Histogram Nedir? Histogram Grafiği Nedir?
 • Rüzgar Karakuz
 • 0 Yorum
 • 11 Ekim 2023
 • 265

Histogram Nedir? Histogram Grafiği Nedir?

Histogram Nedir? Histogram Grafiği Nasıl Oluşturulur? Histogramda Temel Kavramlar Nelerdir? Histogram Nasıl Yorumlanır? Histogram Oluştururken Dikkat Edilmesi Gereken Faktörler Nelerdir? Histogram Ne İşe Yarar?


Bilgisayar çağının başlangıcından bu yana, büyük veri setlerini anlamak ve analiz etmek için çeşitli grafiksel yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden biri olan histogram, veri setinin dağılımını görselleştirmek için kullanılan etkili bir araçtır.


Histogram Nedir?

Histogram, bir veri setinde yer alan değerlerin frekansını gösteren bir grafiktir. Bu grafik, değerlerin frekansını belirli aralıklarda gruplayarak gösterir. Yatay eksende belirli aralıklar veya bins yer alırken, dikey eksende bu aralıklardaki değerlerin frekansı temsil edilir. Histogramlar, veri setinin dağılımını anlamak, anormallikleri tespit etmek ve karşılaştırmalar yapmak için kullanılır.


Histogram Grafiği Nasıl Oluşturulur?

 • Adım 1: İlk adım, analiz yapmak istediğiniz veri setini toplamaktır. Örneğin, bir sınıftaki öğrencilerin notları gibi bir veri seti düşünelim.
 • Adım 2: Veri setindeki minimum ve maksimum değerleri belirleyin. Bu, grafiğin x eksenindeki değerlerin aralığını belirlemenize yardımcı olacaktır.
 • Adım 3: Veri aralığını uygun sayıda aralığa böleceksiniz. Bu aralıklara bins veya buckets denir. Aralıklar ne kadar küçükse, veri setinin detayını o kadar iyi görebilirsiniz. Ancak çok fazla aralık seçmek de grafiği karmaşık hale getirebilir. İdeal aralık sayısını belirlemek için farklı değerler deneyebilirsiniz.
 • Adım 4: Her aralıktaki değerlerin frekansını hesaplayın. Yani, her aralıktaki değerlerin veri setinde kaç kez tekrarlandığını sayın.
 • Adım 5: Aralıkların x eksenine yerleştirildiği ve her aralıktaki frekansların yüksekliğini temsil eden çubukları içeren bir grafik oluşturun.
 • Adım 6: Oluşturduğunuz histogram grafiğini anlamak için uygun başlıklar, eksen etiketleri ve açıklamalar ekleyin. Bu, grafik üzerindeki bilgilerin daha anlamlı hale gelmesine yardımcı olacaktır.
 • Adım 7: Oluşturulan histogramı inceleyin ve veri setinin dağılımını analiz edin. Hangi aralıkların daha yoğun olduğunu, veri setinin genel dağılımını ve olası eğilimleri inceleyebilirsiniz.


Histogramda Temel Kavramlar Nelerdir?

Histogram oluştururken dikkate almanız gereken bazı temel kavramlar şunlardır:

 • Veri Dağılımının Analizi: Histogram, veri setinde yer alan değerlerin dağılımını gösterir. Bu, veri setindeki değerlerin nasıl dağıldığını anlamanıza yardımcı olur.
 • Frekans Dağılımı: Histogram, her bir aralıktaki değerlerin ne sıklıkla görüldüğünü gösterir. Bu, veri setindeki belirli değerlerin yaygınlığını anlamanızı sağlar.
 • Çubuk Grafikler ve Sütun Grafikler: Histogram, genellikle çubuk grafikler veya sütun grafikler şeklinde gösterilir. Bu grafiklerde, her bir bin belirli bir yüksekliğe sahip bir sütunla temsil edilir. Bu yükseklik, o aralıktaki değerlerin frekansını temsil eder.
 • Normal Dağılım ve Bell Shaped Grafikler: Veri seti normal bir dağılım gösteriyorsa, histogram genellikle zirvesi ortada ve kenarlara doğru düşen bir çan şeklinde olacaktır.


Histogramlar, veri analizinde önemli bir araçtır. Veri setinin dağılımını ve frekansını anlamak, analiz yapmak ve kararlar vermek için kullanılırlar. Doğru bin genişliği seçimi ve doğru analiz, veri setindeki deseni anlamak için hayati öneme sahiptir.

Histogramlar, veri bilimciler, istatistikçiler ve araştırmacılar tarafından kullanılan güçlü bir araçtır. Ve veri setlerini daha derinlemesine anlamak için vazgeçilmezdir.


Histogram Nasıl Yorumlanır?

 1. Çubukların yüksekliği (height of the bars): Her bir çubuğun yüksekliği, o binde yer alan veri noktalarının sayısını temsil eder. Daha yüksek çubuklar, o aralıktaki daha fazla veri noktasını gösterir.
 2. Bin genişliği (bin width): Her bir binin genişliği, o bindeki değer aralığını belirtir. Binlerin eşit genişlikte olması, verilerin homojen bir şekilde dağıldığını gösterir.
 3. Veri dağılımının şekli (distribution of the data): Histogramın şekli, verilerin nasıl dağıldığını gösterir. Örneğin, bell shaped ifadesi, verilerin normal bir dağılım gösterdiğini belirtir.
 4. Bin sayısı (number of bins): Histogram oluştururken kullanılacak bin sayısı, verilerin doğru şekilde temsil edilmesini sağlar. Fazla bin, ayrıntılı bir görüntü sağlarken, az bin genel bir görünüm sunar.
 5. Binlerin eşit büyüklükte olması (equal size bins): Binlerin aynı genişlikte olması, verilerin karşılaştırılmasını kolaylaştırır ve doğru analiz yapılmasını sağlar.


Histogram Oluştururken Dikkat Edilmesi Gereken Faktörler Nelerdir?

Bin genişliği seçimi (choosing bin width): Binlerin genişliği, verilerin dağılımını doğru şekilde yansıtmak için dikkatlice seçilmelidir. Bazı durumlarda, rules of thumb denen belirli kurallar kullanılarak doğru bin genişliği seçilebilir.

Bin sayısı (number of bins): Veri setinin doğru temsil edilmesi için uygun bir bin sayısı seçilmelidir. Bu, veri setinin boyutuna ve doğasına bağlı olarak değişebilir.


Histogram Ne İşe Yarar?

 • Veri Dağılımını Gösterme: Histogram, veri setindeki değerlerin dağılımını gösterir. Bu, veri setindeki değerlerin hangi aralıklarda yoğunlaştığını ve nasıl dağıldığını anlamak için önemlidir.
 • Merkezi Eğilimi ve Dağılımı Gösterme: Histogram, veri setindeki merkezi eğilimi (ortalama, medyan) ve verilerin dağılım genişliğini (standart sapma, varyans) gösterir. Bu, veri setinin genel özelliklerini anlamak için kullanılır.
 • Aykırı Değerleri Tanımlama: Histogram, veri setindeki aykırı değerleri (outliers) belirlemeye yardımcı olur. Aykırı değerler, genellikle veri setindeki diğer değerlerden önemli ölçüde farklı olan değerlerdir.
 • Karşılaştırmalar Yapma: Farklı veri setlerini veya aynı veri setindeki farklı kategorileri karşılaştırmak için histogramlar kullanılabilir. Bu, trendleri ve ilişkileri anlamak için önemlidir.
 • Dağılım Şeklini Değerlendirme: Histogram, veri setinin dağılım şeklini değerlendirmek için kullanılır. Örneğin, normal dağılıma benzer bir dağılım mı, yoksa başka bir tür dağılıma mı sahiptir, bu gözlemlenebilir.
 • Trendleri ve Desenleri Gösterme: Belirli bir süre zarfında (örneğin, zaman serilerinde) veya belirli bir alandaki (örneğin, coğrafi verilerde) trendleri ve desenleri görmek için histogramlar kullanılabilir.
 • Karar Verme Süreçlerinde Kullanma: İş kararları alırken veya gelecekteki olayları tahmin etmeye çalışırken, geçmiş verilerin analizi ve bu verilerin histogramları önemli bir rol oynar. Geçmiş trendleri ve desenleri değerlendirerek gelecekteki eğilimleri tahmin etmeye yardımcı olabilir.
 • Veri Toplama ve Temizleme İçin Kullanma: Veri bilimciler ve analistler, veri setlerini anlamak, gereksiz veya eksik verileri tespit etmek ve verileri temizlemek için histogramları kullanabilir. Bu, veri setini daha anlamlı ve güvenilir hale getirir.


Sosyal Medyada Paylaşın

0 Yorum

Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için oturum açmanız gerekmektedir.

Sizlere Öneriyoruz

Bu blog yazısını okuyanlar aşağıdaki eğitimleri tercih ettiler!