Excel EĞERSAY Formülü Nedir? Nasıl Kullanılır?
 • Rüzgar Karakuz
 • 0 Yorum
 • 03 Ağustos 2023
 • 127

Excel EĞERSAY Formülü Nedir? Nasıl Kullanılır?

EĞERSAY Formülü Kullanımı, Excel EĞERSAY Formülü Örnekleri, EĞERSAY Formülü Örnekleri


Eğersay Formülü, Excel'de Koşullu Ifadeler Oluşturmak Için Kullanılır. Bu Ifade, Bir Koşulun Doğru Veya Yanlış Olmasına Bağlı Olarak Farklı Sonuçlar Üretir.


EĞERSAY Formülü Kullanımı

EĞERSAY formülü (İngilizce adıyla IF function), Excel ve diğer elektronik tablolama programlarında kullanılan bir mantıksal işlevdir. Bu işlev, belirli bir koşulun doğru olup olmadığını kontrol eder ve koşula bağlı olarak farklı değerler döndürür.

Formül yapısı şu şekildedir:

=IF(koşul, doğruDeğer, yanlışDeğer)

 • "koşul", bir mantıksal ifade veya değerdir. Excel'de, genellikle bir hücre referansı (örneğin, A1, B3, vb.) veya mantıksal operatörler (>, <, =, >=, <=, <>) ile bir karşılaştırma ifadesi olabilir. Koşul doğruysa, "doğruDeğer" kullanılacak, değilse "yanlışDeğer" kullanılacaktır.
 • "doğruDeğer", "koşul" doğruysa döndürülecek değerdir. Yani, "koşul" doğru olduğunda bu değer sonuç olarak kullanılır.
 • "yanlışDeğer", "koşul" yanlışsa döndürülecek değerdir. Yani, "koşul" yanlış olduğunda bu değer sonuç olarak kullanılır.


Excel EĞERSAY Formülü Örnekleri

Örnek 1:

A1 hücresindeki değeri kontrol edelim. Eğer A1 değeri 5'ten büyükse, "Büyük" yazdıralım; aksi halde "Küçük" yazdıralım.

=IF(A1 > 5, "Büyük", "Küçük")

Örnek 2:

A1 hücresindeki değeri kontrol edelim. Eğer A1 değeri "Evet" ise, "Doğru" yazdıralım; aksi halde "Yanlış" yazdıralım.

=IF(A1 = "Evet", "Doğru", "Yanlış")

Eğersay formülü, bu şekilde basit koşullar için kullanılabilir. Ancak, birden fazla koşulu birleştirmek veya daha karmaşık koşullar oluşturmak için mantıksal işleçler (AND, OR, NOT) ve diğer fonksiyonlar kullanabilirsiniz.

Örnek 3:

A1 ve B1 hücrelerindeki değerleri kontrol edelim. Eğer A1 değeri 10'dan büyük VE B1 değeri "Evet" ise, "Koşullar sağlandı" yazdıralım; aksi halde "Koşullar sağlanmadı" yazdıralım.

=IF(AND(A1 > 10, B1 = "Evet"), "Koşullar sağlandı", "Koşullar sağlanmadı")

Bu örneklerde, Excel'de eğersay formülünün temel kullanımını ve daha karmaşık koşulları nasıl oluşturabileceğinizi anlamış olmalısınız. Formülü kullanarak verilerinizi analiz edebilir, raporlar oluşturabilir ve karar verme süreçlerinizi destekleyebilirsiniz.

Örnek 4:

A1 ve B1 hücrelerindeki değerleri kontrol edelim. Eğer A1 değeri 100'den büyük VE B1 değeri 50'den büyükse, "İki koşul da sağlandı" yazdıralım; aksi halde "Koşullar sağlanmadı" yazdıralım.

=IF(AND(A1 > 100, B1 > 50), "İki koşul da sağlandı", "Koşullar sağlanmadı")

Örnek 5:

A1 ve B1 hücrelerindeki değerleri kontrol edelim. Eğer A1 değeri 50'den küçük VE B1 değeri "Hayır" ise, "Her iki koşul da doğru" yazdıralım; aksi halde "Koşullar sağlanmadı" yazdıralım.

=IF(AND(A1 < 50, B1 = "Hayır"), "Her iki koşul da doğru", "Koşullar sağlanmadı")

Örnek 6:

A1 ve B1 hücrelerindeki değerleri kontrol edelim. Eğer A1 değeri 20'den büyük VEYA B1 değeri "Evet" ise, "Bir koşul doğru" yazdıralım; aksi halde "Koşullar sağlanmadı" yazdıralım.

=IF(OR(A1 > 20, B1 = "Evet"), "Bir koşul doğru", "Koşullar sağlanmadı")


EĞERSAY Formülü Örnekleri

Günlük hayattan EĞERSAY formülü örnekleri:

1. Alışveriş Kararları:

Diyelim ki bir kişi alışveriş yapacak ve bir ürünün fiyatını ve indirim durumunu kontrol etmek istiyor. Eğer indirim varsa, indirimli fiyatıyla almak istiyor; aksi halde normal fiyatıyla almaya karar veriyor.

=IF(indirimVar, indirimliFiyat, normalFiyat)

Burada "indirimVar", bir mantıksal ifade olup indirimin varlığını kontrol eder. "indirimliFiyat" ve "normalFiyat" ise indirim durumuna göre farklı değerler içerir.

2. Sınav Başarısı:

Bir öğretmen, öğrencilerinin sınav sonuçlarını değerlendirmek istiyor ve sınav puanına göre öğrencileri başarılı veya başarısız olarak belirlemek istiyor.

=IF(sınavPuanı >= geçmeNotu, "Başarılı", "Başarısız")

Burada "sınavPuanı", öğrencinin aldığı puanı ifade eder ve "geçmeNotu" geçme notunu temsil eder.

3. Ders Notları:

Bir öğrenci, ders notlarına göre harf notlarını hesaplamak istiyor. Belirli puan aralıklarında farklı harf notları vermek istiyor.

=IF(dersPuanı >= 90, "AA", IF(dersPuanı >= 80, "BA", IF(dersPuanı >= 70, "BB", "Geçersiz")))

Burada "dersPuanı" öğrencinin aldığı ders puanını ifade eder ve ardışık "IF" fonksiyonlarıyla belirli puan aralıklarında farklı harf notları verilir.

4. Kredi Başvurusu:

Bir banka, kredi başvurularını değerlendirmek için müşterilerin gelirlerini ve kredi skorlarını kontrol ediyor. Eğer müşterinin geliri belirli bir miktarın üzerindeyse ve kredi skoru belirli bir düzeydeyse, kredi başvurusunu onaylıyor; aksi halde reddediyor.

=IF(AND(gelir >= asgariGelir, krediSkoru >= asgariKrediSkoru), "Kredi Onaylandı", "Kredi Reddedildi")

Burada "gelir" müşterinin gelirini, "krediSkoru" ise müşterinin kredi skorunu temsil eder. "asgariGelir" ve "asgariKrediSkoru" ise bankanın belirlediği asgari değerleri ifade eder.


Bu örneklerde, eğersay formülünün günlük hayatta çeşitli senaryolarda nasıl kullanılabileceğini görebilirsiniz. Excel ve diğer benzer hesaplama araçlarıyla bu tür koşullu ifadelerle verilerinizi analiz edebilirsiniz.

Sosyal Medyada Paylaşın

0 Yorum

Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için oturum açmanız gerekmektedir.

Sizlere Öneriyoruz

Bu blog yazısını okuyanlar aşağıdaki eğitimleri tercih ettiler!

 • 3676 Kişi
 • 2 Modül
 • 11 Ders
866 ₺ yerine 662 ₺
 • 3593 Kişi
 • 2 Modül
 • 22 Ders
285 ₺ yerine 203 ₺
 • 3918 Kişi
 • 2 Modül
 • 16 Ders
244 ₺ yerine 189 ₺
 • 4666 Kişi
 • 3 Modül
 • 26 Ders
336 ₺ yerine 244 ₺
 • 1660 Kişi
 • 5 Modül
 • 48 Ders
560 ₺ yerine 397 ₺