Genel

Eğitimle Yükselen Bilgelik: Eğitim Atasözü

Eğitimle Yükselen Bilgelik: Eğitim Atasözü

Eğitim, insan hayatında önemli bir köşe taşıdır. Kuşaktan kuşağa aktarılan atasözleri, bilgelik ve

deneyimin bir araya gelmiş hali olarak düşünülebilir. Bu atasözleri, sadece dil zenginliğimize katkı

sağlamakla kalmaz, aynı zamanda yaşamı anlamlandırmamıza ve dersler çıkarmamıza da yardımcı olur.

Günümüzün yükselen trendi olan online eğitim konusunda sektörünün öncüsü olan Eğitim Kutusu’nda sizin için seçtiğimiz popüler eğitimler. Üstelik eğitimler üniversite onaylı olup e- devlet sertifikalıdır.

 

 

Eğitim Atasözü Örnekleri

 1. Bilgiyi Arayan Kervan Durmaz:

“Eğitim her yaşta önemlidir.” Bu atasözü, yaşam boyu öğrenme fikrini vurgular. Eğitim, sadece okul yıllarında değil, hayat boyunca süren bir süreçtir. Her yaşta yeni şeyler öğrenmek, kişisel gelişimimizi sürdürmemize ve bilgimizi genişletmemize yardımcı olur.

 1. Damlaya Damlaya Göl Olur:

“Küçük adımlar, büyük başarılar getirir.” Eğitimde sabır ve süreklilik önemlidir. Her gün azar azar çalışmak, zamanla büyük bir başarıya dönüşebilir. Bu nedenle, hedeflerimize ulaşmak için sabırlı olmalı ve kararlılıkla ilerlemeliyiz.

 1. Eğitim Elmasın Aynasıdır:

“Eğitim, kişiliğimizi ve karakterimizi yansıtır.” Eğitim sadece bilgi edinmekle kalmaz, aynı zamanda bizi daha iyi bir insan yapar.

Doğru eğitimle donanmış bir birey.,toplumda daha olumlu bir etki yaratabilir. sorumluluklarını bilinçli bir şekilde yerine getirebilir.

 1. İyi Dost Kötü Komşudan İyidir:

“İyi bir öğretmen, hayat boyu sürecek bir rehberdir.” İyi bir eğitimci, sadece ders kitaplarını açan biri

değil, aynı zamanda öğrencilerinin hayatlarına dokunan, onları yönlendiren ve ilham veren biridir. Bu

nedenle, eğitimde öğretmen-öğrenci ilişkisi çok önemlidir.

 1. Ne Ekersen Onu Biçersin:

“Eğitimde verilen emek, ilerideki başarıları belirler.” Eğitimde gösterilen çaba ve çalışma, gelecekteki başarıların temelini oluşturur. Bu nedenle, öğrencilerin derslerine ve eğitimlerine önem vermeleri ve ellerinden gelenin en iyisini yapmaları önemlidir.

Atasözleri, sadece dilimizi zenginleştirmekle kalmaz, aynı zamanda yaşamımıza da anlam katar.

Eğitimle ilgili atasözleri, bilgelik ve deneyimin bir araya geldiği bir kaynaktır ve bu atasözlerinden

çıkarılan dersler, bizi daha iyi birer insan yapar. Unutmayalım ki, eğitim bir hedef değil, yaşam boyu

süren bir yolculuktur ve bu yolculukta her gün yeni bir şeyler öğrenmek, hayata dair büyük bir

zenginliktir.

kişiler insanlara yarar sağlamaktan dolayı kendilerini mutlu hissederler. Bilgi sahibi olan kişiler o konuda çevresine destek olmayı tercih ederler. Ne öğretmeni olursa olsun o alanda öğrencilerine destek olur.

Eğitimle ilgili atasözleri ve anlamları:

 • “Olursa Olsun O Çocuk”: Bu atasözü, eğitimin her çocuğun hayatında önemli olduğunu vurgular. Her çocuk, potansiyelini gerçekleştirebilir ve başarılı olabilir, önemli olan onlara uygun eğitimi sağlamaktır.
 • “Yarım Hoca Dinden Eder”: Eğitimde yeterlilik ve nitelik önemlidir. Eğitimci yeterli bilgi ve beceriye sahip değilse, öğrencilerine yanlış bilgiler aktarabilir ve onların doğru yolu bulmasını engelleyebilir.
 • “Yavru Kuş Yuvada Gördüğünü Yapar”: Çocuklar, çevrelerinde gördükleri davranışları örnek alır ve onlardan etkilenirler. Bu atasözü, çocukların yetiştiği çevrenin ve örnek aldıkları kişilerin önemini vurgular.
 • “Okumayanı Sevmeyene Dokuz Hoca Az”: Okumanın önemi ve okuyan bir kişinin değeri üzerine olan bu atasözü,. eğitimli bireylerin toplumda daha değerli olduğunu ve okuma alışkanlığının önemini vurgular.
 • “Hekim Candan, Yarım Hoca”: Gerçek bir hekimin, sadece bedensel sağlığı değil., aynı zamanda
 • ruhsal ve zihinsel sağlığı da önemsediğini ifade eder. Bir eğitimcinin de sadece bilgi aktarmakla kalmayıp öğrencilerin karakter ve kişilik gelişimine katkı sağlaması gerektiğini vurgular.
 • “O Çocuk Bilgi Sahibi”: Eğitimle ilgili olarak, her çocuğun bilgi sahibi olma hakkına vurgu yapar. Bilgi, insanın yaşamında önemli bir yere sahiptir ve eğitimle herkes bilgi sahibi olabilir.
 • “Alanda Meslek Sahibi Olan”: Eğitim yoluyla edinilen bilgi ve becerilerin, kişinin bir meslek sahibi

olmasını sağladığını ifade eder. Meslek sahib olan kişiler, kişinin kendini topluma faydalı bir birey olarak

görmesine ve ekonomik olarak bağımsız olmasına yardımcı olur.

 • “Kalem Kılıçtan Üstündür”: Bilginin ve eğitimin, fiziksel güçten daha değerli olduğunu vurgular. Kalem, bilgi ve düşünceyi ifade etmenin aracıdır ve bu nedenle daha etkili ve kalıcı bir güçtür.
 • Bu atasözleri, eğitim ve bilginin insan hayatındaki önemini ve değerini vurgular, aynı zamanda doğru

eğitimle insanların daha iyi birer birey olabileceklerini anlatır.

 

 

Eğitim ile ilgili atasözleri 10 tane örnek

 

Tabii, işte eğitimle ilgili 10 atasözü:

 1. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz.
 2. Eğitim diri ölüden üstündür.
 3. Eğitim bir kere alınır, ömür boyu kullanılır.
 4. Eğitim, fakirlik ve zenginlik arasındaki farkı yok eder.
 5. Eğitim, insanı insan yapan en önemli özelliktir.
 6. Eğitim, cahilliği yok eden bir lambadır.
 7. Eğitim, bilginin yanında irfanı da artırır.
 8. Eğitim, hayatın süzgecidir.
 9. Eğitim, her şeyin başıdır.
 10. Eğitim, yaşam boyu süren bir serüvendir.

Bu atasözleri, eğitimin önemini ve değerini vurgular, aynı zamanda bilgi ve deneyim ile karakterin bir

araya gelmesinin ne kadar değerli olduğunu belirtir.

 

Atatürk’ün eğitim ile ilgili sözleri

 

Mustafa Kemal Atatürk, eğitimin ve bilimin toplumun gelişmesindeki önemini vurgulayan birçok sözüyle bilinir. İşte Atatürk’ün eğitim ile ilgili bazı önemli sözleri:

 • Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir.

Atatürk, bilimin ve fenin (teknolojinin) en güvenilir yol gösterici olduğunu ifade eder.

 • Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatır ya da bir milleti

esaret ve sefalete terk eder.”

Eğitimin bir ulusun kaderinde oynadığı kritik rolü vurgular.

 • Öğretmenler! Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır.

Öğretmenlerin, geleceği şekillendiren önemli kişiler olduğuna dikkat çeker.

 • Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.

Eğitimcilerin, bir ulusun kurtuluşunda ve gelişiminde anahtar rol oynadığını belirtir.

 • Bir millet irfan ordusuna malik olmadıkça savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür.”

Eğitimli bir toplumun, askeri zaferlerin kalıcı olmasında ve gerçek başarıya ulaşmada önemli olduğunu söyler.

 • Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize görecekleri tahsilin sınırı ne olursa olsun, en evvel her

şeyden önce Türkiye’nin bağımsızlığına, kendi benliğine, milli geleneklerine düşman olan unsurlarla mücadele etme gerekliliği öğretilmelidir.

Gençlerin eğitim sürecinde milli değerler ve bağımsızlık bilinciyle yetiştirilmesi gerektiğini vurgular.

 • Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur.

Her bireyin eğitim hakkının önemini belirtir ve kimsenin eğitimden mahrum bırakılmaması gerektiğini ifade eder.

 • İlim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her millet ferdinin kafasına koyacağız.

Bilim ve teknolojinin her yerden öğrenilmesi ve bireylere aktarılması gerektiğini belirtir.

 • Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.

Atatürk, Cumhuriyet’in özgür düşünceye, vicdana ve bilgiye sahip bireyler istediğini ifade eder.

 • Okul genç beyinlere insanlığa hürmeti, millet ve memlekete sevgiyi, bağımsızlık onurunu öğretir.

Okulların, gençlere insanlık değerlerini, millet ve vatan sevgisini ve bağımsızlık onurunu öğreten yerler olduğunu vurgular.

Bu sözler, Atatürk’ün eğitime verdiği önemi ve bu alandaki vizyonunu yansıtır.