Eğitim İle İlgili Sözler, Eğitim İle İlgili Özlü Sözler
 • Rüzgar Karakuz
 • 0 Yorum
 • 02 Ağustos 2023
 • 13965

Eğitim İle İlgili Sözler, Eğitim İle İlgili Özlü Sözler

Eğitim Nedir? Eğitimin Önemi İle İlgili Sözler, Atatürk'ün Eğitim İle İlgili Sözleri


Eğitim Nedir?

Eğitim, bilgi, beceri ve değerlerin aktarıldığı öğrenme sürecidir. Öğrencilere rehberlik eden öğretmenlerle gerçekleşir. Okullarda veya çevresel deneyimlerde gerçekleşebilir. İnsanların yeteneklerini ve zekâlarını geliştirir.

Sosyal ve kişisel becerilerin kazanılmasını destekler. Toplumun ilerlemesine katkı sağlar ve geleceği şekillendirir.

Araştırma yapma ve analiz etme yeteneğini geliştirir. Eleştirel düşünmeyi teşvik eder. Çeşitli disiplinleri öğretirken öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini keşfeder.

Değerlerin, etik ve kültürel mirasın aktarımını sağlar. Hayat boyu öğrenme ilkesine dayalıdır ve bireylerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunur. Eğitim, toplumun gelişimi için temel bir unsurdur ve toplumun güçlü temeller üzerine inşa edilmesini sağlar.


Eğitimin Önemi İle İlgili Sözler

Çoçuk Eğitimi İle İlgili Sözler, Özel Eğitim İle İlgili Sözler:

 1. Albert Einstein: "Eğitim, hayat boyu süren bir yolculuktur ve hayatın en büyük armağanıdır."
 2. Nelson Mandela: "Eğitim, dünyayı değiştirebilecek en güçlü silahtır."
 3. Maya Angelou: "Eğitim, karanlıkta kaybolmadan önce insanları güçlü kılan bir fenerdir."
 4. Malcolm X: "Eğitim, zihinlerimizi açan, bakış açılarımızı genişleten ve dünyayı daha iyi anlamamızı sağlayan bir süreçtir."
 5. Mahatma Gandhi: "Gerçek eğitim, zihin, beden ve ruhun dengesini bulmaktır."
 6. Steve Jobs: "Eğitimde amacımız, dünyayı değiştirmek değil, dünyayı anlamaktır."
 7. Martin Luther King Jr.: "Eğitim, karanlıklaştıran cehaleti aydınlatan en güçlü araçtır."
 8. Malala Yousafzai: "Eğitim, dünyayı değiştiren ve insanları özgürleştiren en önemli güçtür."
 9. Confucius: "Eğitim almak, bir gün çiçek açacak olan bir ağaç dikmek gibidir."
 10. Aristotle: "Eğitim, zihni düşünce için açan ve ruhu güzellik için açan bir süreçtir."
 11. Benjamin Franklin: "Yatırım yapabileceğiniz en iyi şey, bilgiye yatırımdır; çünkü ondan başka bir şey sizinle birlikte gitmez."
 12. Oprah Winfrey: "Eğitim, hayatınızdaki en güçlü anahtar ve dünyanın kapılarını açan bir silahtır."
 13. Helen Keller: "Eğitim, birinin zihin, kalp ve ruhunu zenginleştiren bir süreçtir."
 14. Walt Disney: "Eğitim, hayal gücünü besler ve hayaller gerçeğe dönüşür."
 15. Leonardo da Vinci: "Öğrenmek, hayattaki en büyük zevklerden biridir."
 16. Elbert Hubbard: "Gerçek eğitim, sizin düşündüğünüzü öğretmek değil, düşünmeyi nasıl öğreteceğini bilen kişiler yetiştirmektir."
 17. Nelson Mandela: "Eğitim, bir neslin geleceği için en güçlü silahtır."
 18. Malcolm Forbes: "Eğitim, cebinizde taşıyabileceğiniz en değerli hazinedir."
 19. Albert Einstein: "Eğitim, hayal gücünü canlı tutabilmek için ne yapılacağını öğrenmektir."
 20. Benjamin Disraeli: "Eğitim, zihninizi güçlendiren ve ruhunuzu aydınlatan bir süreçtir."
 21. Helen Caldicott: "Eğitim, insanları değiştiren, dünyayı değiştiren ve geleceği aydınlatan bir meşaledir."
 22. Frederick Douglass: "Eğitim, köleliğe karşı en güçlü kalkandır."
 23. John F. Kennedy: "Eğitim, özgür düşünen bir toplumun temel taşıdır."
 24. Rabindranath Tagore: "Eğitim, öğrenmeyi yaşam boyu sürdürme sanatıdır."
 25. Plato: "Eğitim, bir çocuğun zihinsel kanatlarını güçlendirmek ve ruhunu doğru yönde yönlendirmektir."
 26. B.B. King: "Eğitim, müziği notalardan daha anlamlı hale getiren anahtardır."
 27. Bill Gates: "Eğitim, yoksulluğun kırılmasının anahtarıdır."
 28. William Butler Yeats: "Eğitim, ateşi yakmaktan daha fazlası değildir, bir ruhu aydınlatmaktır."
 29. Napoleon Hill: "Eğitim, hedeflerimize ulaşmamızı sağlayan güçlü bir silahtır."
 30. Swami Vivekananda: "Eğitim, içindeki gerçek doğayı açığa çıkaran bir fenerdir."
 31. Thomas Jefferson: "Bilgi, halkın en güçlü koruyucusudur ve özgürlüğün güvencesidir."
 32. Mark Twain: "Eğitimin değerini gerçekten keşfetmek için, en az birkaç yaşamımızın olması gerektiğini düşünüyorum."


Atatürk'ün Eğitim İle İlgili Sözleri

 1. Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır.
 2. Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir.
 3. Eğer Cumhurbaşkanı olmasaydım, Eğitim Bakanlığı´nı almak isterdim.
 4. Milli eğitimde süratle yüksek bir seviyeye çıkacak olan bir milletin, hayat mücadelesinde maddi ve manevi bütün kudretlerinin artacağı muhakkaktır.
 5. Dünyanın her yerinde öğretmenler toplumun en özverili ve en saygıdeğer öğeleridir.
 6. Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatan da köleliğe, yoksulluğa düşüren de eğitimdir.
 7. Milli eğitim ışığının memleketin en derin köşelerine kadar ulaşmasına, yayılmasına özellikle dikkat ediyoruz.
 8. Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki Türk milleti, Türk sanatı, Türk ekonomisi, Türk edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir.
 9. Milli Eğitim programımızın, Milli Eğitim siyasetimizin temel taşı, cahilliğin yok edilmesidir.
 10. Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuna bağlıdır.
 11. Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır.
 12. En büyük savaş, cahilliğe karşı yapılan savaştır.
 13. Öğretmenler her fırsattan yararlanarak halka koşmalı, halk ile beraber olmalı ve halk, öğretmenin çocuğa yalnız alfabe okutan bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır.
 14. Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan ordusudur.
 15. Okullarda öğretim vazifesinin güvenilir ellere teslimini, memleket evladının, o vazifeyi kendine hem bir meslek hem bir ideal sayacak üstün saygıdeğer öğretmenler tarafından yetiştirilmesini sağlamak için öğretmenlik, diğer serbest ve yüksek meslekler gibi, derece derece ilerlemeye ve her halde refah sağlamaya uygun bir meslek haline getirilmelidir. Dünyanın her tarafında öğretmenler, toplumun en fedakâr ve saygıdeğer unsurlarıdır.
 16. Bir topluluk ulus olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki toplumu gerçek bir ulus haline getirirler.
 17. Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr muallim ve mürebbilerini sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.
 18. Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla kaimdir.
 19. Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. Mektep sayesinde, mektebin vereceği ilim ve teknik sayesindedir ki Türk Milleti, Türk sanatı, ekonomisi, Türk şiir ve edebiyatı, bütün güzelliğiyle gelişir.
 20. Dünyanın her yerinde öğretmenler, insan topluluğunun en fedakar ve muhterem unsurlarıdır.
 21. Eğer Cumhurbaşkanı olmasaydım, Eğitim Bakanlığı´nı almak isterdim.
 22. Milli eğitim ışığının memleketin en derin köşelerine kadar ulaşmasına, yayılmasına özellikle dikkat ediyoruz.
 23. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.
 24. En önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu şekilde olur.
 25. Milli eğitimde süratle yüksek bir seviyeye çıkacak olan bir milletin, hayat mücadelesinde maddi ve manevi bütün kudretlerinin artacağı muhakkaktır.
 26. Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder.
 27. Öğretmenler her fırsattan yararlanarak halka koşmalı, halk ile beraber olmalı ve halk, öğretmenin çocuğa yalnız alfabe okutan bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır.
 28. Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuna bağlıdır.
 29. Türkiye´nin birkaç seneye sığdırdığı askeri, siyasi, idari inkılâplar çok büyük, çok mühimdir. Bu inkılâplar, sayın öğretmenler, sizin; toplumsal ve fikri inkılâptaki muvaffakiyetlerinizle desteklenecektir. Hiçbir zaman hatırınızdan çıkmasın ki, Cumhuriyet, sizden "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" nesiller ister!
 30. Milli eğitimde süratle yüksek bir seviyeye çıkacak olan bir milletin, hayat mücadelesinde maddi ve manevi bütün kudretlerinin artacağı muhakkaktır.
 31. Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir.
 32. Milli Eğitim programımızın, Milli Eğitim siyasetimizin temel taşı, cahilliğin yok edilmesidir.

Sosyal Medyada Paylaşın

0 Yorum

Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için oturum açmanız gerekmektedir.

Sizlere Öneriyoruz

Bu blog yazısını okuyanlar aşağıdaki eğitimleri tercih ettiler!