Fizibilite Nedir?
  • Hatice Kübra Erdem
  • 0 Yorum
  • 17 Haziran 2023
  • 151

Fizibilite Nedir?

Bir işin veya projenin başlangıcında yapılan ön araştırma raporuna fizibilite denir.Bir işin veya projenin başlangıcında yapılan ön araştırma raporuna fizibilite denir.

Proje yönetiminde bir fizibilite çalışması neden bu kadar önemlidir? Fizibilite çalışması veya fizibilite analizi, yapacağınız projenin temelini oluşturacaktır. Bunun nedeni, fizibilite analizinin projenizin uygulanabilirliğini belirlemesidir. Artık önemini bildiğinize göre, fizibilite çalışmaları hakkında bilmeniz gerekenleri öğrenmek için okumaya devam edin.
Fizibilite Etüdü Nedir?


Bir fizibilite çalışması, önerilen bir proje planının veya yönteminin uygulanabilirliğinin basit bir değerlendirmesidir.

Bu, teknik, ekonomik, yasal, operasyonel ve zaman fizibilite faktörlerinin analiz edilmesiyle yapılır. Örneğin, önerdiğiniz şeyi gerçekleştirecek teknolojiye sahip misiniz veya bunu yaratabilir misiniz?

Gerekli insanlara, araçlara ve kaynaklara sahip misiniz? Ve proje size beklediğiniz yatırım getirisini sağlayacak mı?

Fizibilite çalışmasını araştırırken, proje yönetimi yazılımı bu bilgileri takip etmenize yardımcı olabilir.

ProjectManager, çoğu yapılacaklar listesinde olduğu gibi öğeleri toplamaktan daha fazlasını yapar. İhtiyacınız olan fizibilite analizi verilerini toplamak ve ilerlemelerini gerçek zamanlı olarak görmek için bir ekip üyesi atayın. Fizibilite raporu nasıl hazırlanır? fizibilite örneği, fizibilite raporu hazırlama teknikleri sizlere ilerleyen yazılarımızda ayrıca anlatılacaktır.

Gerekirse, destekleyici belgeler ekleyebilirler.

İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde yorum yapabilirsiniz. Ve ekip üyelerini sorularla etiketleyebilirsiniz. e-posta ve uygulama içi bildirimlerle anında uyarılırlar.

Fizibilite analizi sürecini ProjectManager ile kolaylaştırın. Bugün ücretsiz deneyin.

Liste görünümünde bir fizibilite çalışması düzenleme

Fizibilite raporunuzu ProjectManager'ın liste görünümüyle düzenleyin. Daha fazla bilgi edin


Fizibilite Çalışmasının Önemi Nedir?


İş gerekçesi tamamlandıktan sonra proje yönetimi yaşam döngüsü boyunca bir proje fizibilite çalışması yapılmalıdır. Yani, bu "ne" ve "ne zaman" peki ya "neden?" Bir fizibilite çalışması yapmak neden önemlidir?

Karar vericilerin projenin sonucunu etkileyebilecek potansiyel faydalar, dezavantajları belirler. Engeller ve kısıtlamalar hakkında bütünsel bir görüşe sahip olmasına yardımcı olur.

Bir projeyi doğru yöne işaret eder.

Bir fizibilite çalışmasının temel amacı, projenin sadece uygulanabilir olup olmadığını anlatmak değildir. Aynı zamanda teknik, finansal, yasal ve piyasa açısından da faydalı olup olmayacağını belirlemektir.


Bir Fizibilite Çalışması Raporuna Neler Dahildir?


Proje fizibilite çalışmanızın bulguları, genellikle aşağıdaki unsurları içeren bir fizibilite raporunda derlenir. Fizibilite çalışması örneği başlığında bu konuyu ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.


• Yönetici Özeti

• Ürün/hizmet açıklaması

• Teknoloji hususları

• Ürün/hizmet pazarı

• Pazarlama stratejisi

• organizasyon/personel

• Takvim

• Finansal projeler

• Bulgular ve öneriler

• Fizibilite Çalışması Türleri

Proje fizibilitesini belirlerken göz önünde bulundurulması gereken pek çok şey vardır ve projenizi farklı açılardan değerlendirmek için yürütebileceğiniz farklı türde fizibilite çalışmaları vardır.


Ön Fizibilite Çalışması Nedir?


Ön fizibilite çalışması, adından da anlaşılacağı gibi, fizibilite çalışmasından önce yapılan bir süreçtir.

Projenin temel teknik, finansal, operasyonel veya diğer belirgin kusurları olup olmadığını hızlı bir şekilde belirlemek için farklı proje fikirlerine veya yaklaşımlarına öncelik verilir. Karar vericileri ve konu uzmanlarını içerir.

Proje önerisi sağlamsa, bunu uygun bir fizibilite çalışması takip edecektir. Ön fizibilite çalışması, fizibilite ne demek sorusunun da cevabı gibidir.


Teknik Fizibilite Çalışması Nedir?


Teknik bir fizibilite çalışması, kuruluşunuzun proje gereksinimlerini karşılayacak teknik kaynaklara ve uzmanlığa sahip olup olmadığını belirlemekten oluşur.

Teknik bir çalışma, kuruluşunuzun üretim kapasitesi, tesis ihtiyaçları, hammaddeler, tedarik zinciri ve diğer girdiler gibi bir projeyi yürütmek için gereken gerekli yeteneklere sahip olup olmadığını değerlendirmeye odaklanır.

Bu üretim girdilerine ek olarak, ürünleriniz veya hizmetleriniz için yasal uyumluluk gereklilikleri veya standartları gibi diğer faktörleri de göz önünde bulundurmalısınız.


Ekonomik Fizibilite Çalışması Nedir?


Finansal fizibilite çalışması olarak da adlandırılan bu tür bir çalışma, bir projenin finansal olarak uygulanabilirliğini sorgular.

Ekonomik Örnek fizibilite çalışması aşağıdaki adımları gerektirir:


1. Projenize başlamadan önce başlangıç sermayesini, işletme sermayesini ve ihtiyat sermayesi gibi diğer sermaye gereksinimlerini belirlemeniz gerekir. Bunu yapmak için, projenizin yürütülmesi için hammadde, ekipman ve işçilik gibi ne tür kaynaklara ihtiyaç duyulacağını tahmin etmeniz gerekecek.

2. Hangi proje kaynaklarına ihtiyaç duyulduğunu belirledikten sonra, tüm proje maliyetlerinizi belirlemek için bir maliyet dökümü yapısı kullanmalısınız.

3. Melek yatırımcılardan veya risk sermayedarlarından alınan krediler veya yatırımlar gibi potansiyel finansman kaynaklarını belirleyin.

4. Bir maliyet-fayda analizi yaparak veya farklı üretim, talep ve satış seviyeleri altında gelecekteki farklı sonuçları tahmin etmek için doğrusal programlama gibi iş tahmin teknikleri kullanarak projenizin beklenen gelirini, kar marjını ve yatırım getirisini tahmin edin.

5. Projenizin başabaş noktasını tahmin edin.

6. Sektörünüzdeki endüstriyel ortalamalar ve belirli rakiplerle bir finansal kıyaslama analizi yapın.

7. Proforma nakit akışı tablolarını, mali tabloları, bilançoları ve diğer mali projeksiyon belgelerini kullanın.Yasal Fizibilite Çalışması


Projeniz, proje kapsamınızdaki tüm faaliyetler ve çıktılar için geçerli olan yasalar ve yönetmelikler dahil olmak üzere yasal gereklilikleri karşılamalıdır.

Ayrıca, kuruluşunuz ve yatırımcıları için en uygun yasal yapıyı düşünün.

Limited şirketler (LTD'ler) veya şirketler gibi iş sahiplerinin sorumluluğu söz konusudur. Her ticari yasal yapının avantaj ve dezavantajları vardır.

Ve bu da her bir iş ortağının sorumluluğunu azaltır.


Pazar Fizibilite Çalışması


Bir pazar fizibilite çalışması, projenizin pazarda başarılı olma potansiyeline sahip olup olmadığını belirler. Bunu yapmak için aşağıdaki faktörleri analiz etmeniz gerekir:


Sektöre genel bakış:


Yıldan yıla büyüme gibi sektörünüzü değerlendirin. Önemli doğrudan ve dolaylı rakipleri, tedariklerin mevcudiyetini ve sektörün ve projenizin geleceğini etkileyebilecek diğer eğilimleri belirleyin.


SWOT analizi:


Bir SWOT analizi, şirketlerin güçlü ve zayıf yönlerini ve pazarın fırsat ve tehditlerini inceler. Bir kuruluşun ne kadar rekabetçi olabileceğini belirlemesini sağlar.

Güçlü yönler, bir kuruluşun daha düşük maliyetler, daha hızlı üretim veya fikri mülkiyet gibi rakiplerinden daha iyi performans göstermesini sağlayan operasyonel yetenekler veya rekabet avantajlarıdır.

Zayıf yönler, işinizin rakipler tarafından geride bırakılabileceği alanlardır. Yetersiz hizmet alan bir pazar, ürünlerinize yönelik artan talep veya uygun ekonomik koşullar gibi fırsatlar dışsaldır.

Tehditler ayrıca yeni rakipler, ikame ürünler ve yeni teknolojiler gibi pazarda başarılı olmanızı etkileyebilecek dış etkenlerdir.

İlgili analiz için bizim Girişimci Ve Kobiler İçin Pazar analizi Eğitimimizi inceleyebilirsiniz.


Pazar araştırması: 


Pazar araştırmasının temel amacı, kuruluşunuzun pazara girmesinin mümkün olup olmadığını belirlemektir. Veya rekabet etme yeteneğinizi etkileyebilecek giriş engelleri veya kısıtlamalar olup olmadığını belirlemektir.

Fiyatlandırma, benzersiz değer teklifiniz, müşteri talebi, yeni teknolojiler, pazar eğilimleri ve işletmenizin müşterilerinize nasıl hizmet edeceğini etkileyen diğer faktörler gibi değişkenleri göz önünde bulundurun.

Diğer şeylerin yanı sıra hedef pazarınızı belirlemek, alıcı karakterleri oluşturmak, nişinizin rekabet gücünü değerlendirmek ve müşteri talebini ölçmek için pazar araştırması tekniklerini kullanın.


Fizibilite Çalışmasında Dikkat Edilecek unsurlar nelerdir?


Fizibilite danışmanlığı yapan firmalardan destek alın

Fizibilite etüdü aşamalarına sadık kalın

Yatırım yapmadan doğru yatırım kararı almayı öğrenin, yatırım tutarı belirlemede destek alın

İhtiyaç duyulan teknik araştırmayı tam yapın

Üretilecek ürün avantaj ve dezavantajlarını araştırın

Risk analizi danışmanlığı alın

Pazar araştırması yapın

İş Fikrinin projenin başarılı olması için yereli olmadığını bilin

Finansal araştırma yapın

söz konusu projeye yeterli kaynağınız olup olmadığına karar verme için acele etmeyin

Planlanan projenin her zaman eksikleri olduğunu unutmayın

Fizibilite çalışması yapan firmalardan destek alın

Fizibilite çalışması nedir nasıl yapılır iyi araştırın

Fizibilite raporu örneği, fizibilite raporu örneği word, fizibilite raporu örneği pdf, fizibilite raporu örneği excel gibi dosyalar edinin

Basit fizibilite raporu örneği sizin için yeterli olacaktır.

Google da girişimcilik fizibilite örnekleri yazarsanız bir çok örnek karşınıza çıkacaktır.


Sosyal Medyada Paylaşın

0 Yorum

Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için oturum açmanız gerekmektedir.

Sizlere Öneriyoruz

Bu blog yazısını okuyanlar aşağıdaki eğitimleri tercih ettiler!