Gestalt Kuramı Nedir? Gestalt Kuramı İlkeleri Nelerdir?
 • 0 Yorum
 • 17 Ağustos 2023
 • 36

Gestalt Kuramı Nedir? Gestalt Kuramı İlkeleri Nelerdir?

Gestalt Kuramı Nedir? Gestalt Kuramı İlkeleri Nelerdir? Gestalt Kuramı Örnekleri Nelerdir?


Gestalt Kuramı Nedir?

Gestalt Kuramı, Gestalt Teorisi ya da Gestalt Psikolojisi olarak da bilinir. Deneyimleri bütünsel olarak anlamlandıran bir psikolojik yaklaşımdır. Bireylerin bütünleri algılama eğilimine odaklanır. Yani, bir olay veya nesneyi sadece parçalarıyla değil, bütün olarak anlamamız gerektiğini söyler.

Max Wertheimer, Wolfgang Köhler ve Kurt Koffka gibi bir grup Alman psikolog tarafından 20. yüzyılın başlarında geliştirilmiştir. Gestalt Kuramı; deneyimleri, olayları ve nesneleri izole edilmiş unsurlara ayırmanın yerine, bütünün önemini vurgular. Parçaların bir araya gelerek tutarlı bir bütün oluşturduğu şekillerde etkileşimini öne çıkarır.


Gestalt Kuramı İlkeleri Nelerdir?

Gestalt kuramı, algı ve kavramanın anlaşılması ile ilgilenen bir dizi temel ilkeye dayanmaktadır. Bu ilkeler şu şekilde sıralanabilir:

 1. Bütünsellik (Emergence): Bu ilke, algının bireyin maruz kaldığı nesnelerin veya sahnelerin parçalarının toplamından daha fazlası olduğunu vurgular. Algılanan bütün, parçaların ötesine geçer.
 2. Figür ve Zemin Ayrımı (Figure-Ground Differentiation): Bu ilkeye göre; bir nesne için, sahne içerisinde, figür veya arka plan arasındaki ayrımı yapma yeteneğimiz vardır. Bir nesne, diğer nesnelerden veya arka plandan ayrılırken, figür olarak algılanır. Diğer kısmı arka plan veya zemin olarak algılanır.
 3. Yakınlık (Proximity): Benzer nesnelerin bir araya geldiğinde bir grup olarak algılanma eğilimidir. Nesneler birbirine ne kadar yakınsa, aynı grupta oldukları düşüncesi artar.
 4. Benzerlik (Similarity): Bu ilkeye göre, benzer özelliklere sahip nesnelerin bir arada gruplandırılma eğilimimiz vardır. Aynı renk, şekil veya boyutta olan nesneler, benzerlik ilkesini yansıtır.
 5. Süreklilik (Continuity): Bu ilkeye göre, bir çizgi veya şeklin devam ettiği bir yol olarak algılanma eğilimidir. Kırık veya kesik bir çizgiyi sürekli bir şekilde tamamlama eğilimindeyiz.
 6. Kapanma (Closure): Bu ilkeye göre, eksik veya kesik bir şekli tamamlama eğilimindeyiz. Beynimiz, eksik parçaları tamamlayarak nesneyi veya şekli bütün olarak algılar.
 7. Bağımlılık (Prägnanz): Bu ilkeye göre, insan algısı karmaşık veya belirsiz durumları basitleştirme ve anlaşılır hale getirme eğilimindedir. Basit, düzenli ve anlaşılır şekilleri tercih ederiz.


Gestalt Kuramı Örnekleri Nelerdir?

Gestalt Kuramı, çevremizdeki dünyayı nasıl algıladığımızı şekillendiren bir dizi temel kavram üzerinde durur. Bu kavramlar birçok günlük hayatta açıkça görülür ve hareketlerimizi şekillendirir. Gestalt kuramının günlük hayatımıza şekil verdiği durumlar şu şekilde sıralanabilir.


Bütünsellik (Emergence):

 • Bir ormanda ağaçlar, bitkiler, ve hayvanlar bir araya gelerek bütünsel bir ekosistem oluştururlar.
 • Bir resimdeki farklı renkler, şekiller ve desenler, bir bütün olarak bir manzara veya portre oluşturur.


Figür ve Zemin Ayrımı (Figure-Ground Differentiation):

 • Siyah harfler beyaz bir sayfa üzerinde okunurken, harfler figür ve sayfa arka plan veya zemin olarak algılanır.
 • Bir kalabalık içindeki bir kişi, kalabalığın arka planına karşı figür olarak öne çıkar.


Yakınlık (Proximity):

 • Bir oyun parkında bir grup çocuk bir araya geldiğinde, bu çocuklar yakınlık ilkesi gereği bir grup olarak algılanır.
 • Bir dükkandaki benzer ürünler bir araya gelerek benzerliklerine dayalı olarak gruplandırılır.


Benzerlik (Similarity):

 • Bir çiçek bahçesinde farklı renkteki çiçekler, benzer renklerine göre gruplandırılarak benzerlik ilkesini yansıtır.
 • Bir kıyafet mağazasındaki renkleri aynı olan elbiseler, benzerlik nedeniyle aynı grupta algılanır.


Süreklilik (Continuity):

 • Yolun görünmez bir şekilde kırıldığı bir noktada bile, beynimiz yolun devam ettiğini algılar. Ve yolun kesintisiz olduğunu düşünürüz.
 • Bir imza, sürekli bir çizgi olarak algılanır, ancak kesintili veya kopuk çizgiler anlaşılabilir değildir.


Kapanma (Closure):

 • Bir bulmacada eksik olan parçaları gözlemleyerek tamamlama yeteneğimizi kullanırız ve eksik parçaları zihinsel olarak tamamlarız.
 • Çocuklar bir noktadan diğerine çizilen çizgiyi takip ederek, kesik olan bölümü zihinsel olarak tamamlayarak resmi anlarlar.


Bağımlılık (Prägnanz):

 • Bir trafik levhasındaki karmaşık detaylar yerine, temel şekil ve semboller hızla anlaşılır ve özetlenir.
 • Bir logo, karmaşık ayrıntılar yerine basit ve tanınabilir şekiller kullanarak anlaşılırlığını artırır.


Gestalt Kuramı Hakkında Merak Edilenler


Gestalt nedir?

"Gestalt" kelimesi Almanca'da "şekil", "form" veya "bütün" anlamına gelir. Bu kuram, deneyimlerin parçalardan daha fazlasını temsil ettiğini ve insanların algılarının bütünsel yapılar oluşturduğunu öne sürer.


Gestalt Kuramının temel prensipleri nelerdir?

Gestalt Kuramının 7 temel prensipi vardır. Bunlar; Bütünsellik (Emergence), Figür ve Zemin Ayrımı (Figure-Ground Differentiation), Yakınlık (Proximity), Benzerlik (Similarity), Süreklilik (Continuity), Kapanma (Closure), Bağımlılık (Prägnanz) şeklinde sıralanabilir.


Gestalt Kuramının önde gelen temsilcileri kimlerdir?

Max Wertheimer, Wolfgang Köhler ve Kurt Koffka, Gestalt kuramının önde gelen isimleridir. Bu psikologlar, bu yaklaşımı 20. yüzyılın başlarında geliştirmişlerdir.


Gestalt kuramı hangi alanlarda uygulanmıştır?

Gestalt kuramı, sadece algı ve bilişsel süreçlerle sınırlı kalmamıştır. Bu kuram sanatta, tasarımda, reklamcılıkta ve terapötik uygulamalarda da kullanılmıştır.


Kuramın sınırlamaları nelerdir?

Gestalt Kuramı, detayları göz ardı edip bütünsel algılamayı öne çıkararak detaylara gereken önemi vermemenin bir alışkanlığa dönüşmesine yol açabilir.

Ayrıca, karmaşık düşünme süreçlerini ve ileri bilişsel işlemleri açıklamada sınırlar taşıyabilir. Bazı prensipleri ölçülebilir ve bilimsel olarak test edilebilir olmaktan uzak olabilir. Bireysel farklılıkları göz ardı edebilir ve altta yatan bilişsel süreçlerin nörolojik mekanizmalarını tam olarak açıklayamayabilir.


Gestalt terapisi nedir?

Gestalt terapisi, psikoterapi alanında kullanılan bir terapi türüdür. Bireylerin burada ve şimdi deneyimlerine odaklanmalarını, duygusal farkındalıklarını artırmalarını ve olumsuz düşünce ve davranış kalıplarını değiştirmelerini amaçlar.


Gestalt Kuramının modern psikolojiye etkisi nedir?

Gestalt kuramı, modern bilişsel psikolojinin ve algı araştırmalarının temellerini atmıştır. Bütünsel yaklaşımı ve algının organizasyonunu anlamak, günümüzde hala önemli bir araştırma alanıdır.


Gestalt Kuramı, insan algısı ve kavramanın karmaşıklıklarına derin bir içgörü sunar. İlkeleri, beynimizin dünyayı nasıl kolayca düzenlediğini ve yorumladığını aydınlatır. Algının bütünsel doğasını vurgular ve beynin bireysel parçalardan anlamlı bütünler oluşturma içgüdüsünü ön plana çıkarır.

Yüz tanıma şeklimizden görsel tasarımın sanatına kadar bir çok konuda kullanılabilir. Gestalt Kuramının kavramları, çevremizle nasıl etkileşimde bulunduğumuzu ve dünyayı nasıl anladığımızı şekillendirmeye devam eder.

Sosyal Medyada Paylaşın

0 Yorum

Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için oturum açmanız gerekmektedir.

Sizlere Öneriyoruz

Bu blog yazısını okuyanlar aşağıdaki eğitimleri tercih ettiler!