Eğitim, Genel Kültür

Drama Etkinlik Planı Nasıl Yapılır

Drama Etkinlik Planı Nasıl Yapılır

Drama etkinlikleri, çocukların yaratıcılıklarını geliştirmeleri ve sosyal becerilerini kazanmaları için harika fırsatlar sunar.

320 Saat Drama Eğitimimiz için tıklayınız

Etkinlik Adı: Hızlı ve Yavaş Hareketler

Amaç

Bu etkinliğin amacı, çocukların motor becerilerini geliştirmek. Hareket ve ritim duygularını pekiştirmek, ayrıca dinleme ve yönergeleri takip etme becerilerini güçlendirmektir. Öğretmen bir oyun oynayacaklarını açıklayarak etkinliğe başlayacak. Ve çocuklarla el ele vererek eğlenceli bir öğrenme süreci yaşanmasını sağlayacaktır.

320 Saat Drama Eğitimimiz için tıklayınız

Yaş Grubu

Etkinlik, 3-6 yaş arası okul öncesi çocuklara uygun olarak tasarlanmıştır.

Malzemeler

  • Top (etkinlikte kullanılacak)
  • Minderler (yerdeki minderlere çocuklar tek tek oturacak)

Etkinlik Planı

Giriş

Öğretmen çocuklara etkinliğin adını ve amacını açıklar. “Bugün hızlı ve yavaş hareketler yaparak eğlenceli bir oyun oynayacağız,” der. Çocuklarla el ele tutuşarak, bir daire oluşturmalarını sağlar ve yere minderler yerleştirir.

Isınma Hareketleri

Öğretmen, “Şimdi ısınma hareketleri yapacağız,” diyerek çocuklara yavaşça ellerini havaya kaldırmalarını ve indirmelerini gösterir. Ardından hızlı ve yavaş koşma hareketleri yapar. “Hızlı koşuyoruz! Şimdi yavaş yavaş yürüyoruz,” diyerek çocukların hareketleri tekrar etmesini sağlar.

Ana Etkinlik

  1. Hareket Oyunu
  2. Öğretmen, elinde bir top var ve çocuklara bu topu hızlı ve yavaş şekilde yuvarlamalarını söyler. “Şimdi topu hızlıca yuvarlayın! Şimdi yavaşça yuvarlayın,” diyerek çocukları yönlendirir. Bu hareketler sırasında çocukların birbirlerine zarar vermemesi için öğretmen dikkatli olmalıdır.
  3. Çift Ayak Zıplama
  4. Çocuklar, çift ayaklarını kullanarak minderler üzerinde zıplarlar. “Hızlıca çift ayakla zıplayın! Şimdi yavaşça zıplayın,” komutlarıyla çocukların koordinasyon ve denge becerileri gelişir.

Soru ve Cevap Bölümü

Öğretmen, etkinliğin sonunda çocuklara sorular sorar: “Hangi hareketi yapmaktan hoşlandınız? Hızlı mı yoksa yavaş mı zıplamak daha eğlenceliydi?” Çocukların cevapları üzerinden etkinlik değerlendirilir ve öğrenme süreci gözden geçirilir.

Etkinlik Kuralları

  • Öğretmen çocuklara her hareketin nasıl yapılacağını tek tek gösterir.
  • Çocuklar öğretmenin talimatlarına uyar ve belirtilen kurallarına uyar.
  • Çocuklarla oyunu oynarken güvenliğe dikkat edilir ve her hareket dikkatle takip edilir.

Sonuç ve Değerlendirme

Etkinlik sonunda, çocuklarla birlikte oturulur ve etkinlik hakkında konuşulur. “Bugün yaptığımız etkinlikte hangi hareketleri yapmaktan hoşlandınız?” sorusu sorulur ve çocukların görüşleri alınır. Öğretmen, çocukların yanıtlarını değerlendirir ve öğrenme sürecini gözden geçirir.

320 Saat Drama Eğitimimiz için tıklayınız

drama-etkinlik

Örnek Drama Etkinlikleri

Örnek 1: Hayvan Taklidi Oyunu

Bu oyunda, çocuklar farklı hayvanların hareketlerini taklit ederler. Öğretmen, “Şimdi bir kuş gibi kanat çırpıyoruz,” diyerek çocuklara yönergeler verir.

“Hızlıca kanat çırpın! Şimdi yavaşça kanat çırpın,” komutlarıyla çocuklar yönlendirilir. Bu etkinlik, çocukların yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeye yardımcı olur.

Örnek 2: Renkli Toplar Oyunu

Öğretmen, çocuklara farklı renklerde toplar dağıtır. “Kırmızı topu hızlıca yuvarlayın! Mavi topu yavaşça yuvarlayın,” diyerek çocuklara talimatlar verir. Bu oyun, çocukların renkleri öğrenmelerine ve motor becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Örnek 3: Hikaye Canlandırma

Öğretmen, çocuklara kısa bir hikaye anlatır ve hikayenin karakterlerini canlandırmalarını ister. “Kahramanımız hızlıca koşuyor! Şimdi yavaşça yürüyor,” gibi yönlendirmelerle çocukların katılımı sağlanır. Bu etkinlik, çocukların dinleme ve hikaye anlatma becerilerini geliştirir.

320 Saat Drama Eğitimimiz için tıklayınız

Drama Oyun Örnekleri

1. Balon Dansı

Açıklama: Çocuklar müzik eşliğinde dans ederken, öğretmen müziği durdurur ve çocuklar oldukları yerde hareketsiz kalırlar. Müzik tekrar başladığında dans etmeye devam ederler. Bu oyun, çocukların dikkatini ve hareket kontrolünü geliştirmeye yardımcı olur.

Kurallar: Müzik durduğunda herkes durmalı. Hareket etmeye devam edenler oyundan çıkar.

2. Heykel Oyunu

Açıklama: Öğretmen çeşitli müzikler çalar ve çocuklar müziğin ritmine göre dans ederler. Müzik durduğunda herkes bir heykel pozisyonunda hareketsiz kalır. En uzun süre hareket etmeyen çocuklar kazanır.

Kurallar: Müzik durduğunda hareketsiz kalınmalı. Hareket edenler oyundan çıkar.

3. Renkli Yönler

Açıklama: Çocuklara farklı renklerde kartlar dağıtılır ve öğretmen belirli renkleri söyleyerek çocukların o renge doğru koşmasını sağlar.

Kurallar: Belirtilen renge doğru koşulmalı. Yanlış renge koşanlar oyundan çıkar.

4. Şekil Taklidi

Açıklama: Öğretmen, çocuklardan belirli şekillerin (üçgen, kare, daire) taklidini yapmalarını ister. Çocuklar bedenlerini kullanarak bu şekilleri yapmaya çalışır.

Kurallar: Belirtilen şekiller doğru yapılmalı. Yanlış şekil yapanlar oyundan çıkar.

5. Sesli Taklit

Açıklama: Öğretmen, hayvan sesleri çıkarır ve çocuklardan bu sesleri taklit etmelerini ister. Çocuklar, hayvanların hareketlerini de yaparlar.

Kurallar: Belirtilen ses ve hareket doğru yapılmalı. Yanlış ses veya hareket yapanlar oyundan çıkar.

6. Gölgeler Oyunu

Açıklama: Çocuklar karanlık bir odada el fenerleriyle gölgeler yaparak çeşitli şekiller oluştururlar. Öğretmen, çocuklara belirli şekiller yapmalarını söyler.

Kurallar: Belirtilen şekiller doğru yapılmalı. Yanlış şekil yapanlar oyundan çıkar.

7. Hikaye Canlandırma

Açıklama: Öğretmen kısa bir hikaye anlatır ve çocuklardan bu hikayeyi canlandırmalarını ister. Her çocuk bir karakteri oynar.

Kurallar: Herkes rolünü doğru yapmalı. Yanlış rol yapanlar oyundan çıkar.

8. Sihirli Kelimeler

Açıklama: Öğretmen belirli kelimeler söyler ve çocuklar bu kelimeleri duyduklarında belirli hareketler yapar. Örneğin, “zıpla” dediğinde zıplarlar, “dön” dediğinde dönerler.

Kurallar: Belirtilen hareketler doğru yapılmalı. Yanlış hareket yapanlar oyundan çıkar.

9. Ormanda Yürüyüş

Açıklama: Öğretmen, çocuklarla birlikte bir ormanda yürüyüş yaptıklarını hayal eder ve çeşitli hayvanlar ve doğa sesleri çıkarır. Çocuklar bu sesleri ve hareketleri taklit ederler.

Kurallar: Belirtilen ses ve hareket doğru yapılmalı. Yanlış ses veya hareket yapanlar oyundan çıkar.

10. Mimik Oyunu

Açıklama: Öğretmen, çocuklara çeşitli duygular (mutlu, üzgün, şaşkın, kızgın) gösterir. Ve çocuklardan bu duyguları mimikleriyle ifade etmelerini ister.

Kurallar: Belirtilen duygular doğru yapılmalı. Yanlış duygu yapanlar oyundan çıkar.

11. Rüzgar ve Ağaçlar

Açıklama: Öğretmen, çocukların birer ağaç olduğunu ve rüzgar estiğinde sallanmaları gerektiğini söyler. Rüzgar hızlandığında daha çok, yavaşladığında ise daha az sallanırlar.

Kurallar: Öğretmenin talimatlarına göre hareket edilmeli. Yanlış hareket yapanlar oyundan çıkar.

12. Tren Oyunu

Açıklama: Çocuklar, bir tren oluşturarak arka arkaya dizilirler. Öğretmen lokomotif olur ve çocukları yönlendirir. “Hızlı tren”, “yavaş tren” komutlarına göre hareket ederler.

Kurallar: Belirtilen hızlarda doğru hareket edilmeli. Yanlış hızda hareket edenler oyundan çıkar.

13. Zıt Kavramlar

Açıklama: Öğretmen, çocuklara zıt kavramları gösterir (yüksek-alçak, büyük-küçük). Çocuklar bu kavramlara uygun hareketler yapar.

Kurallar: Belirtilen kavramlara uygun hareket edilmeli. Yanlış kavram hareketi yapanlar oyundan çıkar.

14. Renkli Yolculuk

Açıklama: Çocuklar, renkli kartlar üzerine yürürler. Öğretmen belirli bir renge gitmelerini söyler. Örneğin, “Kırmızıya doğru koşun!” komutunu verir.

Kurallar: Belirtilen renklere doğru gidilmeli. Yanlış renge gidenler oyundan çıkar.

15. Parça Birleştirme

Açıklama: Çocuklar, bir hikaye parçasını canlandırırlar. Öğretmen, hikayenin bir kısmını anlatır ve çocuklar bu kısmı canlandırır. Sonra diğer kısmı canlandırırlar.

Kurallar: Herkes rolünü doğru yapmalı. Yanlış rol yapanlar oyundan çıkar.

16. Yolculuk Oyunu

Açıklama: Öğretmen, çocuklarla birlikte hayali bir yolculuğa çıkar. Denizde yüzme, dağa tırmanma gibi hareketler yaparlar.

Kurallar: Belirtilen hareketler doğru yapılmalı. Yanlış hareket yapanlar oyundan çıkar.

17. Şapka Dansı

Açıklama: Çocuklar, farklı şapkalar giyerek dans ederler. Öğretmen müziği durdurduğunda herkes hareketsiz kalır.

Kurallar: Müzik durduğunda hareketsiz kalmalı. Hareket edenler oyundan çıkar.

18. Masal Kahramanları

Açıklama: Öğretmen, çocuklara masal kahramanlarını tanıtır ve çocuklardan bu kahramanların taklidini yapmalarını ister.

Kurallar: Belirtilen kahramanlar doğru yapılmalı. Yanlış kahraman taklidi yapanlar oyundan çıkar.

19. Kelebek ve Çiçek

Açıklama: Çocuklar, kelebek ve çiçek rollerine ayrılır. Kelebekler çiçeklerin etrafında uçar. Öğretmen belirli bir komut verince kelebekler yerlerine döner.

Kurallar: Belirtilen hareketler doğru yapılmalı. Yanlış hareket yapanlar oyundan çıkar.

20. Şekil Oluşturma

Açıklama: Çocuklar, belirli şekilleri (kare, üçgen, daire) oluşturmak için bir araya gelirler. Öğretmen, hangi şekli yapacaklarını söyler.

Kurallar: Belirtilen şekiller doğru yapılmalı. Yanlış şekil yapanlar oyundan çıkar.

21. Ritim Oyunu

Açıklama: Çocuklar, öğretmenin çaldığı ritme göre hareket ederler. Hızlı ritimde hızlı, yavaş ritimde yavaş hareket ederler.

Kurallar: Belirtilen ritme uygun hareket edilmeli. Yanlış ritimde hareket edenler oyundan çıkar.

22. Hayvanlar Alemi

Açıklama: Öğretmen, çocuklara farklı hayvanların seslerini ve hareketlerini taklit etmelerini söyler. Her çocuk bir hayvanı canlandırır.

Kurallar: Belirtilen hayvan ses ve hareketleri doğru yapılmalı. Yanlış ses veya hareket yapanlar oyundan çıkar.

23. Balık ve Balıkçı

Açıklama: Çocuklar, balık ve balıkçı rollerine ayrılır. Balıklar yüzerek kaçmaya çalışırken balıkçılar onları yakalamaya çalışır.

Kurallar: Balıklar ve balıkçılar rollerine uygun hareket etmeli. Yanlış hareket yapanlar oyundan çıkar.

24. Mimik Tiyatrosu

Açıklama: Çocuklar, öğretmenin gösterdiği duyguları mimiklerle ifade ederler. Öğretmen, mutlu, üzgün, şaşkın gibi duyguları gösterir.

Kurallar: Belirtilen duygular doğru yapılmalı. Yanlış duygu yapanlar oyundan çıkar.

25. Çemberde Yürüyüş

Açıklama: Çocuklar, öğretmenin belirttiği şekilde çember içinde yürürler (hızlı, yavaş, zıplayarak, sürünerek).

Kurallar: Belirtilen şekilde doğru yürünmeli. Yanlış şekilde yürüyenler oyundan çıkar.

26. Hikaye Anlatıcısı

Açıklama: Öğretmen bir hikaye anlatır ve çocuklardan bu hikayeyi canlandırmalarını ister. Her çocuk bir karakteri oynar.

Kurallar: Herkes rolünü doğru yapmalı. Yanlış rol yapanlar oyundan çıkar.

27. Sihirli Hareketler

Açıklama: Öğretmen belirli hareketler yapar ve çocuklardan bu hareketleri tekrar etmelerini ister. Hareketler hızlı ve yavaş olabilir.

Kurallar: Belirtilen hareketler doğru yapılmalı. Yanlış hareket yapanlar oyundan çıkar.

28. Taşıma Oyunu

Açıklama: Çocuklar, belirli nesneleri hızlı ve yavaş şekilde taşırlar. Öğretmen, hangi hızda taşımaları gerektiğini söyler.

Kurallar: Belirtilen hızda doğru taşınmalı. Yanlış hızda taşıyanlar oyundan çıkar.

29. Saklambaç

Açıklama: Öğretmen, çocuklardan saklanmalarını ister ve onları bulur. Bu klasik oyunda çocuklar farklı yerlere saklanırlar.

Kurallar: Belirtilen kurallara uygun saklanmalı. Yanlış hareket yapanlar oyundan çıkar.

30. Ses Takibi

Açıklama: Çocuklar, öğretmenin çıkardığı sesleri takip ederler. Sesler hızlı ve yavaş olabilir. Çocuklar bu seslere uygun hareket ederler.

Kurallar: Belirtilen seslere uygun hareket edilmeli. Yanlış ses hareketi yapanlar oyundan çıkar.

31. Rüzgar Gibi Geçti

Açıklama: Çocuklar, rüzgarın hızına göre hareket ederler. Rüzgar hızlı estiğinde hızlı, yavaş estiğinde yavaş hareket ederler.

Kurallar: Belirtilen hızda doğru hareket edilmeli. Yanlış hızda hareket edenler oyundan çıkar.

32. Uzay Yolculuğu

Açıklama: Çocuklar, öğretmenin yönlendirmesiyle uzayda yolculuk yaparlar. Yıldızların ve gezegenlerin etrafında dolaşırlar.

Kurallar: Belirtilen hareketler doğru yapılmalı. Yanlış hareket yapanlar oyundan çıkar.

33. Kukla Gösterisi

Açıklama: Öğretmen, kuklalarla kısa bir gösteri yapar ve çocuklardan kuklaları canlandırmalarını ister. Her çocuk bir kukla karakterini oynar.

Kurallar: Herkes kuklasını doğru canlandırmalı. Yanlış kukla hareketi yapanlar oyundan çıkar.

34. Doğa Yürüyüşü

Açıklama: Çocuklar, öğretmenin yönlendirmesiyle doğada yürüyüş yaparlar. Ağaçların, çiçeklerin ve hayvanların hareketlerini taklit ederler.

Kurallar: Belirtilen hareketler doğru yapılmalı. Yanlış hareket yapanlar oyundan çıkar.

35. Renkli Balonlar

Açıklama: Çocuklar, renkli balonları havada tutmaya çalışırlar. Balonları düşürmemeye çalışırken hızlı ve yavaş hareket ederler.

Kurallar: Belirtilen hızlarda balonlar doğru tutulmalı. Yanlış hızda hareket edenler oyundan çıkar.

36. Hayalet Oyunu

Açıklama: Çocuklar, öğretmenin gösterdiği şekilde hayalet taklidi yaparlar. Hızlı ve yavaş hareketlerle hayalet gibi dolaşırlar.

Kurallar: Belirtilen hareketler doğru yapılmalı. Yanlış hareket yapanlar oyundan çıkar.

37. Dans Eden Çiçekler

Açıklama: Çocuklar, çiçek gibi dans ederler. Öğretmen, çiçeklerin rüzgarla nasıl hareket ettiğini gösterir ve çocuklar bunu taklit eder.

Kurallar: Belirtilen şekilde doğru dans edilmeli. Yanlış hareket yapanlar oyundan çıkar.

Bu yazıda, okul öncesi yaş grubuna uygun bir drama etkinlik planını detaylandıracağız.

Etkinlik sırasında kullanılacak anahtar kelimeler arasında hızlı yavaş, öğrenme süreci, çocuklarla el, öğretmen bir oyun oynayacaklarını, çift ayak, yaş grubuna, sonra öğretmen ellerimizi, top var, etkinlik adı, kurallarına uyar, hareketleri yapar, sorular sorulur, çocuklarla oyunu, okul öncesi, uygun olarak, öğretmen çocuklara, tek tek, yerdeki minderlere, yapar çocukların ve yapmaktan hoşlandınız yer almaktadır. etkinlik adi