellikleri Nelerdir ?

Araştırmacılar ayrıca narsist kişilik tipi olarak adlandırılan daha az aşırı bir narsisizm biçimini de araştırdılar. Bu tür bireyler, kişilik bozukluğunun özelliklerinin çoğuna veya tümüne sahiptir. Ancak normal kişilik aralığında kabul edilirler.

Narsisist bozukluğa sahip veya narsisistik kişilik tipi sergileyen kişiler, aşırı derecede olumlu benlik kavramları sürdürmekle meşguldür.

Başkalarından olumlu, yüceltici geri bildirim almakla aşırı derecede ilgilenirler.

Ve başkalarının onlara göre hak ettikleri büyük saygı duyduğuna dair onay almayı başardıklarında

veya alamadığında aşırı olumlu veya olumsuz duygularla tepki verirler.

Narsistler, sosyal çevrenin kendileri hakkında olumlu geri bildirimler isterler. Ve onlardan hayranlık istemek veya onları zorlamak için başkalarını aktif olarak manipüle ederler.

Buna göre narsisizme bağlı olarak kronik kişilerarası benlik saygısı düzenlemesinin bir biçimini yansıttığı düşünülmektedir.

Narsisistik Özellikleri Nedir?

NPI’yi kullanan araştırma bulguları, bir narsist portresini abartılı ve görkemli öz imajlara sahip olarak tanımlar.

O halde narsistlerin yüksek özgüvene sahip olduklarını bildirmeleri şaşırtıcı değildir.

Bununla birlikte, bu olumlu benlik imajları, başarılarına ilişkin önyargılı ve abartılı algılara ve

başkalarının onlar hakkında ne düşündüğüne dair çarpık görüşlerine dayanıyor gibi görünmektedir.

Narsist Kişilik Özellikleri Değişebilir mi ?

Narsistlerin benlik saygısı yüksek olsa da değişkenliğinden de anlaşılacağı üzere kırılgan ve güvensizdir. Daha az narsist insanlardan daha fazla, andan ana, günden güne dalgalanır.

Diğer araştırmalar, narsistlerin yüksek açık (bilinçli, kendi bildirdiği) benlik saygısına

ve düşük örtülü (bilinçsiz veya otomatik) benlik saygısına sahip olma olasılığından daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Bu bulgu, bu kişilerin kendilerini olumlu terimlerle tanımlamasına rağmen,

kendileri hakkındaki bilinçsiz duygularının o kadar olumlu olmadığını düşündürmektedir.

Narsist kişilerin kendileri ve olumlu ama güvensiz öz görüşleri,

diğer insanlardan gelen geri bildirimlere karşı daha dikkatli ve tepkisel olmalarına yol açar.

Ancak, bu kişiler için başkalarından gelen herhangi bir yanıt veya geri bildirim önemli değildir. Başkalarının onlara hayranlık duyduğunu ve onlara saygı duyduğunu öğrenmek için can atabilirler.

Bu kişiler beğenilmekten , ön plana çıkmaktan ve kabul edilmekten çok hayranlık ve üstünlüğe değer verirler.

Narsist Özellikleri ve Narsistlerin Sonu

Bu kişiler çevresindekiler üzerinde hayranlık uyandırmaya çalışırlar. Ve başkaları uygun şekilde yanıt vermediğinde gösterdikleri düşmanca tavır bu bozukluğun ayırt edici özelliğidir.

Araştırmalar, insanların kişilik bozukluğu olan tanıdıklarını, başkalarını böbürlenerek ve küçük düşürerek başkalarını etkilemeye çalışmak olarak tanımladıklarını göstermiştir. Bu davranışlar, bu kişilerle etkileşime girenlerin onları yetkin ve çekici bulmaları bakımından başlangıçta başarılıdır. Bununla birlikte, zamanla bu ortaklar, bu kişileri kibirli ve düşmanca görmeye başlarlar. Yetişkinlik döneminin önemli sorunlarından biri haline getirir.

Bir dizi araştırmadan elde edilen bulgular, bu kişilerin kendilerini iyi hissetmek için arkadaşlarını kullanan insanlar olduğunu gösteriyor. Pozitif ama kolayca tehdit edilebilecek kendilik imajlarını desteklemek için ilgi ve hayranlık beklerler.

Narsist kişilik bozukluğu tedavisi için mutlaka hekim görüşüne başvurulmalıdır. Hekimin önerilerinin yerine getirilmesi de tedavi aşamasında önemlidir.

Narsist Belirtileri ve Türleri Nelerdir ?

Narsisizm çeşitli biçimlerde gelir.

 • Uyarlanabilir narsisizm, aslında sağlıklı olabilecek kendi kendine yeterlilik ve güven gibi olumlu özelliklere yönelmesidir.

Örneğin, birinin işte yüksek hırslar belirlemesine ya da

bir ortağa aşırı bağımlı olmadan tatmin edici ilişkiler kurmasına yardımcı olabilirler.

Öte yandan uyumsuz narsisizm, yetki duygusu ve başkalarını sömürme isteği gibi toksik özelliklerle karakterize edilir. Uyumsuz narsisizmin farklı biçimleri şunları içerir:

 • Açık veya gösterişli narsisizm.

Açık narsistler dışa dönük olma eğilimindedir. Ancak aynı zamanda işbirlikçi değildir, bencildir ve baskıcıdır. Abartılı benlik imajları ve yüksek benlik saygıları, kendilerine güvenen ve iddialı olmalarını sağlar. Bununla birlikte, kendi duygusal zekalarını da abartmaları muhtemeldir.

 • Gizli veya savunmasız narsisizm.

Tüm narsistleri sosyal durumlarda baskın ve ezici olarak hayal etmek yaygındır. Ancak gizli narsistler içe dönüktür. Eleştiriye karşı son derece hassas olma eğiliminde bulunur.

Ve düşük benlik saygısından muzdariptirler. Savunmacı ve pasif-agresif olabilirler, ancak duygusal yeteneklerini aşikar narsistlerden daha az abartırlar.

 • Bipolar Narsist

Narsiszm bipolar bozukluk değildir. Bipolar bozukluklar, uç durumdaki ruh hallerine neden olan duygu durumlarına dair bozukluklara verilen isimdir.

 • Kötü huylu narsisizm.

Kötü huylu narsisizm, kişilik bozukluğunun daha yıkıcı bir biçimi olabilir.

Bu kişiler paranoyak veya sadist olabilir .Diğer insanların acısından zevk alabilir.

Obsesif Narsist Nedir ?

Obsesif Narsist Ne Demektir?

Bu türdeki kişiler gereğinden fazla bir biçimde kurallara bağlı davranır. Bu davranışı da takıntı boyutunda yaşar. Bu kişiler küçük detaylara takılı kapabilir, büyük resmi göremezler. Kuralcılık nedeniyle aşırı titiz olabilir ve bu konuda abartılı davranabilirler.

Narsist Kişiyi Yönetmek Nasıl Olmalı ?

Öncelikle aranızda sağlıklı sınırları belirleyin

Sağlıklı ilişkiler karşılıklı saygı ve ilgiye dayanır.

Ancak bu kişiler, ilişkilerinde gerçek bir karşılıklılık yeteneğine sahip değillerdir. Sadece istekli değiller. Aynı zamanda bunu gerçekten yapamazlar.

Nazik bir yaklaşım düşünün. Bu kişi ile ilişkinizi korumak sizin için önemliyse, yumuşak adımlar atmanız gerekecek.

Onların incitici veya işlevsiz davranışlarına dikkat çekerek, onların mükemmellik imajına zarar veriyorsunuz.

Motivasyon larına ve niyetlerine değil, davranışlarının size nasıl hissettirdiğine odaklanın. Öfke ve savunuculukla karşılık verirlerse, sakin kalmaya çalışın. Gerekirse uzaklaşın ve konuşmayı daha sonra tekrar ziyaret edin.

Bu yüzden hazırlıklı olun. Belirtilen sonuçları takip edin. Geri adım atarsanız, ciddiye alınmanıza gerek olmadığı mesajını vermiş olursunuz.

İlişkideki diğer değişikliklere hazırlıklı olun.

Bu kişiler, hayatınızın kontrolünü ele geçirme girişiminde olabilir. Bundan dolayı kendini tehdit edilmiş ve üzgün hissedecektir. Kararları vermeye alışkınlar.

Telafi etmek için, ilişkinin diğer yönlerinde taleplerini artırabilirler, sizi cezalandırmak için başkalarının kendisini uzak tutabilirler.

 

Narsist Testi Var Mıdır ?

Narsist Kişilik Bozukluk Testi

Narsizm eğilimini anlamak adına özel kurulumlarda sorulardan oluşan testler vardır. Elbette teşhis için klinik muayene de gereklidir. Kişilik bozukluklarının tedavisi için de mutlaka uzmandan görüş almalısınız.

Narsistlerin Korkuları Var Mıdır ?

Elbette vardır. Göz önünde olmayı seven biri için geri planda kalmak. Başarısız olmak. Toplum önünde küçük düşmek ve terk edilmek en temel korkulardır.

Narsist Kadın ve Narsist Erkek Belirtileri Nedir ?

Narsist Kadın Özellikleri Nelerdir? Narsist Erkek Özellikleri Nelerdir?

Burada cinsiyet farkının görüleceği birkaç alan var. Ancak bu bir bozukluk olduğu için, bir benzerlikler geçişi olacaktır. Yine de tüm bunlar, DSM-V’in narsisizm tanımıyla tutarlıdır.

Dış görünüş

Kişiler kendilerini genel olarak çekici olduklarına inanırlar ve dikkat çekmek için genellikle bakımlıdırlar. Erkekler bir amaca ulaşmak için davranışlarını çekicilikle birleştirirken, kadınlar bunu üstünlük kazanmak için kullanır. Çoğu kadın, görünüşlerine takıntılı olma eğilimindedir, bu da bazen çok sayıda plastik ameliyatla sonuçlanır.

Baştan çıkarma

Hem erkek hem de kadın narsistler genellikle baştan çıkarma sanatında yeteneklidir.

Ancak baştan çıkarma biçimleri farklıdır. Erkekler çekiciliğini bir eşi ayartmak için kullanırlar.

Dişiler bir eşi cezbetmek için vücutlarını kullanırlar. Bu bazen kışkırtıcı kıyafetlerde görülebilir. Bu Histrionik Kişilik Bozukluğundan (HPD) farklıdır.

HPD’ler sürekli olarak uygunsuz şekilde açık giysiler giyerken,

bir narsist bunu seçici olarak belirli bir kişi için veya bir hedefe ulaşmak için yapar.

 • Kendinden emin olma

Bu kişiler köklü güvensizliğini özel oldukları inancıyla örterler. Erkekler özgüvenli olma eğilimindedir ve güvencelerini içeriden alırlar. Dişiler, üstünlüklerini başkalarıyla karşılaştırarak dengelerini kazanırlar. Başkaları kendi mükemmellik standartlarının altındayken kendilerini iyi hissederler.

 • Para

Paranın kendilerine güç, kontrol, başarı, statü ve başkaları üzerinde hakimiyet sağladığına inandıkları için para sevgisi önemlidir. Belki de narsistlerin en zayıf yönleridir.

Erkekler, aile üyelerinden çalmak da dahil olmak üzere, ne pahasına olursa olsun para elde etmekle meşguller. Kadınlar aşırı para harcamaktan hoşlanırlar. Her ikisi de davranışlarını, eylemlerinden dolayı herhangi bir utanç veya pişmanlık duymadan yaparlar.

 • Sadakat.

Bir narsist, hak ettiğine inandığı ilgiyi göremezse, bunu kararlı bir ilişkinin dışında arar.

Her ikisi de sadakatsiz olabilse de, erkekler seri zina yapma eğilimindedir. Dişiler daha çok kara dul örümceği gibi davranırlar, eşlerini kendilerine çekmek için idealleştirir. Narsist bir erkeğin evliliği temelde bu konu yüzünden sonlanabilir.

Eş veya partner için, ne kadar çok verirlerse, narsist o kadar fazlasını ister. Doyumsuz hale gelir.

 • Çocuklar.

Narsistler bebek narsist yetiştirmeyi severler.

Genellikle sevdikleri bir çocuğu seçerler ve tüm çabalarını ve dikkatlerini o çocuğa odaklarlar.

Diğer çocuklar kendilerini yetersiz, değersiz ve güvensiz hissederler.

Erkekler genellikle çocukları bir baş belası olarak görürler. Sıklıkla eşlerinin veya partnerlerinin tüm dikkatini çocukların değil, kendilerinin çekmesi gerektiğinden şikayet ederler. Kadınlar, çocuk yetişkin olsa bile çocukları kendilerinin bir uzantısı olarak görür.

 • Yarışma.

Hiçbir şey narsistler için rekabet kadar üstünlüğü kanıtlayamaz.

İşte ve evde başkalarından üstün olma fırsatını severler. Bir işte rekabet gücü sıklıkla övülürken, bu aile arasında değildir.

Erkekler diğer erkekleri rakip olarak görür. Bu, erkek kardeş/ağabey ve ebeveyn/çocuk ilişkilerinde görülebilir. Dişiler, baskınlık için diğer dişilerle savaşırlar. Bu, kız kardeş/kız kardeş ve ebeveyn/çocuk ilişkilerinde görülür.

Bu, farklılıkların tam bir listesi değildir, daha ziyade narsisizmin anlatılacağı birçok yol konusunda farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır.

Narsistler Kimleri Sever?

Özel ilgi alanları ve yetenekleri olan başarılı insanları kişileri daha çok severler. Çocukluk döneminde dahi seçtiği arkadaşlarda bu kırılımları görebilirsiniz. Çünkü bu kişiler başarılı olmaya karşı aşırı duyarlıdır. Bu tür kişilik bozukluğu diğer kişilik bozukluklarından bu yönde de ayrım gösterir.

 

Narsist ne demek kısaca

konusuna bu yazımızda değinmeye çalıştık.

Eğitim kutusu bünyesinde yer alan kişilik tipleri eğitimi kişilikleri anlamak konusunda sizlere önemli fikirler verecektir. Eğitim sonunda alacağınız sertifika ile kariyeriniz de fark yaratın.