Eğitim

Eşit Ağırlık Bölümleri Ve Eşit Ağırlık Dersleri

Eşit Ağırlık Bölümleri

 • Aile ve Tüketici Bilimleri: Aile ve bireylerin sosyal, ekonomik ve psikolojik ihtiyaçlarına odaklanan bir disiplindir. Aile içi ilişkiler, tüketim alışkanlıkları ve benzeri konuları inceler.
 • Antropoloji: İnsan topluluklarının kültürleri, davranışları, dil ve fiziksel özellikleri üzerine bilimsel bir disiplindir.
 • Arkeoloji: Tarih öncesi dönemlere ait kalıntıları, eserleri ve kültürel mirası inceleyen bir bilim dalıdır.
 • Bankacılık: Finansal hizmetler, para yönetimi, kredi politikaları gibi konuları içeren bir sektöre odaklanır.
 • Bankacılık ve Finans: Bankacılık işlemleri ve finansal yönetim konularını bir araya getiren bir programdır.
 • Bilgi ve Belge Yönetimi: Bilgi sistemleri ve belge yönetimi konularını içeren bir alandır.
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri: İş dünyasındaki ekonomik ve sosyal ilişkileri inceleyen bir disiplindir.
 • Çocuk Gelişimi: Çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimini ele alan bir alandır.
 • Ekonometri: İstatistik ve matematik kullanarak ekonomik olayları analiz etmeye yönelik bir alan.
 • Ekonomi: Üretim, tüketim ve kaynak dağılımı gibi ekonomik süreçleri inceler.
 • Ekonomi ve Finans: Ekonomik teori ile finansal konuları birleştiren bir programdır.
 • Felsefe: Bilgi, gerçeklik, varlık ve değerler gibi temel konuları düşünen ve tartışan bir disiplindir.
 • Finans: Para yönetimi, yatırım stratejileri ve finansal planlama konularını içerir.
 • Girişimcilik: Yeni iş fikirleri geliştirme, işletme yönetimi ve inovasyon konularına odaklanan bir alandır.
 • Grafik Tasarım: Görsel iletişim ve tasarım prensipleri üzerine odaklanır.
 • Havacılık Yönetimi: Havacılık sektöründe liderlik, yönetim ve operasyon konularını içeren bir programdır.
 • Hukuk: Yasal normları, hukuki süreçleri ve adalet sistemini inceleyen bir alandır.
 • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı: İç mekan tasarımı ve çevresel düzenlemelerle ilgilenir.
 • İktisadi ve İdari Bilimler: İşletme, ekonomi, finans gibi konuları içeren geniş bir alandır.
 • İktisat: Kaynakların üretim, dağıtım ve tüketimini inceleyen bir disiplindir.
 • İnsan Kaynakları Yönetimi: Personel yönetimi, işe alım, eğitim ve performans değerlendirme konularına odaklanır.
 • İşletme: İş yönetimi, pazarlama, finans ve stratejik yönetim konularını içerir.
 • Moda Tasarımı: Moda endüstrisi için tasarım, trend analizi ve pazarlama konularına odaklanır.
 • Muhasebe ve Denetim: Finansal hesaplamalar, mali raporlama ve denetim konularını içerir.
 • Muhasebe ve Finans: Muhasebe prensipleri ile finans konularını birleştiren bir programdır.
 • Otel Yöneticiliği: Konaklama işletmelerinin yönetimi, misafir ilişkileri ve operasyonlarına odaklanır.
 • Pazarlama: Ürün veya hizmetlerin pazarlanması, tüketici davranışları ve satış stratejileri konularını içerir.
 • Politika ve Ekonomi: Politika kararları ile ekonomik süreçler arasındaki etkileşimi inceler.
 • Psikoloji: İnsan davranışlarını, zihinsel süreçleri ve duygusal durumları inceleyen bir bilim dalıdır.
 • Siyasal Bilimler: Politika, devlet yönetimi ve toplumsal düzen konularını inceler.
 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler: Ulusal ve uluslararası politika, diplomasi ve stratejik ilişkileri içerir.
 • Turizm İşletmeciliği: Turizm sektöründe işletme, pazarlama ve misafir ilişkileri konularını içerir.
 • Uluslararası Ekonomik İlişkiler: Ülkeler arası ekonomik etkileşimleri ve işbirliği konularını inceler.
 • Uluslararası Finans: Uluslararası finansal piyasalar, döviz ticareti ve küresel ekonomik yönetim konularını içerir.
 • Uluslararası İlişkiler ve Ticaret: Ülkeler arası diplomatik ilişkilerin yanı sıra ticaretin küresel boyutlarını inceler.

Eşit Ağırlık Meslekleri

TM Meslekleri:

 • Aile Danışmanlığı
 • Antropolog
 • Arkeolog
 • Arşiv Uzmanı
 • Avrupa Birliği Proje Uzmanı
 • Avukat
 • Bankacı
 • Beden Eğitimi Öğretmenliği
 • Bilgi ve Belge Yönetimi Uzmanı
 • Bilim Tarihi Uzmanı
 • Bilişim Uzmanı
 • Çocuk Gelişim Uzmanı
 • Ekonomi ve Finans Uzmanı
 • Ekonomist
 • Felsefe Grubu Öğretmenliği
 • Finansal Analist
 • Girişimci
 • Grafik Tasarımcı
 • Gümrük İşletme Memuru
 • Hakim
 • İç Mimar
 • İnsan Kaynakları Uzmanı
 • İşletme Yönetimi
 • Kamu Yönetimi Uzmanı
 • Muhasebeci
 • Müzeci
 • Otel Yöneticisi
 • Pazarlamacı
 • Psikolog
 • Psikolojik Danışman ve Rehberlik Öğretmeni
 • Psikolojik Danışman ve Rehberlik Uzmanı
 • Savcı
 • Sevkiyat Müdürü
 • Sınıf Öğretmenliği
 • Sistem Analisti
 • Sosyolog
 • Teknik Öğretmenlik
 • Tekstil Tasarımcısı

Çocuk Gelişimi Bölümü Eşit Ağırlık Mı?

Evet, Çocuk Gelişimi bölümü eşit ağırlık bölümü yani EA dır.

Uluslararası İlişkiler Bölümü Eşit Ağırlık Mı?

Evet, Uluslararası İlişkiler bölümü eşit ağırlık bölümü yani EA dır.

Eşit Ağırlık Dersleri?

Eşit ağırlıkta hangi dersler var?

 • Türk Edebiyatı
 • Dil ve anlatım
 • Geometri
 • Matematik
 • Tarih
 • Coğrafya
 • Felsefe
 • İngilizce

Hukuk bölümü, özel sektörde farklı meslek gruplarında ön planda olan bir alandır. Bu bölümden mezun olanlar genellikle küresel siyaset ve uluslararası ilişkiler konularında uzmanlaşmışlardır. Ancak günümüzde, eşit ağırlık puanlarına sahip öğrenciler arasında hukuk bölümü tercihi giderek artmaktadır.

Eşit ağırlık bölümünü tercih edenler arasında öne çıkan bir diğer alan ise uluslararası ilişkiler bölümüdür. Bu bölüm mezunları, küresel düzeyde siyasi, ekonomik ve sosyal olayları anlama ve yorumlama konusunda bilgi sahibi olurlar. Ayrıca, mesleklerini icra ederken matematik sosyal bilimlerin birleşimini kullanma yeteneğine sahiptirler.

Hukuk bölümünün yanı sıra mimarlık ve çevre tasarımı alanında yüksek lisans yapmış bireyler de özel sektörde çeşitli meslek gruplarında kendilerine yer bulabilirler. Bu kişiler, çevresel sürdürülebilirlik konularında uzmanlık sahibi olarak, yapı tasarımı ve çevre planlaması alanlarında çalışabilirler.

Eşit ağırlık puanlarına sahip olanlar arasında psikoloji bölümüne yönelenler de mesleklerini icra ederken insan davranışları ve zihinsel sağlık konularında bilgi sahibi olma avantajına sahiptirler. Psikoloji bölümü mezunları, özellikle insan kaynakları, danışmanlık ve insan ilişkileri alanlarında kariyer yapabilirler.

Sonuç olarak, eşit ağırlık puanlarına sahip olan bireylerin tercih ettikleri bölümler arasında hukuk, uluslararası ilişkiler, mimarlık, çevre tasarımı ve psikoloji gibi alanlar bulunmaktadır. Bu bölümlerden mezun olanlar, özel sektörde çeşitli meslek gruplarında başarılı bir kariyere sahip olabilirler.