Hemşirelik Nedir? Ne İş Yapar?
  • Hatice Kübra Erdem
  • 0 Yorum
  • 09 Temmuz 2023
  • 167

Hemşirelik Nedir? Ne İş Yapar?

Hemşirelik Nedir? Ne İş Yapar? Hemşire Maaşi 2023 Ne Kadar? Hemşirelik Bakım Planı Nedir? Detayları birlikte inceleyelim.


Hemşirelik, hastaların sağlık ve bakım ihtiyaçlarını karşılayan, sağlık hizmetlerinin bir dalıdır. Hemşireler, hastalara tedavi uygular, ilaç verir, prosedür yapar ve hastaların iyileşmesine destek olur. Hemşirelik, hasta bakımında bilimsel bilgi, beceri ve insan ilişkilerini birleştirir.


İşte hemşirelerin yaptığı bazı işler:

Hemşireler, hastaların sağlık durumunu testlerle, semptomlarla ve muayenelerle değerlendirir. Bu değerlendirme, hastanın tedavi planının oluşmasına ve izlenmesine yardımcı olur.

İlaç yönetimi: Hemşireler, doktorun reçete ettiği ilaçları doğru dozlarda ve zamanlamada hastalara verir. Ayrıca ilaçların etkisini izler, yan etkileri takip eder ve hastalara ilaçlarla ilgili talimatlar verir.

Yara bakımı: Hemşireler, yaralı veya cerrahi müdahale geçirmiş hastaların yara bakımını yapar. Yara temizliği, pansuman yapılması ve enfeksiyon riskinin değerlenmesi gibi işlemleri gerçekleştirir.

Hastaların takibi: Hemşireler, hastaların vital bulgularını (kan basıncı, nabız, solunum hızı, vücut sıcaklığı) izler ve değişiklikleri değerlendirir. Hastaların genel durumunu gözlemleyerek tedaviye yanıtı değerlendirirler.

Hastalara eğitim verme: Hemşireler, hastalara sağlıkla ilgili konularda eğitim verir. Bir hastada diyabet varsa, hemşireler kan şekeri takip eder, diyeti kontrol eder ve insülin enjekte eder.

Hemşireler, hastaların endişelerini azaltmak ve moral vermek için psikolojik destek sağlarlar. Hastaların duygusal ihtiyaçlarını anlamak ve karşılamak önemlidir.

Sağlık ekip çalışmasına katılım: Hemşireler, doktorlar, diğer hemşireler ve sağlık çalışanları ile işbirliği içinde çalışır. Hastaların tedavi planlarını takip eder, bilgi paylaşır ve diğer sağlık çalışanlarıyla iletişim halinde olur.

Bu liste, hemşirelerin yapabileceği işlerin sadece birkaç örneğidir. Hemşireler, sağlık hizmetinin çeşitli alanlarında çalışabilirler. Görevleri hastanenin, kliniğin veya sağlık kurumunun türüne, hasta popülasyonuna ve uzmanlık alanlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.


Hemşire Maaşi 2023 :

Zamlı hemşirelik maaşları ne kadar olacak?

Mevcut üniversite mezunu Hemşire Maaşı 15 bin TL'ydi ve zam geldi ve yeni zamlı maaşlar belli oldu.

Yeni maaşlar ne kadar kaç TL? Temmuz ayı maaşlar ne kadar oldu?

Zamlı hemşire maaşları 26 bin TL oldu.

Peki başhemşire maaşı?

Başhemşire maaşı 31 bin TL oldu.


Hemşirelik Bakım Planı Nedir?

Hemşirelik bakım planı, hemşirelerin hastaların bakımını organize etmek, yönetmek ve sağlamak için kullandıkları bir sistemdir. Bu sistem, hastanın bireysel ihtiyaçlarına yönelik hedefleri belirlemek, hemşirelik müdahalelerini planlamak ve değerlendirmek için kullanılır. Hemşirelik bakım planı, birçok hastalık, yaralanma veya sağlık durumu için uygulanabilir.


Hemşirelik bakım planı genellikle aşağıdaki unsurları içerir:

Hasta hakkında bilgi toplanır: sağlık durumu, semptomları, tıbbi geçmişi, psikososyal durumu ve diğer faktörler. Bu değerlendirme, hastanın bireysel ihtiyaçlarının belirlenmesine yardımcı olur.

Hedefler: Hemşireler, hastanın sağlık durumunu iyileştirmek, semptomları hafifletmek veya sağlığını korumak için ulaşılması gereken hedefleri belirler. Bu hedefler, ölçülebilir, spesifik ve gerçekçi olmalıdır. Örnek olarak, bir hastanın ağrı seviyesini belirli bir skala üzerinde azaltmak veya bir ameliyat sonrası yara enfeksiyonu riskini azaltmak gibi hedefler belirlenebilir.

Hemşirelik müdahaleleri: Hemşireler, hastaların belirlenen hedeflere ulaşmasını desteklemek için çeşitli hemşirelik müdahalelerini planlar. Bu müdahaleler, ilaç yönetimi, yara bakımı, eğitim verme, semptom yönetimi, hastanın günlük aktivitelerini destekleme gibi alanlarda olabilir. Müdahaleler, hastanın bireysel ihtiyaçlarına ve sağlık durumuna göre özelleştirilir.

Planlama: Hemşireler, belirlenen hedeflere ulaşmak için hemşirelik müdahalelerini uygun bir sıra ve zamanlama ile planlar. Bu plan, hastanın tedavi sürecinde uygulanacak adımları, takip edilecek prosedürleri ve ilgili sağlık ekibinin rollerini içerir.

Değerlendirme: Hemşireler, belirlenen hedeflere ulaşma ilerlemesini ve hemşirelik müdahalelerinin etkinliğini düzenli olarak değerlendirir. Hastanın tepkileri, semptomların kontrolü ve iyileşme süreci izlenir. Değerlendirme sonuçları, bakım planının gerektiğinde revize edilmesine ve güncellenmesine yardımcı olur.

Hemşirelik bakım planı, hemşirelerin hastaların bireysel ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş bir bakım sağlamalarına yardımcı olan bir yol haritasıdır. Bu plan, sağlık hizmeti ekibiyle işbirliği içinde kullanılır ve hastanın tedavi sürecinde kaliteli bakım sağlanmasına yardımcı olur.


Hemşirelik Bölümünde seçmeli dersler var mı?

Evet, hemşirelik bölümünde seçmeli dersler bulunabilir. Seçmeli hemşirelik dersleri, hemşirelik öğrencilerine kendi ilgi alanlarına ve kariyer hedeflerine yönelik derinleşme veya uzmanlaşma fırsatı sunar. Bu dersler, hemşirelik pratiğinin farklı alanlarına odaklanabilir veya genel sağlık ve bilim konularını kapsayabilir.

Hemşirelik bölümlerinde sunulan seçmeli dersler kurumdan kuruma ve programdan programa değişebilir. Örnek olarak, aşağıdaki gibi seçmeli dersler sunulabilir:

Pediatrik Hemşirelik

Kadın Sağlığı Hemşireliği

Yoğun Bakım Hemşireliği

Psikiyatri Hemşireliği

Onkoloji Hemşireliği

Yaşlı Bakımı ve Gerontoloji Hemşireliği

Toplum Sağlığı Hemşireliği

Araştırma Metodolojisi ve Veri Analizi

Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp

Liderlik ve Yönetim Becerileri

Bu dersler, öğrencilerin ilgi alanlarına ve kariyer hedeflerine uygun olarak seçilebilir. Seçmeli dersler, öğrencilere geniş bir yelpazede bilgi ve beceriler kazanma fırsatı sunar ve onları mezuniyet sonrası kariyerlerinde daha çeşitli ve uzmanlaşmış bir rol üstlenmeye hazırlar. Ancak, hangi seçmeli derslerin sunulduğu ve hangilerinin alınabileceği konusunda bölümünüzün programını ve kurallarını kontrol etmek önemlidir.


Kariyer Olanakları:

@Öğrenci Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünden mezun olmuştur.

 Tıbbın birçok alanında;

Üniversite hastaneleri, özel hastaneler,

Devlet hastaneleri,

Poliklinikler,

Sağlıkla ilgili eğitim ve araştırma merkezleri,

Rehabilitasyon merkezleri, 

Çocuklar için bakım ve rehabilitasyon,

Yaşlı ve eğitim merkezleri,

Aile hekimliği merkezleri,

Kronik ve uzun süreli bakım merkezleri,

El cerrahisi merkezleri,

Bakım evleri,

Diyaliz merkezleri,

okullar,

fabrikalar,

bankaların sağlık birimleri,

belediyeler,

özel ve kamu kurumları.

Lisans derecesi aldıktan sonra, lisans ve lisansüstü hemşirelik programlarında yüksek lisans ve Doktora programlarınızı yaparak akademisyen olarak çalışabilirsiniz.


Hemşirelik Geleceğin Mesleği Mi?

Hemşirelik Mesleğinin Geleceği:

Nüfusun yaşlanması ve kronik hastalıkların artmasıyla birlikte hemşirelere olan ihtiyacın nasıl arttığı.

Hemşirelerin sağlık sistemindeki rollerinin ve sorumluluklarının genişlemesi.

Hemşirelerin multidisipliner Sağlık takımlarında oynadığı kilit rol.


2 Teknolojinin Hemşirelikteki Rolü:

Dijital sağlık uygulamaları, yapay zeka ve robotik gibi teknolojilerin hemşirelik pratiği üzerindeki etkileri.

Hemşirelerin teknolojik yeniliklere uyum sağlaması ve bunları Sa bir şekilde kullanması.

Hemşirelerin hasta izleme ve tedavi süreçlerinde teknolojiyi nasıl entegre ettikleri.


3 Hemşirelik Eğitimi ve Yetkinliklerin Değişimi:

Hemşirelik eğitiminin gelecekteki değişimleri ve yeni beceri setleri.

Hemşirelerin sürekli mesleki gelişimi için fırsatlar ve kaynaklar.

Hemşirelik pratiğindeki yeniliklere ayak uydurabilmek için eğitim ve öğrenme süreçlerinin önemi.


4 Hemşirelikte Yenilikçi Uygulamalar:

Telehemşirelik, uzaktan sağlık hizmetleri ve dijital sağlık platformları gibi yenilikçi uygulamaların hemşirelik pratiğine katkıları.

Hemşirelerin hasta bakımında kullanılan yeni teknolojilere adaptasyonu ve bu teknolojilerin etkin kullanımı.

Hemşirelerin hasta eğitimi ve danışmanlık hizmetlerinde yenilikçi yöntemlerin kullanımı.


5 Hemşirelikte İstihdam Fırsatları ve Kariyer Gelişimi:

Hemşirelerin çeşitli sağlık sektörlerindeki istihdam fırsatları.

Hemşirelik mesleğinde ilerleme ve yükselme için kariyer planlaması ve gelişim fırsatları.

Hemşirelerin liderlik rollerindeki artan talep ve yönetim pozisyonlarına geçiş için hazırlık.

Hemşirelik, geleceğin mesleği olarak ön plana çıkmaktadır. Hemşirelik mesleği, sağlık sektöründeki değişimler ve talep artışıyla birlikte daha da önemli hale gelmektedir. Bu meslekteki gelişmeler ve yenilikler, hemşirelerin rolünü daha da güçlendirmektedir.

Hemşirelerin gelecekteki rolü, hasta bakımının merkezine yerleştirilir. Hastaların tedavi sürecindeki anahtar aktörler olan hemşireler, onlara duygusal ve psikolojik destek sağlamakla birlikte, tedavi planlarının takibini yapmak, ilaç yönetimi, kan tahlili gibi önemli işlemleri gerçekleştirmekte ve Sa verilerini kaydetmektedir. Böylece, sağlık ekipleri arasında koordinasyon sağlanmakta ve hastaların tedavisi daha etkili bir şekilde yönetilmektedir.

Teknolojik gelişmeler, hemşirelik mesleğini dönüştürmekte ve iş süreçlerini optimize etmektedir. Elektronik sağlık kayıtları, hasta takip sistemleri, mobil uygulamalar ve telehastane gibi yenilikler, hemşirelerin verimliliğini artırmakta ve iletişimi kolaylaştırmaktadır. Bu da hemşirelerin zamanlarını daha etkili kullanmalarına ve hasta bakımına daha fazla odaklanmalarına olanak sağlamaktadır.

Bununla birlikte, hemşirelik mesleğindeki eğitim ve yetkinliklerin de değişmesi gerekmektedir. Gelecekteki hemşireler, teknolojik bilgi ve becerilere sahip olmalı, araştırma ve analitik yeteneklerini geliştirmeli, sürekli öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık olmalıdır. Ayrıca, Sa ve iletişim becerileri de önem kazanmaktadır, çünkü hemşireler multidisipliner ekiplerde aktif bir rol oynamaktadır.

Sonuç olarak, hemşirelik mesleği gelecekte sağlık sektöründe büyük bir öneme sahip olacak. Hemşireler, teknolojik gelişmeleri takip ederek, güncel bilgi ve becerilere sahip olarak, hasta bakımının en iyi şekilde sağlanmasında liderlik edeceklerdir. Hemşirelik, hasta güvenliği ve sağlık sonuçlarını artırmak için önemli bir rol oynayacak.


2023 Hemşirelik Taban Puanları Ve Başarı Sıralamalar

2023 Hemşirelik taban puanları için tıklayınız.


Sosyal Medyada Paylaşın

0 Yorum

Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için oturum açmanız gerekmektedir.

Sizlere Öneriyoruz

Bu blog yazısını okuyanlar aşağıdaki eğitimleri tercih ettiler!

  • 13369 Kişi
  • 6 Modül
  • 46 Ders
999 ₺ yerine 734 ₺
  • 18326 Kişi
  • 1 Modül
  • 12 Ders
336 ₺ yerine 260 ₺