Genel Kültür

Felsefi Sözler: Bilgelik ve Düşünce Deryası

Felsefi Sözler: Bilgelik ve Düşünce Deryası

Felsefi düşünceler, insanlığın derinliklerine yolculuk yapmamızı sağlayan, hayatın anlamını sorgulayan

ve evrenin gizemlerini araştıran bir yol haritası sunar. Felsefi sözler, bu derin düşünceleri kısa ve öz bir

şekilde ifade ederek bize ilham verir ve düşünce dünyamızı genişletir.

Felsefe’yi anlamak ve sorgulamak insan hayatına büyük katılar sağlar. Bunun için önce düşünce yapımızı farklılaştırmamız da gerekebilir. Eğitim kutusu bünyesinde yer alan Toplumsal iletişim eğitimi size bu konuda destek olacaktır.

İşte, bu sözlerin etkileyici dünyasından bazıları:

 • Bilgi, bilmediğimizi bilmektir. Bilgelik ise, bilmediğimizi bilmemektir. – Konfüçyüs

Bu söz, insanın öğrenme sürecini ve bilgelik yolculuğunu anlatır. Bilgi sahibi olmak, sürekli öğrenmeye açık olmayı ve bilgelik yolunda ilerlemeyi gerektirir.

 • Kendini bilen, her şeyi bilir. – Mevlana

Bu söz, içsel keşif ve öz farkındalık üzerine derin bir düşünce taşır. Kendimizi tanıdıkça, hem iç dünyamızı hem de dış dünyayı daha iyi anlayabiliriz.

 • Hayat, ne istediğimizi bilmekle değil, neyi istemediğimizi bilmekle ilgilidir. – Ayn Rand

Hayatın anlamı ve mutluluğu üzerine düşünürken, isteklerimizi sorgulamak ve gerçekten neye değer verdiğimizi anlamak önemlidir.

 • Gerçek bilgelik, sessizlik içinde dillendirilir. – Tao Te Ching

Bazen en derin ve anlamlı düşünceler sessizlikte doğar. Düşüncelerimizi sakinleştirerek, içsel sesimizi dinleyerek gerçek bilgelik yolculuğuna adım atabiliriz.

 • Bir insanın karakteri, onun düşündüğü değil, yaptığı şeylerle ölçülür. – Albert Einstein

Bu söz, felsefi düşüncelerin eyleme dönüşmesi gerektiğini vurgular. Düşüncelerimizi hayata geçirerek, karakterimizi şekillendiririz.

Felsefi sözler, bizlere sadece düşünmekle kalmaz, aynı zamanda yaşamımızı anlamlı kılmak için eyleme geçme cesareti de verir. Bu sözler üzerine düşünmek, hayata bakışımızı derinleştirebilir ve içsel yolculuğumuza rehberlik edebilir. Unutmayın, felsefe sadece düşünmekle değil, aynı zamanda yaşamakla da ilgilidir.

Anlaşılması zor ve Etkileyici felsefi sözler

 • Felsefe yapmak sürekli yolda olmaktır. Bu söz, Sokrates’e atfedilir. Sokrates, felsefenin sürekli sorgulama ve öğrenme süreci olduğunu vurgulamıştır.
 • Felsefe yapmak ezbere yaşamaktır. Bu sözde vurgulanan şey, yaşamı derinlemesine sorgulamak ve içsel olarak anlam arayışında olmaktır.
 • Felsefi savaş sözleri veya felsefi devrimci sözler gibi ifadeler genellikle felsefi düşüncelerin toplumsal değişim

veya mücadeleyle ilişkilendirilmesini ifade eder. Bu tür sözler genellikle filozoflara özgü değildir, ancak

felsefi düşünceleri sosyal veya politik bağlamlarda ele alan pek çok filozofun sözleri bulunmaktadır.

 • Gülmek ile ilgili felsefi sözler veya laf sokan felsefi sözler gibi ifadeler, felsefi düşüncelerin duygusal

veya sosyal bağlamlarda ifade edildiği sözleri kapsar. Bu tür sözler genellikle felsefi çerçevede komik veya düşündürücü bir şekilde hayata dair bir perspektif sunar.

 • Farabi, Ortaçağ İslam düşünürlerinden biridir ve pek çok felsefi sözü vardır. Ancak belirli bir sözünü

doğrudan veremem çünkü bu tür detaylı sorgular, genellikle yaygın bir veritabanı olmadan doğrudan erişilebilir değildir. Eğer belirli bir Farabi sözüne veya düşüncesine odaklanmak istiyorsanız, daha kapsamlı kaynaklara başvurmanızı tavsiye ederim.

Felsefi sözler genellikle derin anlamlar taşıyan ve farklı bağlamlarda yorumlanabilen ifadelerdir. Bu sözlerin her biri, felsefi düşünce ve yaşamı anlamlandırma çabalarımıza katkıda bulunabilir.

Felsefi düşündüren sözler

İşte düşündüren felsefi sözler:

 1. Bilgi sahibi olmak, bilmediğini bilmektir. Bilgelik ise bilmediğini bilmemektir.- Konfüçyüs
 2. Kendini bilen, her şeyi bilir. – Mevlana
 3. Gerçek bilgelik, sessizlik içinde dillendirilir.”- Laozi (Tao Te Ching)

Kısa Felsefi Sözler Kısa

 1. Hayat, ne istediğimizi bilmekle değil, neyi istemediğimizi bilmekle ilgilidir. – Ayn Rand
 2. Gerçek anlamda yaşamak, bilgeliğe ulaşmaktır. – Socrates
 3. Mutluluk, içsel huzurun ve kabullenmenin bir sonucudur. – Epiktetos
 4. Bir insanın karakteri, onun düşündüğü değil, yaptığı şeylerle ölçülür. – Albert Einstein

Bu sözler, felsefi düşüncelerin derinliklerine inerek yaşamın ve insanın doğası hakkında düşünmemizi sağlar. Her biri kendi içinde önemli bir mesaj taşır ve kişisel gelişimimize katkıda bulunabilir.

Farabi sözleri felsefe

Farabi (veya Al-Farabi), Ortaçağ İslam düşünürlerinden biri olarak bilinir ve önemli felsefi eserlere imza atmıştır. İşte Farabi’ye atfedilen bazı felsefi sözler:

 1. Bilginin amacı, insanın özgürlüğünü sağlamaktır.
 2. İyi bir yönetici, hükmetmek değil, halkına hizmet etmektir.
 3. Bilgelik, içsel denge ve huzurdur.

Felsefe ile ilgili sözler

 1. Bir insan, bilgi ve ahlak arasındaki dengeyi sağlayarak gerçek mutluluğu elde eder.
 2. Gerçek bilgi, bilen kişinin kendisini de bilmesiyle başlar.
 3. Düşünmek, insanın en büyük hazinesidir; çünkü düşünme, insanı gerçek insan yapan özelliğidir.
 4. Eğitim, insanın potansiyelini gerçekleştirmesine yardımcı olan en önemli araçtır.

Farabi’nin felsefi görüşleri ve sözleri, felsefe tarihi içinde önemli bir yere sahiptir.

Onun düşünceleri, bilgi, ahlak, yönetim ve insan doğası gibi konuları derinlemesine ele alır ve bu

konularda yaşamsal önermeler sunar. Ancak unutulmamalıdır ki, bu sözlerin tam doğruluğu veya tam

olarak Farabi’ye ait olup olmadığı konuları hakkında kesin bilgiye sahip olmak için daha detaylı

araştırmalar yapmak gerekebilir.

Almanca felsefi sözler

 1. Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. – Ludwig Wittgenstein
 2. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. – Antoine de Saint-Exupéry (Almanca çevirisi)
 3. Alles, was wir hören, ist eine Meinung, keine Tatsache. Alles, was wir sehen, ist eine Perspektive, nicht die Wahrheit. – Marcus Aurelius (Almanca çevirisi)
 4. Der Weg ist das Ziel. – Konfüçyüs (Almanca çevirisi)

İtalyanca felsefi sözler

 1. Il tempo è il migliore insegnante, purtroppo uccide tutti i suoi allievi. (Zaman en iyi öğretmendir, maalesef tüm öğrencilerini öldürür.)
 2. La libertà non è fare ciò che si vuole, ma volere ciò che si deve. (Özgürlük istediğini yapmak değil, yapman gerekeni istemektir.)
 3. L’arte di essere saggi consiste nel saper comprendere le follie degli altri. (Bilge olmanın sanatı, diğerlerinin aptallıklarını anlamaktır.)

Anlaşılması zor felsefi sözler

 1. Varlık, kendini varlık olarak var eder. – Martin Heidegger
 2. Ben düşünüyorum, öyleyse varım. – Descartes
 3. Tanrı öldü. – Friedrich Nietzsche
 4. felsefe yapmak ezbere yaşamaktır sözünde hangisi vurgulanmıştır
 5. felsefe yapmak sürekli yolda olmaktır sözü hangi filozofa aittir
 6. felsefe yapmak sürekli yolda olmaktır sözü kime aittir

Felsefe yapmak sürekli yolda olmaktır sözü, Antik Yunan filozofu Herakleitos’a atfedilir. Herakleitos’un felsefi düşünceleri, özellikle değişim ve akış konusundaki görüşleriyle bilinir. Bu söz, sürekli bir değişim

ve akış içinde olmanın, felsefi düşünce ve anlayışı derinleştirmek için önemli olduğunu ifade eder.

Sıradışı felsefi sözler

İşte sıradışı ve düşündürücü bazı felsefi sözler:

 1. Gerçek bilgi, insanın bilmediğini bilmekle başlar. – Socrates
 2. Bir şeyi anlamak için onu olduğu gibi kabullenmek gerekir. – Alan Watts
 3. İnsan, düşüncelerinin esiri olduğu sürece özgür olamaz. – Bruce Lee
 4. Kendi gölgene bakarken, ışığı da görebilirsin. – Rumi

Ünlü düşünürlerin felsefik sözlerini biraraya getirdik.

 1. Davranış, sözlerden daha üstündür. Davranan kişiden daha üstündür
 2. Yargılamak, bu felsefenin temelidir.
 3. canımı sıktığın zaman sana tekme tokat dalıp pardon demek o kadar isterim ki
 4. Felsefe, yolda olmaktır.
 5. Olmadığını yargılamak, bu felsefenin temelidir.
 6. Hani seni unuttum sanma, sadece değerini kadar hatırlıyorum.
 7. Egonu öyle beslemişsin ki, karakterin aç kalmış.
 8. İnsanın kendinde olursan, olursan ol.
 9. Çay koydum, gel iç; insanlık görsün.
 10. tabağına yiyebileceğin kadar yemek hayatına sevebileceğin kadar insan al israfın lüzumu yok

Bu ifadelerin bazıları ünlü filozoflara veya düşünürlere ait değil, genelde yaygın kullanılan deyimler veya özlü sözlerdir. Eğer belirli bir filozofa ait sözler arıyorsanız, daha spesifik olarak o filozofun adını kullanarak arama yapabilirsiniz. Örneğin, “Albert Einstein sözleri” veya “Oscar Wilde sözleri” gibi.