Ego İle İlgili Sözler: Ego, Gerçek Benliğin gölgesidir
 • Rüzgar Karakuz
 • 0 Yorum
 • 23 Kasım 2023
 • 1221

Ego İle İlgili Sözler: Ego, Gerçek Benliğin gölgesidir

Ego, psikolojide bireyin kendisini algılama, değerlendirme ve tanımlama sürecinde ortaya çıkan bir kavramdır. Ancak, ego bazen olumsuz etkiler yaratabilir ve birçok zararı beraberinde getirebilir. Özellikle aşırı büyümüş veya kontrol edilemez bir hale gelmiş ego, bireyin ilişkilerini, iş hayatını ve genel yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. İşte Ego İle İlgili Sözler: Egolarının peşinde olanlar açgözlülüğün tutsaklığında yok olurlar. Egosunu beslemekten, karakterini aç bırakan insanlar var. Nefsini yenmeyi başardığın zaman, içindeki bütün karanlıklar aydınlığa dönüşecektir. İyi ki egoları kadar yer kaplamıyorlar insanlar yeryüzünde yoksa bu dünyaya sığmamız mümkün değildi.


 1. Egolarının peşinde olanlar açgözlülüğün tutsaklığında yok olurlar.
 2. Egosunu beslemekten, karakterini aç bırakan insanlar var.
 3. Nefsini yenmeyi başardığın zaman, içindeki bütün karanlıklar aydınlığa dönüşecektir.
 4. İyi ki egoları kadar yer kaplamıyorlar insanlar yeryüzünde yoksa bu dünyaya sığmamız mümkün değildi.
 5. Egolarının peşinde olanlar açgözlülüğün tutsaklığında yok olurlar büyük hedefleri olanlar ise tarihe yazılırlar.
 6. Ego, kendini unutup, başkalarının seni hatırlamasını beklemektir.
 7. Büyük egolar, küçük zihinlerin ürünüdür.
 8. Kibiri tavan yapmış bir insanın egosunun sponsoru şeytandır.
 9. Ego, zekayı gölgede bırakan bir bulut gibidir.
 10. Ego, bilgeliğin düşmanıdır; çünkü bilgelik, sadece bilmek değil, aynı zamanda öğrenmeye de açık olmayı gerektirir.
 11. Egonu küçük tut, dünya seni büyük tutar.
 12. Ego, kendini kaybetmekle meşgul olan bir kaybolmuş durumdur.
 13. Kendini beğenmişlik, egonun taç giydiği anın adıdır.
 14. Kibri tavan yapmış herhangi bir insanın egosunun sponsoru şeytandır
 15. Ego, gerçek benliğin gölgesidir.
 16. Ego, sadece kendi yansımasını gören bir aynadır.
 17. Düşük ego, yüksek bilgelikle dosttur.
 18. Ego, aynaya bakarken gerçek benliğini unutmandır.
 19. Ego, bir odaya girdiğinde herkesin sadece seni fark etmesini beklemektir.
 20. Ego, kendi sesini duymaktan başka bir şeyi dinlememektir.
 21. Büyük ego, küçük kalplerin ürünüdür.
 22. Ego, başkalarını altta görmekle, kendini yukarıda sanmaktır.
 23. Ego, sürekli öne çıkma arzusuyla sıkışıp kalmaktır.
 24. Ego, her zaman haklı olduğunu düşünmektir, hatta yanıldığında bile.
 25. Küçük insanlar büyük egolara sahiptir, büyük insanlar ise küçük egolarla yaşar.
 26. Herhangi bir yere seyahat etmene gerek yok. İçsel yolculuk yap ve içindeki yakut madenini keşfet. 
 27. Ego, sadece kendi yansımasını seyreden bir ayna gibidir.
 28. Ego, başkalarının başarısını kendi başarın gibi algılamaktır.
 29. Ego, gururun maskesidir.
 30. Ego, aşağı çektiğin ağırlıktan daha ağır bir yüktür.
 31. Ego, gerçek gücün değil, zayıflığın bir göstergesidir.
 32. Ego, bilgelikle savaşır, ancak bilgelik her zaman galip gelir.
 33. Ego, kendini beğenmişlikle dans eder, ama bu dans yalnızlıkla biter.
 34. Ego, başkalarını eleştirmenin bir yolu, kendini tatmin etmenin başka bir yoludur.
 35. Ego, seni diğerlerinden izole eder, çünkü her zaman birinci olman gerekir.
 36. Ego, başkalarının düşüncelerine kulak tıkamak demektir.
 37. Ego, hep 'ben' demektir, asla 'biz' demez.
 38. Ego, kendi gölgeni aşağı çekmektir.
 39. Ego, kazanma arzusunun aşırı bir ifadesidir.
 40. Ego, başkalarının başarısından rahatsız olmaktır.
 41. Ego, kendini beğenmişlikle beslenir, ama açlığı hiçbir zaman gidermez.
 42. Ego, sadece dış görünüşe odaklanır, içsel değerleri göz ardı eder.
 43. Ego, sadece alkışı duymak ister, uyarıları umursamaz.
 44. Ego, sürekli olarak kendini kanıtlama çabasıdır.
 45. Ego, özür dilemeyi bilmemektir.
 46. Ego, başkalarının başarısını kendi başarısızlığı olarak algılamaktır.
 47. Ego, her zaman haklı olmaya çalışan bir zihniyetin ürünüdür.
 48. Ego, kendi yolu olmayanın başkalarının yolunu eleştirmesidir.
 49. Ego, sürekli olarak başkalarını geçme çabasıdır.
 50. Ego, kırılganlık maskesinin altında gizlenen bir kibir tabakasıdır.
 51. Ego, gerçek değeri anlamamak demektir.
 52. Ego, kendi hikayesini yazmayanın başkalarının hikayesini eleştirmesidir.
 53. Ego, herkesin kendisine özel davranmasını beklemektir.
 54. Ego, kendini sürekli olarak kanıtlama arzusudur, ama hiçbir zaman doymaz.
 55. Ego, başkalarını küçümsemenin ve hor görmenin bir yoludur.
 56. Ego, sürekli olarak 'ben, ben, ben' demektir, asla 'sen, sen, sen' demez.
 57. Ego, başkalarını altında ezmenin bir yoludur, ama aslında kendini aşağıya çeker.
 58. Ego, gerçek gücün değil, içsel zayıflığın bir yansımasıdır.


Ego İle İlgili Sözler Mevlana

 1. Egonu yenmeyi başardığın zaman, içindeki bütün karanlıklar aydınlığa dönüşecektir
 2. Hırsız gibi olan ego ve onun işleriyle ilgilenme. Rabbinin işi hariç her şey boştur, boş.
 3. Duyusal ego Allah'a karşı kör ve sağırdır.
 4. Kendini gören, kendini beğenen; birisinde bir suç gördü mü? İçinde cehennemden daha şiddetli bir ateş parlar.
 5. O, bu kibre din gayreti adını takar; kendi kafir nefsini görmez.


Ego, psikolojide bireyin kendisini algılama, değerlendirme ve tanımlama sürecinde ortaya çıkan bir kavramdır. Ancak, ego bazen olumsuz etkiler yaratabilir ve birçok zararı beraberinde getirebilir. Özellikle aşırı büyümüş veya kontrol edilemez bir hale gelmiş ego, bireyin ilişkilerini, iş hayatını ve genel yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir.


Egonun en büyük zararları şu şekilde sıralanabilir:

 1. İlişki Problemleri: Aşırı gelişmiş ego, başkalarını önemsememe, empati eksikliği ve sürekli olarak üstünlük kurma eğiliminde olma gibi durumları beraberinde getirebilir. Bu da ilişkilerde anlaşmazlıklara, çatışmalara ve kopmalara neden olabilir.
 2. İzolasyon: Yüksek ego sahibi bireyler, başkalarıyla işbirliği yapma konusunda zorluk yaşayabilirler. Bu durum, sosyal izolasyon ve yalnızlık hissine neden olabilir.
 3. Başarısız İş İlişkileri: İş yaşamında aşırı ego, işbirliği yapma becerilerini olumsuz etkileyebilir. Takım çalışmasına uyumsuzluk, işbirliği eksikliği ve sürekli olarak hakim olma isteği, iş ilişkilerini bozabilir.
 4. Duygusal Zorluklar: Aşırı ego, duygusal zorluklara yol açabilir. Başkalarının eleştirilerini kabul etmeme, sürekli olarak haklı olma isteği ve güvensizlik gibi duygusal sorunlar ortaya çıkabilir.
 5. Sürekli Tatmin Arayışı: Yüksek ego sahibi bireyler, sürekli olarak dışsal onay ve başarı arayışında olabilirler. Bu durum, içsel huzursuzluğa ve sürekli bir tatmin arayışına neden olarak uzun vadede mutsuzluğa yol açabilir.
 6. Bağışıklık Gelişimi: Aşırı ego, hataları kabul etme ve öğrenme sürecine direnç gösterme eğiliminde olabilir. Bu durum, bireyin kişisel ve profesyonel gelişimini engeller ve uzun vadede adaptasyon yeteneğini zayıflatabilir.
 7. Denge ve Esneklik Eksikliği: Aşırı ego, değişime direnç gösterme ve sıkı düzen ve kontrol arayışında olma eğiliminde olabilir. Bu durum, bireyin çevresel değişikliklere uyum sağlamasını zorlaştırabilir.
 8. Güvensizlik ve Kırılganlık: Paradoksal olarak, yüksek ego sahibi bireylerde derinlemesine bir güvensizlik ve kırılganlık hissi de bulunabilir. Bu, sürekli olarak dışsal onay arayışının temelinde yatan bir duygusal zayıflık olabilir.
 9. Sorun Çözme Yeteneğinde Zorluklar: Aşırı ego, başkalarının fikirlerini reddetme ve sürekli olarak kendi bakış açısını dayatma eğiliminde olduğundan, etkili sorun çözme yeteneğini engelleyebilir.
 10. Manipülasyon ve Kontrol İsteği: Aşırı ego, başkalarını manipüle etme ve kontrol etme isteği yaratabilir. Bu durum, ilişkilerde güveni zedeleyebilir ve karşılıklı saygıyı azaltabilir.
 11. Kendini Sürekli Savunma Hali: Yüksek ego, sürekli olarak kendi görüşlerini ve davranışlarını savunma eğiliminde olabilir. Bu durum, etkileşimlerde savunmacı bir tutum sergileyerek anlayış ve işbirliğini zorlaştırabilir.
 12. Risk Alma ve Yenilikten Kaçınma: Aşırı ego, risk almaktan kaçınma ve bilinenin dışına çıkmaktan çekinme eğiliminde olabilir. Bu durum, yenilikçi düşünceyi engelleyebilir ve kişisel veya profesyonel büyümeyi kısıtlayabilir.
 13. Sürekli Rekabet İsteği: Aşırı ego, sürekli olarak başkalarıyla rekabet etme isteğini körükleyebilir. Bu durum, sağlıksız bir rekabet ortamı yaratır ve diğer insanlarla olumlu ilişkiler kurma şansını azaltabilir.


Özgüven ile ego arasındaki farklar şu şekildedir:

Özgüven: Kendi yeteneklerine ve değerine olan inanç olarak tanımlanabilir. Sağlıklı bir özgüven, bireyin kendi kapasitesini gerçekçi bir şekilde değerlendirmesine ve başkalarıyla sağlıklı ilişkiler kurmasına yardımcı olabilir.

 • Ego: Ego, kendini beğenmişlik, üstünlük kurma ve başkalarını küçümseme eğiliminde olma anlamına gelir. Aşırı gelişmiş ego, bireyin ilişkilerini zorlaştırabilir ve başkalarını dışlayıcı bir tutum sergileyebilir.
 • Özgüven, bireyin içsel bir güven duygusunu ifade eder. Ego daha çok dışsal onay ve üstünlük arayışını temsil eder.


Sağlıklı bir özgüven, bireyin kendi değerini bilmeye ve başkalarını da saygıyla değerlendirmeye yardımcı olabilir. Bu da daha sürdürülebilir ve tatmin edici ilişkilerin temelini oluşturabilir. Aksine, aşırı ego, ilişkilerde ve genel yaşamda olumsuz etkiler yaratabilir.

Sosyal Medyada Paylaşın

0 Yorum

Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için oturum açmanız gerekmektedir.

Sizlere Öneriyoruz

Bu blog yazısını okuyanlar aşağıdaki eğitimleri tercih ettiler!