Genel Kültür

En Bilinmeyen Yönleriyle Yaratıcı Drama Nedir?

En Bilinmeyen Yönleriyle Yaratıcı Drama Nedir?

Yaratıcı drama eğitimi aşağıdaki konularda önemli bir rol oynamaktadır.

 • Fiziksel ve zihinsel gelişim ve yetenek geliştirmede
 • okul öncesi dönemde öğrencilerin yetiştirilmesinde
 • pratik yetenek, ekip bilinci ve işbirliği yeteneği kazandırmada
 • yaratıcılığı geliştirmek, ruh sağlığını geliştirmek ve geliştirme konusunda

Estetik yetenek ediniminde

öğrencilerin kademeli olarak çeşitli yetenekler kazanmalarına yardımcı olabilir .

Ayrıca materyal seçimi yoluyla,

öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek ve tasarım, alıştırmalar ve sahne düzenlemesi, doğaçlama, değerlendirme ve değerlendirme oldukça faydalıdır.

Yaratıcı Drama Tanımı

Dramanın temelinde dramatik oyun vardır. Dramatik oyun, “özgür oyun” olarak tanımlanabilir.

Çocukların etrafındakilerin eylemleri taklit ederek evrenlerini keşfettikleri oyunu

ve etraflarındakilerin karakter özellikleri öne çıkmaktadır. Çocukların doğal olarak yaptığı şeydir

ve müdahale olmadan kendiliğinden yaparlar .Bir anlamda temel bir insan tepkisidir.

Özellikle erken çocukluk döneminde iletişim kurma nın bir yöntemidir. Arkadaşlar arasında oynandığında ise çoğu zaman iş birliğine yönelik davranışları gözlemleyebilirsiniz. Oynama dürtüsü insan için temeldir .

Deneyim ve eğitici drama için gereklidir. Doğası gereği yapılandırmacıdır. Küçük çocuklar için oyun, anlamak ve yapmak için bir fırsat ve araç sunar.

Rol oynamak bir anlamda dünya algısıdır ve çocuğun dünyası ile yetişkinin dünyası arasında bir köprüdür. Bilinç koridoru açarak ifade etme becerisini geliştirir.

Çocukların doğuştan inşa ettikleri büyülü oyun ruhu genellikle toplum içinde göz ardı edilir.

Okul ortamı, yine de çocukların yaratıcılıklarını geliştirmeye başladıkları yerdir.

Özellikle çocukların hayal gücü potansiyeli. Sınıfta drama süreçlerinin kullanılmasının ardındaki temel fikir,

öğrencilerin yaratıcılığının gelişimini ve yaratıcı potansiyellerini desteklemeye devam etmek

dramatik oyunla başladı. Günümüz toplumunda, yaratıcılık ve hayal gücü esastır.

Yaratıcı Drama Oyunlarından bazıları

 

İsim Yumağı: Katılımcılar bir daire oluştururlar ve bir kişi adını söyler ve topu bir başka kişiye atar. Adı söylenen kişi topu alır, adını söyler ve başka bir kişiye atar. Bu şekilde top dolaşır ve herkes birbirinin adını tekrarlamış olur.

 

Hızlı Hikaye Anlatma: Grup bir daire oluşturur ve lider, hızlıca bir hikaye başlatır. Sonra lider, hikayeyi bir diğerine aktarır ve hikaye devam eder. Hikaye, her katılımcının birbirine bir sonraki olayı eklemesiyle sırayla devam eder. Bu oyun, katılımcıların hızlı düşünme ve yaratıcı hikaye anlatma becerilerini geliştirmeye yardımcı olur.

 

Heyecanlı Şarkılar: Grup, enerjik ve ritmik bir şarkı eşliğinde daire oluşturur. Şarkı sırasında lider, farklı hareketler veya jestler yapar ve diğerleri bunları takip eder. Şarkı ilerledikçe hareketler daha hızlı ve eğlenceli hale gelir.

 

Heyecanlı Emoticonlar: Grup, katılımcıların farklı duyguları temsil eden emoticonları taklit ettiği bir daire oluşturur. Katılımcılardan örneğin “mutlu”, “üzgün”, “şaşkın”, “korkmuş” gibi farklı duyguları canlandırmaları istenir.

 

Mekan Değiştirme: Grup lideri, katılımcıları farklı bir mekanda hayal etmelerini sağlayan bir hikaye anlatır. Katılımcılar, hayal ettikleri mekanı canlandırmak ve çevrelerindeki nesneleri ve karakterleri tasvir etmek için rol yaparlar.

 

Hızlı Hareketler: Grup lideri, çeşitli nesneleri veya durumları taklit etmelerini istediği farklı hareketler veya jestler verir. Katılımcılar, liderin talimatlarına hızlı ve yaratıcı bir şekilde yanıt verirler.

Yaratıcı Drama Aşamaları Nelerdir? Yaratıcı Drama Uygulama Aşamaları Nedir?

Isınma ve Gruplaşma: Yaratıcı drama çalışmaları genellikle bir “ısınma” aşaması ile başlar. Bu aşamada, katılımcılar enerjilerini artırmak ve grup ruhunu güçlendirmek için etkileşimli ve eğlenceli oyunlar oynarlar. Isınma aşaması, katılımcıları yaratıcı sürece hazırlar ve grup içi etkileşimleri geliştirir.

Rol Alma ve Karakter Geliştirme: Yaratıcı drama çalışmalarında katılımcılar, farklı rolleri ve karakterleri canlandırarak kendilerini ifade ederler.

Bu aşamada, katılımcılar rol alırken karakterleri tanımak,

özelliklerini anlamak ve onlara hayat vermek için rol alma becerilerini geliştirirler.

Drama Oluşturma ve Hikaye Anlatma:

Hareket ve Görsel İmgeleme:

Empati ve Duygusal Deneyim:

Yaratıcı drama, katılımcıların farklı karakterleri canlandırarak empati kurmalarına ve farklı duygusal deneyimleri yaşamalarına olanak tanır. Bu aşamada, katılımcılar başkalarının bakış açılarından bakma yeteneğini geliştirirler ve duygusal olarak daha zengin deneyimler yaşarlar.

Sonuçlandırma ve Değerlendirme:

Yaratıcı drama çalışmaları sonunda, grup sonuçları değerlendirir ve deneyimleri tartışır.

Yaratıcı Drama Teknikleri Hangileridir?

Drama etkinlikleri okul öncesi, okul ve okul sonrasında oldukça önelidir. Eğitmen olarak mesleğinin yeterlik alanlarını bilmek adına uygulanan Tekniklerden birkaçını sizler için derledik :

 • Rol Oyunları: Katılımcılar, farklı karakterleri canlandırarak kendilerini ifade ederler. Rol oyunları, katılımcıların başka birinin bakış açısından düşünmeyi ve empati kurmayı öğrenmelerine yardımcı olur.
 • Hareket ve Beden Dili:

çalışmalarda, katılımcılar beden dili ve hareket kullanarak duyguları ve düşünceleri ifade ederler.

 • Hareket ve görsel imgeler, katılımcıların duygusal deneyimlerini somutlaştırmasına ve ifade etmesine yardımcı olur.
 • Hikaye Anlatma ve Drama Oluşturma: Katılımcılar, grup içinde hikayeler oluşturarak ve dramaları canlandırarak yaratıcı sürece katılırlar. Hikaye anlatma ve drama oluşturma, katılımcıların hayal gücünü kullanmalarına ve yaratıcı düşünmelerine olanak tanır.
 • Heyecan Verici Oyunlar: Etkileşimli ve eğlenceli oyunlar, yaratıcı drama çalışmalarının başlangıcında kullanılır. Bu oyunlar, katılımcıların enerjisini artırır, grup ruhunu güçlendirir ve yaratıcı sürece hazırlar.
 • İmgeleme ve Görselleştirme: Katılımcılar, zihinlerinde canlandırdıkları imge ve düşünceleri görsel imgelerle ifade ederler.

 

Yaratıcı Drama Faydaları Nelerdir?

Yaratıcı drama, katılımcılara bir dizi fiziksel, duygusal ve sosyal fayda sağlayan etkili bir drama yöntemidir. İşte yaratıcı dramanın faydalarından bazıları:

 • Yaratıcılığın Teşviki: Yaratıcı drama, katılımcıların hayal gücünü teşvik eder ve yaratıcılıklarını geliştirmelerine yardımcı olur.
 • İletişim ve Sosyal Becerilerin Gelişimi:
 • Özgüvenin Artması

Yaratıcı drama çalışmaları, katılımcıların özgüvenini geliştirir. Sahneleme ve performans yapma deneyimleri, katılımcıların kendilerini ifade etme becerilerini artırır ve kendilerine olan güvenlerini pekiştirir. Drama liderlik mesleğinin yeterlik anlamında zenginleşmesine katkı sağlar

 • Problem Çözme Yeteneğinin Gelişimi:

Yaratıcı drama, katılımcıları farklı rolleri canlandırarak ve hikaye oluşturarak problem çözme becerilerini geliştirmeye teşvik eder.

 • Duygusal İfade ve Duygusal Farkındalığın Artması:

 

 • Empati Kurma Yeteneğinin Gelişimi:

Yaratıcı drama, katılımcıları farklı karakterleri ve bakış açılarını anlamaya teşvik eder. Rol oyunları, katılımcıların başkalarının duygularını anlamalarına ve empati kurmalarına yardımcı olur.

 • Eğlence ve Motivasyon:

Yaratıcı drama, katılımcılar için eğlenceli ve motive edici bir deneyim sunar. Heyecanlı oyunlar, yaratıcı süreci başlatırken enerjiyi yükseltir ve katılımcıların ilgisini ve motivasyonunu artırır.

 • Grup İçi Dayanışma ve Takım Ruhunun Güçlenmesi:

Yaratıcı drama, kişisel gelişimden eğitim hayatına kadar oldukça geniş alanda kullanılan bir yöntemdir. Yaratıcı drama kişinin bireysel ve sosyal hayatında ve gelişimde oldukça önemli yeri vardır.

Aynı zamanda yaratıcı drama liderlik mesleğinin yeterlilik alanlarını bilmek,

karar verme ve süreçte etkin rol oynama konusunda da faydalıdır.

Bu yazımızda yaratıcı drama nedir, yaratıcı drama örnekleri nelerdir,

yaratıcı drama etkinlikleri hangileridir , eğitimde yaratıcı drama nın önemine değindik.

Yetişkinler için yaratıcı drama örneklerini içeren yaratıcı drama kitaplarının

yanısıra eğitimler de size bu konunun derinlemesine öğrenilmesi anlamında oldukça işe yarayacaktır.