Genel

En Genel Anlamda Sürdürülebilirlik Nedir?

En Genel Anlamda Sürdürülebilirlik Nedir?

günümüzde yaygın olarak kullanılan ve uzun vadeli çevresel, sosyal ve ekonomik dengeyi koruma amacını taşıyan bir kavramdır. 

Sürdürülebilirlik, mevcut nesillerin ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da gözetmeyi amaçlar. 

Temelde üç boyutta değerlendirilen bir konsepttir: çevresel, sosyal ve ekonomik 

Sürdürülebilirlik, insan faaliyetlerinin çevre ve toplum üzerindeki 

olumsuz etkilerini en aza indirgemeyi, doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanmayı 

ve gelecek nesiller için yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefler. 

Bu bağlamda, çevresel, sosyal ve ekonomik dengenin korunması önemlidir. 

Sürdürülebilirlik, bireysel, toplumsal ve kurumsal düzeyde çeşitli stratejiler, politikalar ve uygulamalarla desteklenir.

“Sürdürülebilir olma” veya “sürdürülebilirlik”, Ne Demek?

Bir şirketin, ürünün veya etkinliğin uzun süreli olarak dengeyi koruyarak faaliyet gösterebilme yeteneği olarak tanımlanabilir. Bu yazımızda ;

 • Sürdürülebilirlik neden önemli
 • Sürdürülebilirlik Raporu nedir?
 • BİST sürdürülebilirlik Endeksi Nedir ?
 • Kentsel Sürdürülebilirlik Nedir?
 • Sürdürülebilirlik Nedir Makale
 • Sürdürülebilir Mimarı Nedir?
 • Sürdürülebilirlik Kavramı Nedir ? Konularına değineceğiz.

Sürdürülebilirlik Nedir Kısaca? Neden Önemlidir?

Kaynakların etkin ve verimli kullanılması, gelecek nesillerin ihtiyaçlarının düşünülmesi ve olumsuz etkilerin azaltılmasıdır.

Sürdürülebilir bir organizasyon veya işletme:

 1. Doğal kaynakları korur, enerjiyi verimli kullanır, atıkları yönetir ve çevresel etkileri azaltır.
 2. Sosyal sürdürülebilirlik, insan haklarına saygı, eşitlik, toplumsal çeşitlilik ve çalışanların iyi yaşam koşullarına önem verir. Çalışanların, tedarikçilerin, müşterilerin ve toplumun beklentilerini karşılamaya çalışır.
 3. Ekonomik sürdürülebilirlik, işletmenin finansal sağlığını korur ve uzun vadeli başarıyı destekler.

Sürdürülebilirlik, uzun vadeli değer yaratma ve gelecek nesillerin iyi yaşam koşullarına sahip olmasını hedefler. Bu Kavram, sadece çevresel faktörleri değil, aynı zamanda toplumsal ve ekonomik faktörleri de içeren bütüncül bir yaklaşımdır. 

Sürdürülebilir bir yaklaşım benimsemek, hem işletmelerin 

hem de toplumun daha iyi bir geleceğe yönelik adımlar atmasına yardımcı olur.

Şirketler doğal kaynakları verimli kullanmalı, enerji tüketimini azaltmalı ve sürdürülebilir mimariye yönelmelidir. Birleşmiş Milletler ‘in çevre koruma ve sürdürülebilirlik kavramını vurgulamasıyla, çevresel ve sosyal etkilerin dengelenmesi önem kazanmıştır. 

Sürdürülebilirlik endeksleri ve kurumsal yönetim ilkeleri,

olan şirketlerin bu alanlardaki performansını değerlendirmekte ve gelecek nesillere taşınabilir bir dünya bırakma amacını desteklemektedir.

İklim değişikliği gibi sürdürülebilirlik konularına artan ilgi,

hem uluslararası platformlarda hem de Borsa İstanbul gibi yerel borsalarda görülmektedir. Şirketler, aynı zamanda sürdürülebilirlik alanında sertifika programlarına katılarak uzun vadeli sürdürülebilirlik stratejilerini güçlendirebilirler. Bu çabalar, hem finansal hem de sosyal anlamda uzun vadeli faydaları gözler önüne sermektedir.

Bugünün şirketleri, sürdürülebilirlik konularına odaklanarak geleceğe yönelik daha dayanıklı ve çevre dostu iş modelleri geliştirmektedir. Sertifika programı na yatırım yapmaktadırlar.

Bu yaklaşım, hem doğal kaynakların korunması hem de toplumsal refahın artırılması amacıyla büyük önem taşımaktadır.”

Çevresel sürdürülebilirlik Nedir?

Doğal kaynakları ve çevreyi gelecek nesiller için korumak için insanların faaliyetlerini azaltmak önemlidir. Bu kavram, ekosistemlerin dengesini ve biyolojik çeşitliliği gözeterek çevresel kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını vurgular.

Aşağıdaki prensiplere dayanır:

 1. Doğal kaynakların korunması: Çevresel sürdürülebilir olma, doğal kaynakların aşırı kullanımını önlemeyi amaçlar. Aynı zamanda gelecek nesiller için sürdürülebilir kullanımını hedefler.
 2. Enerji ve Su Verimliliği: Enerji tüketiminin azaltılması ve suyun verimli bir şekilde kullanılması, bu konunun bir parçasıdır. Bu, hem doğal kaynakları korur hem de enerji maliyetlerini düşürür.
 3. Atık ve Kirleticilerin Azaltılması: Atık üretimi ve kirleticilerin çevreye salınımı minimize edilir. Geri dönüşüm ve atık yönetimi gibi uygulamalar bu amaçla kullanılır.
 4. Biyolojik Çeşitliliğin Korunması: Ecosystemlerdeki canlı türlerinin korunması ve biyolojik çeşitliliğin azalmaması hedeflenir.
 5. İklim Değişikliği ile Mücadele: İklim değişikliği gibi küresel sorunlara karşı mücadelede de önemli bir rol oynar. Sürdürülebilir enerji kaynaklarına geçiş, sera gazı emisyonlarının azaltılması gibi adımlar bu amaçla atılır.

Çevresel sürdürülebilir olma, hem doğal çevreyi koruma hem de insanların yaşam kalitesini artırma hedefini birleştirir. 

Şirketler, hükümetler ve bireyler tarafından benimsenen çevresel sürdürülebilirlik stratejileri, uzun vadeli çevresel dengeyi ve gezegenin sürdürülebilirliğini destekler.

 

BİST Sürdürülebilirlik Endeksi Ne Demektir?

Borsa İstanbul’un (BİST) sürdürülebilirlik performansını ölçmek 

ve yatırımcılara sürdürülebilirlik odaklı şirketlere yatırım yapma fırsatı sunmak amacıyla oluşturduğu bir endekstir. Bu endeks, çevresel, sosyal ve yönetişimsel faktörleri değerlendirerek sürdürülebilirlik kriterlerine uyan şirketlerin performansını izlemeyi amaçlar.

Bu endeks, şirketlerin aşağıdaki gibi kriterlere göre seçilmesi ve değerlendirilmesiyle oluşturulur:

 1. Çevresel Kriterler: Endekse dahil olacak şirketlerin çevre dostu uygulamalara sahip olmaları beklenir. Bu kriterler arasında enerji verimliliği, atık yönetimi, su kullanımı gibi faktörler yer alır.
 2. Sosyal Kriterler: Şirketlerin toplumsal sorumluluklarını yerine getirme yetenekleri değerlendirilir. Çalışan hakları, çeşitlilik, iş sağlığı ve güvenliği gibi faktörler bu kapsamda ele alınır.
 3. Yönetişim (Governance) Kriterleri: Şirketlerin etik standartlara uyumu, şeffaflık, bağımsız yönetim kurulu üyeleri gibi yönetişimsel unsurlar dikkate alınır.

BİST Sürdürülebilirlik Endeksi, yatırımcılara sürdürülebilirlik kriterlerine önem veren şirketlere yatırım yapma imkanı sunar. 

Bu endeksteki şirketler, sürdürülebilirlikte başarılı ve gelecek için değerli olan şirketler olarak kabul edilir. 

Yatırımcılar, sürdürülebilirlik endeksine yatırım yaparak hem para kazanmayı hem de sürdürülebilirlik hedeflerine yardımcı olmayı amaçlar.

Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi Nedir?

dünyaca ünlü Dow Jones Indices tarafından oluşturulan ve sürdürülebilirlik performansını ölçmeyi amaçlayan bir endekstir. 

Bu endeks, şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) performansını değerlendirerek yatırımcılara sürdürülebilirlik odaklı yatırım yapma fırsatı sunar. ESG kriterleri, çevre, toplum ve yönetişim faktörlerini içerir.

 

Sürdürülebilirlik mimari nedir?

Sürdürülebilirlik mimarisi, binaların ve yapıların çevre dostu, enerji verimli ve insan sağlığını gözetici olmasını hedefleyen bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, tasarım, inşa ve işletme süreçlerinde çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik prensiplerini uygular. Bu tür mimari yaklaşım, yapıların çevresel etkilerini en aza indirgeyerek doğal kaynakları koruma amacını taşır.

aşağıdaki temel prensiplere dayanır:

 1. Enerji Verimliliği: Yapının enerji tüketimini azaltmak için tasarımında ve malzeme seçiminde enerji verimli çözümler kullanılır. Işıklandırmadan ısıtma-soğutma sistemlerine kadar enerji verimliliği öncelikli hedeflerden biridir.
 2. Malzeme Seçimi: Sürdürülebilir mimaride, çevre dostu, geri dönüştürülebilir ve düşük karbon ayak izine sahip malzemeler tercih edilir. Yerel malzemelerin kullanımı da önemlidir, çünkü taşıma maliyetlerini ve çevresel etkileri azaltabilir.
 3. Atık Yönetimi: İnşa sürecinden sonra bile atık yönetimi önemlidir. Geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanılması ve inşa sürecinden kaynaklanan atıkların minimuma indirilmesi hedeflenir.
 4. Su Kullanımı: Sürdürülebilir mimaride, su verimliliği sağlamak için tasarım ve teknoloji kullanılır. Yağmur suyu toplama, su tasarruflu armatürler ve gri suyun geri dönüşümü gibi yöntemler kullanılır.
 5. İç Hava Kalitesi: İç mekanlarda insan sağlığını desteklemek için iyi bir hava kalitesi sağlanır. Havalandırma sistemleri, doğal ışık ve doğal malzemelerin kullanımı gibi faktörler bu amaçla önemlidir.
 6. Yeşil Alanlar: Yeşil alanların ve açık hava kullanımının artırılmasıyla insanların doğayla bağlantısı desteklenir. Bu da hem ruh sağlığını hem de toplumsal etkileşimi olumlu yönde etkileyebilir.

Yapı sektörü çevreye etkisini azaltmak, enerji tasarrufu sağlamak ve sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmak için çalışır. Bu tür yapılar, hem çevre hem de insanlar için uzun vadeli faydalar sağlamayı hedefler.