Hasta Hakları Yönetmeliği Nedir? Hasta Hakları Nelerdir?
 • Rüzgar Karakuz
 • 0 Yorum
 • 09 Eylül 2023
 • 36

Hasta Hakları Yönetmeliği Nedir? Hasta Hakları Nelerdir?

Hasta hakları, bir kişinin sağlıkla ilgili süreçlerde sahip olduğu temel hakları ifade eder. Bu haklar, üçüncü kuşak insan hakları içinde önemli bir yer tutar. Hasta hakları, insanların sağlık hizmetlerine erişimini ve bu hizmetlerden yararlanmayı güvence altına alır. Hasta hakları, tıbbi süreçlerin şeffaf, adil ve insan onurunu koruyan bir şekilde yürütülmesini sağlar.


Hasta hakları, bir kişinin sağlıkla ilgili süreçlerde sahip olduğu temel hakları ifade eder. Bu haklar, üçüncü kuşak insan hakları içinde önemli bir yer tutar. Hasta hakları, insanların sağlık hizmetlerine erişimini ve bu hizmetlerden yararlanmayı güvence altına alır. Hasta hakları, tıbbi süreçlerin şeffaf, adil ve insan onurunu koruyan bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Hasta Bakıcı Ve Yaşlı Bakım Sertifikası Programımıza buradan ulaşabilirsiniz


Hizmetlerden Yararlanma Hakkı

 • Tüm hastalar, sosyal, ekonomik, ve kişisel farklılıklar gözetmeksizin hastanelerden sundukları hizmetlerden en üst düzeyde yararlanma hakkına sahiptirler.
 • Sağlık görevlileri, tıp etik kurallarına ve ilkelerine aykırı veya yanıltıcı teşhis ve tedaviler uygulayamazlar.
 • Hastalar, koruyucu sağlık hizmetleri, sağlık eğitimi, ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele gibi konularda danışman hekimlerden ücretsiz bilgi talep etme hakkına sahiptirler.


Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme Hakkı

 • Hizmet verme imkanlarının sınırlı olduğu durumlarda, acil hastalar, engelli hastalar, yaşlılar, çocuklar, hamileler, adli vakalar, ve ağrılı hastalar öncelikli bakım alma hakkına sahiptirler.


Saygı ve İtibar Görme Hakkı

 • Tüm hastalar, kişiliklerinin saygı gösterilmesi, şefkatli ve güler yüzlü bir davranışla tetkik yaptırma ve tedavi olma hakkına sahiptirler.
 • Sağlık çalışanları, hastalarla tartışmaya giremezler. Sorunlar, üst mercilere iletilerek yasal düzenlemelere uygun şekilde çözümlenir.


Mahremiyet Hakkı

 • Hastalar, sağlık kuruluşları içinde tedavisi ile ilgili olmayan kişilerle iletişim kurmayı reddetme hakkına sahiptirler.
 • Muayene ve görüşmeler, görsel ve işitsel gizliliği sağlayacak şekilde düzenlenmelidir.
 • Kişisel güvenlik gerektiren durumlarda ek koruma talep edebilirler.
 • Sağlık bilgileri gizli tutulmalı, hastanın açık izni olmadan veya mahkeme kararı olmadan paylaşılmamalıdır.
 • Tedavi için hastanın özel ve aile hayatı sorgulanamaz.
 • Tıbben gerekmedikçe hastanın yanında bir refakatçi bulunabilir.
 • Sağlık harcamalarının gizli tutulması sağlanmalıdır.


Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme Hakkı

 • Hastalar, kendi tedavilerinden sorumlu olan doktor ve diğer sağlık personelinin kimliklerini, meslek ve görevlerini bilme hakkına sahiptirler.
 • Belirlenmiş prosedürlere uyulmak kaydıyla hastalar, sağlık hizmeti veren personeli seçme, tedaviyi üstlenen doktoru değiştirme ve konsültasyon talep etme hakkına sahiptirler. Bu hakları kullanırken mevzuatla belirlenen ücret farklarını karşılamalıdırlar.


Bilgi Edinme Hakkı

 • Hastalar, sağlıklarıyla ilgili olarak tedavi süreçleri, tanı, tedavi seçenekleri, olası riskler, alternatif tedavi yöntemleri ve tedavinin reddedilmesinin sonuçları hakkında eksiksiz bilgi alma hakkına sahiptirler.
 • Kanunen uygun olan tıbbi kayıtlara ulaşma ve yazılı dosya özetleri alma hakkına sahiptirler.
 • Dil sorunu yaşayan hastalara tercüman aracılığıyla bilgi verilir.
 • Hastalar, sağlık durumları hakkında bilgi verilmemesini isteyebilirler.


Haberleşme Hakkı

 • Dil sorunu yaşayan hastalar, haberleşme amacıyla tercüman talep edebilirler.


Hastadan Rıza Alınması

 • Hasta, tedavi seçenekleri ve sonuçları hakkında bilgilendirildikten sonra, tedaviyi kabul etme veya reddetme hakkına sahiptir.
 • Acil durumlar dışında hastanın rızası geri alınabilir. Rıza geri alındığında tedavi reddedilmiş olur ve bunun belgelendirilmesi gerekir.
 • Yasal temsilci gerektiği ve acil müdahale gerektiği durumda, temsilci onayı alınamazsa tıbbi müdahale yapılabilir.


Danışma Konsültasyon Hakkı

 • Hasta veya birinci derece yakınları, ilave ücreti ödemeyi kabul ederlerse başka bir uzmanla konsültasyon yapılmasını isteyebilirler. Ancak sonuçlar hastanın baş doktoruyla görüş birliği sağlandığında uygulanır.


Planlanan Tedaviyi Reddetme Hakkı

 • Kanunen zorunlu olmadıkça ve olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere, hasta planlanan veya uygulanan tedaviyi reddetme hakkına sahiptir.
 • Hasta tedaviyi reddettiğinde sonuçlar kendisine ve/veya yasal temsilcisine anlatılır ve yazılı olarak belgelendirilir.


Tetkik ve Tedavi Bedellerini Bilme Hakkı

 • Hastalar, sağlık kuruluşlarından alacakları hizmetler için ödenecek bedellerin açık ve ayrıntılı bir faturasını talep etme hakkına sahiptirler.


Sosyal ve Psikolojik Destek Alma Hakkı

 • Hasta, tedavi süreçlerini etkilemeyecek şekilde kişisel kıyafetlerini giyebilir, inançlarına uygun uygulamalarda bulunabilir, sosyal ve psikolojik destek talep edebilir, hekim izniyle refakatçi bulundurabilir ve ziyaretçi kabul edebilir.


Sağlık Kuruluşu Kural ve Uygulamalarını Bilme Hakkı

 • Hasta, hastane kuralları ve uygulamaları hakkında bilgi edinme hakkına sahiptir.
 • Tıbbi kayıtlardaki hatalı bilgilerin düzeltilmesini talep edebilirler.


Müracaat ve Şikayet Hakkı

 • Hastalar, sağlık kuruluşlarındaki şikayetlerini bildirme, değerlendirilmesini isteme ve sonuçları hakkında bilgi alma hakkına sahiptirler.
 • Şikayetler önce kuruluşun yetkililerine iletilir, ancak çözüme kavuşmazsa meslek kuruluşlarına veya mahkemelere başvurma hakkı vardır.


Dini Hizmetlerden Faydalanma Hakkı

 • Hastalar, hastane kuralları çerçevesinde din hizmetlerinden faydalanma hakkına sahiptirler.
 • Din inançlarına uygun olarak bir din görevlisi getirme hakkına sahiptirler.


Güvenliğin Sağlanması Hakkı

 • Sağlık kuruluşları, hastaların ve ziyaretçilerin can ve mal güvenliğini korumak için gerekli önlemleri almak zorundadır.


İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi ve Ziyaret Hakkı

 • Hastalar, kişisel değerlerine uygun bir ortamda sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkına sahiptirler.
 • Sağlık personeli, hastalara, yakınlarına ve ziyaretçilere saygılı ve nazik bir şekilde davranmalıdır.


Tıbbi Özen Gösterilmesi

 • Personel, hastaların tıbbi ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak zorundadır. Hastaların ıstırabını azaltmak için gerekli özeni göstermelidirler.


Refakatçi Bulundurma Hakkı

 • Hasta, tedavi sürecinde doktorun uygun görmesi halinde refakatçi bulundurabilir.


Ameliyat Öncesi Hasta Hazırlığı Eğitimimize buradan ulaşabilirsiniz.

Sosyal Medyada Paylaşın

0 Yorum

Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için oturum açmanız gerekmektedir.

Sizlere Öneriyoruz

Bu blog yazısını okuyanlar aşağıdaki eğitimleri tercih ettiler!