Edebi Sanatlar Nedir ?
 • Demir Aylanç
 • 0 Yorum
 • 12 Ağustos 2023
 • 1260

Edebi Sanatlar Nedir ?

En Genel Anlamda Edebi Sanatlar Nedir ?


En Genel Anlamda Edebi Sanatlar Nedir ?

Yazılı veya sözlü metinlerde derin anlam katmanları oluşturan özel dil kullanım biçimleridir. Bu sanatlar, metinlere estetik ve anlam açısından zenginlik katan, okuyucuların veya dinleyicilerin deneyimini derinleştiren önemli öğelerdir.

Örneğin ,Delikanlı çağımızdaki cevher hangi edebi sanattır? sorusuna temsili istiare yanıtını verebiliriz.

Edebi sanatlar nedir kısaca ?

Dilin farklı özelliklerini ve söz dağarcığını kullanarak metinlere derinlik, renk ve anlam katma sanatıdır. Bu sanatlar, dilin sınırlarını zorlayarak yeni ifade biçimleri ve anlam katmanları oluşturur.

Edebi Sanat Türleri

Bu sanat dalı birçok farklı çeşide ayrılabilir. Örnek,

 • Kişileştirme (Tebşir):

İnsan dışındaki varlıklara veya soyut kavramlara insan özellikleri atfetmektir. Örneğin, "Rüzgar hışırdarken ağaçlar kulak kesilir gibi sallandı."

 • Mecaz Anlam (Tazmin):

Kelimelerin gerçek anlamından farklı bir anlamda kullanma sanatıdır. Benzetme, kinaye, teşbih i beliğ, istiare gibi alt kategoriler içerir. Örneğin, "Gözleri deniz mavisi gibi parlıyordu."

 • Tezat (Zıtlık):

Anlamca zıt olan kavramların bir arada kullanılmasıdır. Örneğin, "Gözyaşları gülümseyen yüzünde bir deniz oluşturuyordu."

 • Benzeştirme (Teshil):

Benzetme yapmadan, doğrudan iki şey arasındaki benzerliği belirtme sanatıdır.

Edebi Sanatlar ve Önemli Eserler
Edebi sanatlar Örnekler

İstiklal Marşı edebi sanatlar içerisinde büyük bir edebi eserdir ve içerisinde birçok edebi sanata rastlanır.

Alegori, teşbih, mecaz-ı mürsel gibi sanatlar, bu eserin anlam katmanlarını oluşturur. Divan edebiyatı edebi sanatların zengin örnekleriyle doludur.

Gazel, kasîde ve kaside gibi nazım şekilleri, sanatçıların bu estetik zenginliği nasıl kullandığını gösterir.

Şiirde Edebi Sanatlar Nedir ?

Şiir, duyguları, düşünceleri ve imgeleri güzel ve özgür bir şekilde ifade etmek için dilin bir yoludur.

1. Tezat (Zıtlık): Anlamca zıt kavramların bir araya getirilmesiyle oluşan bir sanattır. Örnek: "Güneş battı, karanlık yükseldi."

2. İstiare (Mecaz-ı Mürsel): Bir kelimenin gerçek anlamından farklı bir anlamda kullanılmasıdır. Örnek: "Gözyaşları sel gibi aktı."

3. Teşbih (Benzetme): Benzetme yaparak iki farklı varlığı benzer yönleriyle anlatma sanatıdır. Örnek: "Gözleri yıldızlar gibi parlıyordu."

4. Kinaye (İma): Sözcüklerin gerçek anlamları dışında bir anlamda kullanılmasıdır. Örnek: "O, cennet gibi bir gülüşe sahipti."

5. İntak (Ses Oyunu): Sözcüklerin veya hecelerin benzerliği veya zıtlığından kaynaklanan anlam oyunlarıdır. Örnek: "Gözlerinin gamzesinde yanan ateş."

6. İrsal (Söz Oyunu): Sözcüklerin anlamca birden fazla yönüne işaret eden bir kelime seçimiyle oluşan bir sanattır. Örnek: "Aşk ateşi kalbimi yakar, bakar, yakar."

7. Mübalağa (Abartma): Bir durumu veya varlığı gerçek değerinden fazla göstermektir. Örnek: "Bin güneş bile onun gülüşü kadar aydınlatamaz."

"bak kurt gibi kalın yapılı hangi edebi sanat sorusuna yine mübalağa yani abartma sanatı olarak yanıt verilebilir.

8. Tevriye (İğneleme): Bir sözün gerçek anlamını altında gizlenen başka bir anlamın ortaya çıkarılmasıdır. Örnek: "Yaptığın işi kendi çapında mükemmel bulmuşsun galiba."

9. Teşhis (Tasnif): Bir kavramı veya nesneyi parçalara ayırarak ayrıntılarıyla anlatma sanatıdır. Örnek: "Oda sessiz, perdeler hafif rüzgarla titriyor, bir mum aydınlık veriyor."

10. İstiğrak (Daldırma): Bir varlığın ya da durumun içinde kaybolup gitme duygusunu ifade etmek için kullanılır. Örnek: "Mevsimin hüznüne daldım, zamanın akışını unuttum."

Edebiyatın büyülü dünyasında, metinlerin anlamını ve etkisini artıran şekilde özenle kullanılır. "Hürriyet Kasidesi" edebi sanatlarda bu sanatların izleri sürülebilir.

Şair, söz sanatları edebî sanatlar ile duygu ve düşüncelerini okuyucuya aktarır.

Örneğin, "insan bir deryadır ilimle mahir" hangi edebi sanattır sorusuna verilecek yanıt benzetme santı olduğudur.

 

Dilin Estetik Dansı: Kapalı İstiare ve İntak Sanatının Büyüsü

Dil, düşünceleri ve duyguları ifade etmenin ötesine geçerek estetik bir dansa dönüşür.

İşte bu sanatı öğrenmenin nedenleri:

1. İletişimi Zenginleştirir: Edebi sanatlar, sözlü veya yazılı iletişimde kullanıldığında metinlere derinlik, renk ve estetik katmanlar ekler.

2. Duygu ve Düşünceleri Derinleştirir:

Sanat sayesinde, duyguları ve düşünceleri daha yoğun bir şekilde ifade etmeye yardımcı olur. Anlamın çeşitli yönleri ve katmanları kullanılarak daha zengin ve etkileyici metinler oluşturulabilir.

3. Estetik Algıyı Geliştirir:

metinlerin estetik açıdan daha çekici ve ilgi çekici olmasını sağlar. Bu da okuyucuların veya dinleyicilerin metine daha fazla ilgi göstermelerine neden olabilir.

4. Okuma Alışkanlığını Artırır:

Okumanın keyfini artırabilir. Metinlerin daha ilgi çekici hale gelmesi, insanların okuma alışkanlıklarını geliştirmelerine yardımcı olabilir.

5. Dil Becerilerini Geliştirir: Edebi sanatları öğrenmek, dilin farklı yönlerini keşfetmeyi sağlar. Bu da kelime dağarcığını zenginleştirir, dilin doğru ve etkili bir şekilde kullanılmasını destekler.

6. Eleştirel Düşünmeyi Teşvik Eder: Edebi sanatlar, metinleri daha derinlemesine analiz etme gerekliliğini ortaya çıkarır. Bu da eleştirel düşünme becerilerini geliştirebilir.

7. Kültürel ve Tarihsel Bağlamı Anlama: Edebi sanatlar, bir dilin kültürel ve tarihsel bağlamını anlamada yardımcı olabilir.

Edebi eserler genellikle toplumsal ve tarihsel unsurları içerir. Bu da okuyucuların o dönemin düşünce dünyasını anlamalarına yardımcı olabilir.

8. Yaratıcı Yazma Yeteneğini Geliştirir: Edebi sanatlar, yaratıcılığı teşvik eder. Bu sanatları öğrenenler, kendi yazılarında daha özgün ve etkileyici ifadeler kullanabilirler.

9. Özgüveni Artırır: Bu sanat dalını öğrenmek, dil becerilerini geliştirerek iletişimde daha yetkin hissetmeyi sağlayabilir.

Edebiyat, sanat eseri gibi metinleri okuyarak estetik bir keyif yaşatır.

Edebi sanatları öğrenmek, dilin gücünü ve esnekliğini keşfetmek, iletişimi geliştirmek ve anlamı keşfetmek için önemlidir. Bu sanatlar, sadece edebiyat alanında değil, iletişim becerilerini ve düşünsel esnekliği geliştiren her alanda faydalıdır.ustalıkla kullanırlar.

Kapalı istiare, bu estetik dansın en güçlü örneklerinden biridir. Dörtlükte aşağıdaki kelime seçimleri, okuyucunun zihin dünyasında imgelerin doğmasına yol açar. Şair, kendisine benzetilen konuya özgün bir çehre kazandırırken, teşbihin beliğliğiyle duyguları daha derinlemesine işler.

Bu dansa, intak sanatı da eşlik eder.

D" tezat, Türk edebiyatında ve şiir geleneğinde sıkça rastlanan bir edebi sanattır.

Örnek:

 • "Güldüğün zaman yüreğim sızlar dahi."
 • "Gündüzler sıcak, geceler soğuk dahi."
 • "Sevgilim geldiğinde gözlerim parlar dahi."

"Dahi" kelimesi, zıt anlamını belirtmek için cümlede veya dizede önce gelen kelime veya ifadeyle kullanılır.

İntak konuşturma , kelimenin taşıdığı anlamı doğrudan ifade etmek yerine onu başka bir sözle temsil etmeyi sağlar. Bu sayede metin daha etkileyici hale gelir. Şair, okuyucuyu bir sözler dünyasına davet ederken, onları kendi anlam arayışlarıyla konuşturur.

Edebi sanatlar test lerinde veya edebi sanatlar çıkmış sorular a baktığımızda genellikle

bu dörtlükte aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi ağır basmaktadır şeklinde sorular geldiğini görmekteyiz. Yukarıda bahsetmeye çalıştığımız sanat türlerini iyice kavramış olmanız sorulara yanıt vermeyi elverişli hale getirmektedir.

Sözlerin Gizemli Dünyası: Edebi Sanatlar ve Anlamın Derinlikleri

Edebiyat, dilin gücünü ve esnekliğini en üst seviyede kullanarak duyguları, düşünceleri ve imgeleri ifade etme sanatıdır. Bu sanatın altında, anlamın derinlikleriyle oynayan ve kelimeleri sihirli bir dansa dönüştüren edebi sanatlar yatar. görüp ahkâm ı asrı münharif sıdk u selâmetten dizesinde, söz sanatları ile oynanarak anlamın katmanları zenginleştirilmiştir.

İstiare eğretileme ile görünenin ötesine geçilir ve anlamın derinlikleri keşfedilir. ""esîr i mâyesi hâk i vatandandır" dizesinde kullanılan edebi sanatlar teşhis sanatı,

bir varlığın özelliğini belirginleştirirken onu tanımamıza yardımcı olur. İşte edebi sanatları öğrenmenin nedenleri:

1. İletişimi Zenginleştirir: Edebi sanatlar, sözlü veya yazılı iletişimde kullanıldığında metinlere derinlik, renk ve estetik katmanlar ekler. Bu sayede iletişim daha etkili ve akılda kalıcı hale gelir.

2. Duygu ve Düşünceleri Derinleştirir:

Edebi sanatlar, duyguları ve düşünceleri daha yoğun bir şekilde ifade etmeye yardımcı olur. Anlamın çeşitli yönleri ve katmanları kullanılarak daha zengin ve etkileyici metinler oluşturulabilir.

3. Estetik Algıyı Geliştirir: Edebi sanatlar, metinlerin estetik açıdan daha çekici ve ilgi çekici olmasını sağlar. Bu da okuyucuların veya dinleyicilerin metine daha fazla ilgi göstermelerine neden olabilir.

4. Okuma Alışkanlığını Artırır: Edebi sanatlar, okumanın keyfini artırabilir. Metinlerin daha ilgi çekici hale gelmesi, insanların okuma alışkanlıklarını geliştirmelerine yardımcı olabilir.

5. Dil Becerilerini Geliştirir: Edebi sanatları öğrenmek, dilin farklı yönlerini keşfetmeyi sağlar. Bu da kelime dağarcığını zenginleştirir, dilin doğru ve etkili bir şekilde kullanılmasını destekler.

6. Eleştirel Düşünmeyi Teşvik Eder: Edebi sanatlar, metinleri daha derinlemesine analiz etme gerekliliğini ortaya çıkarır. Bu da eleştirel düşünme becerilerini geliştirebilir.

7. Kültürel ve Tarihsel Bağlamı Anlama: Edebi sanatlar, bir dilin kültürel ve tarihsel bağlamını anlamada yardımcı olabilir. Gerçek anlamı kavramamızı kolaylaştırır .

8. Yaratıcı Yazma Yeteneğini Geliştirir: Edebi sanatlar, yaratıcılığı teşvik eder. Bu sanatları öğrenenler, kendi yazılarında daha özgün ve etkileyici ifadeler kullanabilirler.

9. Özgüveni Artırır: Edebi sanatları öğrenmek, dil becerilerini geliştirerek iletişimde daha yetkin hissetmeyi sağlayabilir.

10. Edebiyatın Estetik Keyfini Sunar:

Edebiyat, metinleri sanat eseri gibi ele alır ve okumayı keyifli hale getirir.

Sonuç olarak, edebi sanatları öğrenmek, dilin gücünü ve esnekliğini keşfetmek,

iletişimi daha etkili hale getirmek, yaratıcılığı teşvik etmek ve anlamın derinliklerini keşfetmek için önemlidir. Söz sanatları edebi sanatlar, sadece edebiyat alanında değil, iletişim becerilerini ve düşünsel esnekliği geliştiren her alanda faydalıdır.

 

Sosyal Medyada Paylaşın

0 Yorum

Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için oturum açmanız gerekmektedir.

Sizlere Öneriyoruz

Bu blog yazısını okuyanlar aşağıdaki eğitimleri tercih ettiler!