Feminist Ne Demek?
 • Demir Aylanç
 • 0 Yorum
 • 12 Temmuz 2022
 • 982

Feminist Ne Demek?

Özellikle 21. yüzyılda sıklıkla konuşulan konulardan bir tanesi de feminizm hareketi olarak görülüyor. Peki, feminist ne demek?


Özellikle 21. yüzyılda sıklıkla konuşulan konulardan bir tanesi de feminizm hareketi olarak görülüyor. Peki, feminist ne demek?


Özellikle 21. yüzyıldan sıklıkla konuşulan konulardan bir tanesi de feminizm hareketi olarak görülüyor. İnsan haklarının eşitliği üzerine temellendirilmiş bu düşünce akımı kadınların haklarını hayatın herhangi bir alanında savunabilmeleri için büyük önem taşıyor. Peki, feminist kelimesinin anlamı nedir?

Feminizm gerçek bir eşitlik durumunun olduğunu savunan ve kadın sorunlarını çözmek üzerine kurulmuş olan bir düşünce akımıdır. Feminizm kadın erkek eşitliğini savunurken aynı zamanda kadının toplumdaki yerinin keskinleşmesini ve belirlenmesini sağlar. İş hayatında kadınların ezilmesi ve erkek egemen toplumlarda kadınların haklarının gasp edilmesi gibi durumlar sonrasında feminist hareketin çok daha yaygınlaştığı bilinmektedir.

Feminist kadın ne demek? Feminizm hem kadın özgürlüğüne hem de erkek özgürlüğüne eşit derecede önem veren fakat erkek egemen toplumlarda özellikle kadın haklarını savunmaya yönelik olan bir düşünce akımıdır. İnsan haklarından ve eşitlikten bahsetse de genel itibariyle kadınların haklarını çok daha fazla gasp edildiği durumlarda feminizm hareketinin ortaya çıktığı bilinmektedir. Feminist hareketin amacının kadının hem iş hayatındaki hem de günlük hayatındaki yerini belirlemek olduğu görülmektedir.

Kadın erkek eşitliğini baz alan bu düşünce akımı sayesinde özellikle iş yaşantısında kadınların temel haklarının daha rahat bir şekilde aranabilmesi mümkün olmaktadır. Feminizmin İngiltere'de ortaya çıkmış bir hareket olduğu bilinmektedir. Bu hareket feodalizmin bitmesi ve kapitalizmin gelişmesi sonucunda toplum tarafından dışlanan ve hor görülen orta sınıf kadınların baş kaldırısı olarak bilinmektedir.

Feminizm düşünce akımının savunucusu olan kişilere feminist denmektedir. Bu akımın kadın ve erkek eşitsizliklerine dikkat çekmeye ve bu eşitsizliği ortadan kaldırmaya yönelik olması sebebiyle hem kadın hem de erkek feminist bireylerin olabildiği görülmektedir. Feminizm, insan eşitsizliklerine karşı ses çıkartan kişilerin savunabileceği bir düşünce akımıdır.


Kimler Feminist Olabilir? 

Feminist, kadın erkek eşitsizliğine dikkat çeken ve özellikle kadınların ezilmeye çalışıldığı ortamlarda haklarını savunan kişilere denmektedir. Özellikle kadınların kendilerini feminist olarak adlandırdığı bir dönemde yaşıyor olsak da erkeklerin de feminist olabildiği bilinmektedir.

Feminizmin yalnızca kadın hakkı savunuculuğu olduğu yanılgısı sebebiyle erkeklerin kendilerini feminist olarak tanımlamadıkları görülmektedir. Fakat feminizm asıl orta sınıf kadınlar tarafından çıkarılmış bir akım olsa da erkek haklarını da temel düzeyde savunmaktadır. Bu nedenle hem erkek hem de kadın haklarının eşitliğine dikkat çekmek isteyen ve eşitliği savunan kişilerin kendilerini feminist olarak adlandırmaları mümkündür. 

Bir kişinin kendisini gerçek bir feminist olarak tanımlayabilmesi için öncelikle düşünce akımına dair detaylı bilgi sahibi olması gerekmektedir. Bu düşünce akımı hakkında detaylı ve doğru bilgiye sahip olan kişiler bunun sonrasında kendilerini feminist olarak adlandırmalıdır.

Feminizm temelde hem kadın hem de erkek eşitliğini savunması nedeniyle bir tarafın diğer taraftan daha üstün olduğu düşüncesi ile zıt düşünmektendir.

Günümüzde feminizmi yalnızca kadın savunuculuğu ve kadının üstünlüğünü yansıtan bir fikir akımı olarak gören kişilerin aksine feminizm temeli eşitliğe dayanmaktadır. Bu nedenle kişilerin kendisine feminist diyebilmesi için hem kadının hem de erkeğin haklarına eşit derecede saygı duyuyor olması ve savunuyor olması gerekir.


Feminizm Ne Zaman Ortaya Çıktı? 

18. yüzyılın sonları ve 19. yüzyılın başlarında feminizm fikrinin teori olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Bu dönemde gerçekleşen kültürel ve sosyolojik değişimlerin yanında orta sınıf işçi kadınlarının hor görülmesi ve dışlanması bu düşünce akımının ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

İngiltere'de bir grup kadın tarafından öne sürülen ve ortaya çıkartılan bu düşünce akımı temelde eşitliği savunmaktadır. Kadınların özellikle 18. ve 19. yüzyıllarda iş hayatında pek yerinin olmadığı veya yeri olan kadınların da genellikle hor görüldüğü bilinmektedir.

Bu düşünce akımı ile birlikte bu işleyiş değiştirilmeye çalışılmıştır. Kadınlar sahneye çıkarak kendi haklarını savunmaya başlamış ve bu sayede iş hayatında da günlük hayatta da kadın erkek eşitliğini savunmaya başlamıştır. 

Özellikle Batı ülkelerinde ortaya çıkmış olan bu düşünce akımı zamanla farklı bölgelerde yayılmış ve günümüzde dünyanın her yerinde savunulur hale gelmiştir. Kapitalizmin gelişimi sonrasında ortaya çıkan bu düşünce akımında hem kadının hem erkeğin eşitliği savunulmaktadır. Kadın hareketi olarak görülen ve genel olarak kadınların hakkını savunmaya yönelik olan feminizm hareketi aynı zamanda erkeklere karşı yapılmış eşitsizliklerde de savunucu rol oynamaktadır.

Feminizm fikrinin temel amacı başlangıçta işçi sınıfı kadınları savunmak olsa da günümüz var olan her türlü kadın erkek haklarının bu düşünce akımıyla desteklendiği görülmektedir.

Siz de özellikle iş hayatında kadın ve erkek eşitsizliğine dikkat çekmek ve hak arama noktasında etkin rol oynamak istiyorsanız vermekte olduğunuz Rekabet Hukuku Eğitimi’mizi alabilirsiniz. Bunun yanı sıra İş Kanunu Eğitimi de sizler için uygun olabilecek eğitimlerimiz arasında yer almaktadır.


Feminizm İle İlgili Kitaplar

Feminist Kitaplar Nelerdir? İşte feminizm ile ilgili kitapların ve yazarların bir listesi:

 1. "Kadınlar Neden Soğuk Kahve İçer?" - Ayşegül Savaş
 2. "Sahiplenme Mücadelesi: Kadın Bedeni ve Toplumsal Cinsiyet" - Şebnem İlhan
 3. "We Should All Be Feminists" - Chimamanda Ngozi Adichie
 4. "Kadınlarla Erkekler Arasında" - Carol Tavris, Elliot Aronson
 5. "Kadınlar, Cinsellik ve Güç" - Naomi Wolf
 6. "İkinci Cins" - Simone de Beauvoir
 7. "Cinselliğin Sosyal İnşası" - Judith Butler
 8. "Dil / Cinsiyet / İktidar" - Dale Spender
 9. "Kadınlar ve Toplumsal Teoriler" - Pamela Abbott, Claire Wallace ve Melissa Tyler
 10. "Cinsiyetlerin İktidarı" - Raewyn Connell
 11. "Lezbiyen Görünürlüğü" - Teresa de Lauretis
 12. "Feminist Teori: Medya ve Kültürel Temsiller" - Sue Thornham
 13. "Kara Kadının Manifestosu" - bell hooks
 14. "Cinsiyetin Sosyal İnşası" - Judith Lorber
 15. "Feminizm Üzerine" - Zehra F. Kabasakal Arat
 16. "Feminist Ateizm: Edebiyat, Teori ve Politika" - Karen Warren
 17. "Kadınların Görünmez İşgücü" - Heidi Hartmann
 18. "Yeni Bir Kadın Yaratmak: Feminist Felsefe ve Kadın Bedeni" - Ann J. Cahill
 19. "Kadınlar, Gelişim ve Adalet" - Nancy Fraser
 20. "Cinselliğin Coğrafyası" - Kath Browne ve Gavin Brown

Sosyal Medyada Paylaşın

0 Yorum

Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için oturum açmanız gerekmektedir.

Sizlere Öneriyoruz

Bu blog yazısını okuyanlar aşağıdaki eğitimleri tercih ettiler!