Eğitim İle İlgili Sözler, Çocuk Eğitimi İle İlgili Sözler
 • Rüzgar Karakuz
 • 0 Yorum
 • 16 Kasım 2023
 • 97

Eğitim İle İlgili Sözler, Çocuk Eğitimi İle İlgili Sözler

Atatürkün Eğitim İle İlgili Sözleri, Eğitim İle İlgili Özlü Sözler, Özel Eğitim İle İlgili Sözler, Eğitimin Önemi İle İlgili Sözler,


Atatürkün Eğitim İle İlgili Sözleri

 1. Eğitim, kültür ve bilgi aydınlığa açılan en geniş penceredir.
 2. En büyük savaş cahilliğe karşı yapılan savaştır.
 3. Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet, henüz millet namını almak istidadını keşfetmemiştir.
 4. Bir ulusun asker ordusu ne kadar güçlü olursa olsun, kazandığı zafer ne kadar yüce olursa olsun, bir ulus ilim ordusuna sahip değilse, savaş meydanlarında kazanılmış zaferlerin sonu olacaktır. Bu nedenle bir an önce büyük, mükemmel bir ilim ordusuna sahip olma zorunluluğu vardır.
 5. Eğitimdir ki bir milleti; ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.
 6. Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, Türk iktisadiyatı, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir.
 7. Millî eğitim esas olduktan sonra; lisanını, yöntemini ve araçlarını millî yapmak zorunluluğu tartışılamaz.
 8. Mektebin vereceği ilim ve fen sayesindedir ki Türk milleti, Türk sanatı, iktisadiyati, Türk şiir ve edebiyatı, bütün bedayiiyle inkişaf eder.


Eğitim İle İlgili Özlü Sözler

 1. Eğitim, bilgiyi öğrenmek değil, bilgiyi kullanmak için yetenekleri geliştirmektir.
 2. Eğitim, insanın kendi potansiyelini keşfetmesine ve en üst düzeyde kullanmasına olanak tanır.
 3. Eğitim, sadece bilgiyi değil, aynı zamanda karakteri şekillendirmeyi amaçlamalıdır.
 4. Eğitim, insanın içindeki potansiyeli ortaya çıkarmak ve geliştirmek için bir araçtır.
 5. Eğitim, sadece bireyin bilgi ağacını doldurmak değil, aynı zamanda düşünme becerilerini geliştirmektir.
 6. Eğitim, iyi niyetleri olumlu sonuçlara dönüştürebilen bir güçtür.
 7. Eğitim, insanı sürekli sorular sormaya teşvik etmenin gerçek amacıdır.
 8. Eğitim, metodlu düşünme becerisiyle öne çıkan bireylerin ayırt edici özelliğidir.
 9. İnsan eğitimle doğmaz; ama eğitimle yaşar.
 10. Eğitim, ekmeğin ve suyun ardından halkın en temel ihtiyacıdır.
 11. Eğitim, çocukları kendi yeteneklerinin farkında yapma amacını taşır.
 12. Öğretim sınıfta biter, ancak eğitim hayatla birlikte devam eder.
 13. Allah herkese çeşitli kabiliyetler vermiştir, bunları kullanılır hale getiren eğitimdir.
 14. Eğitimin amacı, doğuştan gelen potansiyeli işlemek ve geliştirmektir.
 15. Yeni bir şey öğretebilirsiniz, ancak birisine kendi içinde bir şeyler keşfetmesine yardımcı olabilirsiniz.
 16. Eğitim, yoksullar için bir sermaye, zenginler için bir faizdir.  
 17. Eğitim olgusunun şaşırtıcı tarafı, yararsız bilgilerden oluşan bilgisizlik dağının yüksekliğidir.  
 18. Eğitimin gerçek amacı, bilgilenmek değil, eyleme geçmektir.  
 19. Eğitim, her söylenen kelimenin çocuğun kişiliğine bir tuğla koyduğu merdivendir.  
 20. Eğitimden geçmeyen hayal gücü, kanatları vardır ancak ayakları yoktur.  
 21. Eğitimli insanlar yapabileceklerinden fazlasını söylemeye utanır.  
 22. Tohum ekiyorsan bir kez ürün alırsın, ağaç dikiyorsan on kez ürün alırsın, toplumu eğitiyorsan yüz kez ürün alırsın.  
 23. En çok özgürlük, en çok eğitim olduğu yerdedir.  
 24. Eğitimin yapamayacağı hiçbir şey yoktur, etki alanının dışında kalamaz.  
 25. Eğitim, kafayı geliştirmek demektir, belleği doldurmak değil.  
 26. Eğitimli halkı bir yöne sevk etmek kolay, sürüklemek güçtür.  
 27. İrfan ordusuna sahip olmayan bir milletin zaferleri kalıcı olamaz.  
 28. Eğitim ve öğretim, bilgiyi insanın yaşamındaki pratik bir araç haline getirmektir.  
 29. Fakirken bile eğitime değer vermek, başarı için önemli bir adımdır.  
 30. Eğitim, bilgiyi öğrenmek değil, kullanmak için yetenekleri geliştirmektir.
 31. Yeterli eğitime sahip olmak, çevresindekileri ne çok büyük ne de çok küçük görmemizi sağlar.  
 32. Bir şeyi bilmekle öğretebilmek arasında bir fark vardır.  
 33. Dünyayı değiştirmek için en güçlü silah eğitimdir.  
 34. İşler iyi gidiyorsa eğitim bütçesini artır, kötü gidiyorsa dört katına çıkar.  
 35. Eğitim, vücutta ve ruhta güzellik ve mükemmelliği geliştirmektir.  
 36. Demokrasi, eğitimle mümkündür; eğitimsiz kitlelerle demokrasi olmaz.  
 37. Eğitim, öğrencilere saygıyla başlar.  
 38. Eğitim, soğukkanlılığını ve özgüvenini koruyarak her şeyi dinleyebilme yeteneğidir.  
 39. Eğitimin ilk ve en iyi merkezi evdir.  
 40. İnsanlar birey olarak eğitilmelidir; bireylerin yükselmesi, toplumların yükselmesini sağlar.  


Özel Eğitim İle İlgili Sözler

 1. Allah herkese çeşitli kabiliyetler vermiştir, bunları kullanılır hale getiren eğitimdir.  
 2. Eğitimin amacı, doğuştan insanda var olan cevheri işlemek, özü geliştirmektir.  
 3. Aslında bir insana yeni bir şey öğretemezsiniz, siz ona yalnız kendi içinde bir şeyler keşfetmesine yardımcı olabilirsiniz.  
 4. Eğitim, yoksuIIar için bir sermaye, zenginIer için de bir faizdir.  
 5. Eğitim oIgusunun en şaşıIacak yanı, yararsız biIgiIerden oIuşturduğu biIgisizIik dağının yüksekIiğidir.  
 6. Eğitimin asıl büyük amacı, bilgilenmek değil, eyleme geçmektir.  
 7. Eğitim ana dizinden başIar; her söyIeniIen keIime çocuğun kişiIiğine konan bir tuğIadır.  
 8. Eğitimden geçmeyen hayal gücüne sahip olanların, kanatları vardır; ama ayakları yoktur.
 9. Eğitim, soğukkanlılığınızı ya da özgüveninizi kaybetmeden her şeyi dinleyebilme yeteneğidir.  
 10. Eğitimin ilk ve en iyi merkezi evdir.  
 11. İnsanlar birey halinde eğitilmelidir; çünkü ancak bireylerin tek başlarına yükselmesiyle, toplumların yeterli bir şekilde yükselmesi mümkün olabilir.  
 12. Bilginin gücüne inanıyorum, kültürün gücüne inanıyorum; ama eğitimin gücüne, daha çok inanıyorum.  
 13. Eğitim, kıvılcımla ateş yakmaktır. Boş bir kabı doldurmak değildir.  
 14. Kime eğitimli diyeceğim? Ben, öncelikle koşullar tarafından yönetilmek yerine onlara egemen olan, her fırsatı yiğitçe karşılayan ve zekice hareket eden, tüm iş ve ilişkilerinde onurlu olan, huysuz kişilere ve olumsuzluklara iyi yaklaşan, ayrıca zevklerini kontrol altında tutan ve talihsizliklere boyun eğmeyen, başarıyla şımarmayan insanlara eğitimli derim.  
 15. Bir insanı ahlaken eğitmeden sadece zihnen eğitmek topluma bir bela kazandırmaktır.  
 16. Bir mermer parçası için heykeltraş ne ise, ruh için de eğitim odur.  
 17. Dünyada kesinlikle felaket yoktur, özellikle engeller vardır; eğitim görmüş güçlü bir irade, bunları daima aşar.  
 18. Eğitim, çocuğu önce dünyada, sonra da özel çevrelerde varlığını sürdüreceği şartlara hazırlamak demektir.  
 19. Eğitim, insanın güç sandığı ya da gerçekten kolay alınabilen engelleri, nasıl aşacağını öğretme sanatından başka bir şey değildir.
 20. Eğitimli insanlar yapabileceklerinden fazlasını söylemeye utanırlar.  


Eğitimin Önemi İle İlgili Sözler

 1. En çok hürriyet nerede ise en çok eğitim oradadır.  
 2. Eğitimin yapamayacağı hiçbir şey yoktur, hiçbir şey onun etki alanının dışında kalamaz. Kötü ahlâkları iyiye çevirebilir, kötü ilkeleri yıkar ve yerine yenilerini koyar, insanları melekler seviyesine çıkarabilir.  
 3. Eğitim; kafayı geliştirmek demektir, belleği doldurmak değil.  
 4. Eğitim görmüş halkı bir yöne sevk etmek kolay, sürüklemek güçtür; idare etmek kolay, köleleştirmek imkânsızdır.  
 5. Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuna bağlıdır.  
 6. Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.  
 7. Ben çocukken fakirdim. İki kuruş elime geçince bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydım, bu yaptıklarımın hiçbirini yapamazdım.  
 8. Eğitim ve öğretimde uygulanacak yol, bilgiyi insan için fazla bir süs, bir zorbalık vasıtası, yahut medeni bir zevkten ziyade maddi hayatta muvaffak olmayı temin eden pratik ve kullanılması mümkün bir cihaz haline getirmektir.  
 9. Yeterli derecede eğitime sahip olmalısın ki çevrendeki insanları gereğinden büyük görmeyesin; fakat bilgeliği sağlayacak kadar da eğitimin olmalı ki onları küçük görmeyesin.  
 10. Bir şeyi bilmek nasıl bir beceriyse, onu öğretebilmek de bir beceridir.  
 11. Dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silah eğitimdir.  
 12. İşleriniz iyi gidiyorsa eğitim bütçenizi iki katına çıkarın, kötü gidiyorsa dört katına.  
 13. Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir.  
 14. Demokrasi, bir eğitim işidir. Eğitimsiz kitlelerle demokrasiye geçilirse oligarşi olur. Devam edilirse demagoglar türer. Demagoglardan da diktatörler çıkar.  
 15. Eğitim, öğrencilere saygıyla başlar.

Sosyal Medyada Paylaşın

0 Yorum

Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için oturum açmanız gerekmektedir.

Sizlere Öneriyoruz

Bu blog yazısını okuyanlar aşağıdaki eğitimleri tercih ettiler!