Gardner Çoklu Zeka Kuramı Nedir?
 • Rüzgar Karakuz
 • 0 Yorum
 • 17 Ağustos 2023
 • 1099

Gardner Çoklu Zeka Kuramı Nedir?

Howard Gardner Kimdir? Zeka Türünüzü Nasıl Belirleyebilirsiniz? Çoklu Zeka Kuramı Hakkında Merak Edilenler


Çoklu zeka kuramı, Howard Gardner tarafından geliştirilen bir zeka kuramıdır. Bu kurama göre, insan zekası farklı alanlarda farklı yeteneklerle ifade edilebilir. Ve sadece tek bir zeka türü değil, birden fazla zeka türü vardır. Gardner, 1983 yılında yayımladığı "Frames of Mind" adlı kitabında bu kuramı detaylandırmıştır.

Gardner'a göre, geleneksel zeka ölçümü sadece dil ve mantık gibi belirli alanlardaki yetenekleri ölçmeye odaklandığı için eksik ve yetersizdir. Çoklu zeka kuramına göre insanlar farklı alanlarda farklı yeteneklere sahip olabilirler ve bunlar arasında şunlar bulunabilir:

 1. Dilbilimsel Zeka: Bu tür zeka, dil yeteneği üzerine odaklanır. Bir kişinin kelime dağarcığı genişse, anlama ve ifade etme yeteneği yüksekse dilbilimsel zekası gelişmiş olarak kabul edilir. Bu tür zeka, dilin yapılarına dikkat etme, dil oyunları yapma, yazılı ve sözlü iletişimde etkili olma gibi becerileri içerir.
 2. Mantıksal-Matematiksel Zeka: Bu tür zeka, mantık yürütme, problemleri çözme, soyut düşünme ve matematiksel işlemleri içerir. Bir kişi bu tür zekası gelişmişse, analitik düşünme becerileri yüksektir. Matematiksel kavramları anlama, problem çözme stratejileri geliştirme ve neden-sonuç ilişkilerini anlamak bu zeka türüne örnektir.
 3. Görsel-Mekansal Zeka: Bu zeka türü, mekanı algılama, şekil ve renkleri ayırt etme, haritalama ve görsel sanat yeteneklerini içerir. Bu yeteneklere sahip kişiler genellikle sanatsal çalışmalar yapma, tasarım yapma veya karmaşık görsel bilgileri hızlıca işleme yetenekleriyle bilinirler.
 4. Bedensel-Kinestetik Zeka: Bedensel-kinestetik zeka, beden hareketlerini ve fiziksel etkileşimleri kullanarak öğrenme ve ifade etme yeteneğini ifade eder. Bu tür zeka türüne sahip kişiler genellikle sporcular, dansçılar, aktörler ve elleriyle iş yapan mesleklerde yaratıcıdırlar.
 5. Müziksel-Ritmik Zeka: Bu tür zeka, müzikle ilgili yetenekleri içerir. Ritm algısı, melodi anlama, enstrüman çalma ve hatta müzik yaratma bu tür zekanın özelliklerindendir. Müzikle ilgili sezgi ve duyarlılık bu türün temelini oluşturur.
 6. İçsel Zeka: İçsel zeka, kendi duygularını anlama, kendini motive etme, öz-düşünme ve öz-farkındalık gibi içsel süreçlerin farkındalığını ifade eder. Bu tür zeka sayesinde kişi, duygusal zekasını yönetme ve duygusal dengeyi sağlama yeteneklerini geliştirir.
 7. Doğa-Tabiiat Zeka: Bu tür zeka, doğal çevre ve canlı organizmalarla ilgili anlayışı içerir. Doğayı gözlemleme, çevresel sorunlara hassasiyet gösterme ve doğal dünyayla etkileşimde bulunma yetenekleri bu tür zekaya örnektir.
 8. İlişkisel-Sosyal Zeka: Bu tür zeka, diğer insanlarla etkileşim kurma, empati, sosyal ilişkileri anlama ve işbirliği yeteneklerini içerir. İyi bir iletişimci olma, başkalarının duygularını anlama ve grup içinde uyum sağlama yetenekleri bu tür zekaya örnek olarak verilebilir.

Gardner'a göre, her birey bu farklı zeka türlerini farklı derecelerde taşıyabilir. Çoklu zeka kuramı, eğitim ve öğretim yaklaşımlarında bireylerin güçlü yönlerini değerlendirmeye ve geliştirmeye odaklanmayı teşvik eder. Bu sayede her bireyin benzersiz yetenekleri ve potansiyeli ön plana çıkarılabilir.


Howard Gardner Kimdir?

Howard Gardner, 11 Temmuz 1943 doğumlu Amerikalı bir psikolog ve eğitimcidir. Özellikle "çoklu zeka teorisi" ile tanınır. Gardner, Harvard Üniversitesi'nde Zihinsel Gelişim ve Eğitim alanında Hobbs Profesörü olarak görev yapmıştır. Ve öğrenme, zeka, eğitim, yaratıcılık konularında önemli çalışmalar yapmıştır.

Gardner'ın en ünlü teorisi olan "çoklu zeka teorisi", geleneksel IQ (zeka katsayısı) anlayışını eleştirir. Ve insan zekasının tek bir ölçümle sınırlı olmadığını, farklı alanlarda farklı zeka türleri bulunduğunu savunur. Ona göre insanlar farklı zeka alanlarında farklı yeteneklere sahip olabilirler.

Gardner'ın çalışmaları, eğitim alanında öğrenme yaklaşımlarını zenginleştirmek ve çeşitlendirmek amacıyla geniş ölçüde kullanılmıştır. Öğrencilerin farklı zeka türlerine göre öğrenme stillerini anlamak ve bu çeşitliliği dikkate alarak eğitim yaklaşımlarını kişiselleştirmek, Gardner'ın teorisi doğrultusunda yapılan uygulamalardan birkaçıdır.


Zeka Türünüzü Nasıl Belirleyebilirsiniz?

Kendi sahip olduğun zeka türlerini belirlemek için çeşitli yöntemler kullanabilirsiniz. Çoklu zeka kuramı, insanların farklı alanlarda farklı yeteneklere sahip olabileceğini öne sürdüğü için, kendi güçlü yönlerini tanımak ve anlamak için aşağıdaki adımları düşünebilirsiniz:

 1. İlgi ve Tutkularınızı Değerlendirin: Hangi konular ve aktiviteler sizi gerçekten ilgilendiriyor ve heyecanlandırıyor? Örneğin, müzikle ilgileniyor, resim yapıyorsanız veya mantıksal problemleri çözmekten hoşlanıyorsanız, bu ilgi alanlarına odaklanan zeka türlerine sahip olabilirsiniz.
 2. Yeteneklerinizi Gözlemleyin: Hangi alanlarda diğer insanlara göre daha başarılı olduğunuzu fark ettiniz mi? Belirli bir konuda daha hızlı öğreniyor, daha iyi hatırlıyor veya daha iyi performans gösteriyorsanız, bu alan ilgili zeka türünü yansıtabilir.
 3. Farklı Aktiviteleri Deneyimleyin: Farklı zeka türlerine yönelik aktiviteleri denemek, hangi alanlarda daha rahat hissettiğinizi anlamanıza yardımcı olabilir. Örneğin, bir enstrüman çalabilir, yazı yazabilir, doğayı keşfedebilir veya bir problemi çözebilirsiniz.
 4. Geri Bildirim Alın: Aileniz, arkadaşlarınız veya öğretmenlerinizden hangi alanlarda daha başarılı olduğunuz veya hangi yeteneklere sahip olduğunuz konusunda geri bildirim alabilirsiniz. Çevrenizdeki insanların gözlemleri ve görüşleri, sizin fark etmediğiniz güçlü yönleri belirlemenize yardımcı olabilir.
 5. Online Testler ve Değerlendirmeler: İnternet üzerinde çeşitli çoklu zeka testleri ve değerlendirmeler bulabilirsiniz. Bu testler, genelde belirli zeka türlerine yönelik sorular içerir ve sonuçlar size hangi zeka alanlarında daha yüksek potansiyele sahip olabileceğinizi gösterir. Ancak unutmayın ki bu tür testler genellikle kişisel bir rehberlik aracıdır ve kesin bir sonuç sağlamaz.

Unutmayın ki her insan birden fazla zeka türüne sahip olabilir ve güçlü yönler zaman içinde gelişebilir. Kendi zeka türlerinizi keşfetmek, kişisel gelişiminiz ve kariyer seçimleriniz açısından önemlidir. Ancak bunlar sadece bir rehberlik sağlar ve kesin bir tanı koymaz.


Çoklu Zeka Kuramı Hakkında Merak Edilenler

Çoklu Zeka Kuramı nedir?

Çoklu zeka kuramı, Howard Gardner tarafından geliştirilen bir zeka anlayışıdır. Bu kurama göre insanlar farklı zeka türlerine sahiptir. Ve geleneksel IQ testlerinin tek bir zeka türünü ölçmekten daha fazlasını gerektirdiğini savunur.

Çoklu zeka türleri nelerdir?

Gardner, başlangıçta sekiz ana zeka türü önermiştir. Ancak daha sonra bu sayıyı artırabileceğini belirtmiştir.

Çoklu zeka türleri nasıl tanımlanır?

Her bir zeka türü belirli yetenekleri ve özellikleri içerir. Örneğin, dilbilimsel zeka dil ve iletişim yeteneklerini içerirken, mantıksal-matematiksel zeka problem çözme ve matematiksel düşünme yeteneklerini içerir. Görsel-mekansal zeka ise görsel hafıza ve uzamsal düşünme yeteneklerini içerir.

Bir kişi birden fazla zeka türüne sahip olabilir mi?

Evet, çoklu zeka kuramına göre insanlar genellikle birden fazla zeka türüne sahiptir. Bir kişi iyi bir ressam olabilirken aynı zamanda müzikle de ilgilenerek müziksel zekaya sahip olabilir. Bu, kişilerin farklı alanlarda farklı derecelerde yeteneklere sahip olabileceği anlamına gelir.

Çoklu zeka kuramının eğitimdeki önemi nedir?

Çoklu zeka kuramı, eğitimde bireyselleştirilmiş öğrenmeyi vurgular. Öğrencilerin farklı zeka türlerine göre öğrenme stillerine ve ilgi alanlarına daha uygun bir eğitim sunulması hedeflenir. Bu şekilde öğrencilerin en iyi potansiyellerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olunabilir.

Eleştiriler nelerdir?

Çoklu zeka kuramı, bilimsel olarak tam olarak kanıtlanmamış bir teoridir ve bazı eleştirilere maruz kalmıştır. Eleştirmenler, zeka türlerinin tanımlanmasının ve ölçülmesinin zorluğunu, ayrıca farklı zeka türlerinin gerçekten bağımsız olup olmadığını sorgulamışlardır.

Çoklu zeka kuramı nasıl kullanılır?

Eğitimde çoklu zeka kuramına dayalı yaklaşımlar, öğrencilere farklı zeka türlerine uygun çeşitli öğrenme materyalleri ve yöntemleri sunar. Bu şekilde öğrenmeyi daha etkili hale getirmeye çalışır. Öğretmenler, öğrencilerin güçlü yönlerini belirlemek ve onları desteklemek için kuramı kullanabilirler.

Çoklu zeka kuramının öne çıkan özellikleri nelerdir?

Çoklu zeka kuramı, geleneksel zeka anlayışından farklı olarak bireylerin farklı zeka türlerine sahip olduğunu ve bu türlerin bağımsız olarak gelişebileceğini öne sürer. Bu yaklaşım, insanların tek bir zeka türünde yüksek yetenek gösteremedikleri durumlarda dahi diğer zeka türlerinde parlak olabileceğini vurgular.

Çoklu zeka kuramının pratik kullanım alanları nelerdir?

Çoklu zeka kuramı özellikle eğitim alanında kullanıldığı kadar, kariyer seçimleri, kişisel gelişim, liderlik ve iletişim gibi alanlarda da uygulanabilir. Örneğin, bir kişi kendi güçlü yönlerini tanıyarak kariyer tercihini daha bilinçli bir şekilde yapabilir. Veya iletişim becerilerini geliştirerek sosyal zeka alanında daha etkili olabilir.

Çoklu zeka kuramı ile ilgili popüler yanılgılar nelerdir?

Bir popüler yanılgı, çoklu zeka kuramının her türlü yeteneği kapsadığı ve herhangi bir yetenek için geçerli olduğu düşüncesidir. Ancak aslında çoklu zeka kuramı belirli zeka türlerini öne çıkarırken, her tür yeteneği kapsamaz. Ayrıca, kuramın bilimsel geçerliliği konusunda da yanılgılar bulunabilir. Kuram, bazı eleştirmenler tarafından yeterince kanıtlanmamış veya kesin bir bilimsel temele dayanmayan bir teori olarak görülebilir.

Çoklu zeka kuramı için öğretmenlerin rolü nedir?

Öğretmenler çoklu zeka kuramını kullanarak sınıf içindeki öğrencilerin farklı öğrenme stillerini ve güçlü yönlerini tanıyabilirler. Bu sayede öğretmenler, öğrencilere daha kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi sunabilir ve onların en iyi şekilde gelişmelerine yardımcı olabilirler. Öğretmenler aynı zamanda çeşitli öğrenme materyalleri ve yöntemleri kullanarak farklı zeka türlerine uygun bir eğitim sunma amacıyla çalışabilirler.

Çoklu zeka kuramı ile geleneksel zeka anlayışı arasındaki farklar nelerdir?

Geleneksel zeka anlayışı genellikle IQ testleri ile ölçülür. Bu testler genellikle dilbilgisel ve mantıksal-matematiksel yeteneklere odaklanır. Çoklu zeka kuramı ise farklı zeka türlerini ve bunların bağımsızlığını vurgular. Bu yaklaşıma göre bir kişi yüksek IQ'ya sahip olmasa bile diğer zeka türlerinde yetenek gösterebilir.

Sosyal Medyada Paylaşın

0 Yorum

Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için oturum açmanız gerekmektedir.

Sizlere Öneriyoruz

Bu blog yazısını okuyanlar aşağıdaki eğitimleri tercih ettiler!