Doğum Haritasında Evler Neyi Temsil Eder?
  • Rüzgar Karakuz
  • 0 Yorum
  • 20 Aralık 2022
  • 4434

Doğum Haritasında Evler Neyi Temsil Eder?

Astroloji, her birimizin merak ettiği ve sıklıkla araştırdığı bir alandır. Peki, nedir şu doğum haritasındaki evler? Bu evlerin etkileri nelerdir?


Astroloji, her birimizin merak ettiği ve sıklıkla araştırdığı bir alandır. Bu noktada etkili bir şekilde doğum haritasını yorumlayabilmek için evler hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Peki, nedir şu doğum haritasındaki evler? Bu evlerin etkileri nelerdir? Gelin birlikte öğrenelim!

Doğum haritası yorumlamak veya yorumlatmak, hemen hemen herkesin merak ettiği ve en azından bir kez olsun üzerine konuştuğu bir konudur. Bu noktada harita içerisinde yer alan belli başlı kavramlar da dikkatleri üzerine çeker. Astrolojide evler de evlerin anlamları da kişinin haritasına ve konumlarına bağlı olarak değişik şekillerde yorumlanabilmektedir. Bu noktada özellikle her evin farklı bir konuyu temsil ettiği ve eve denk gelen burca ve konumuna göre harita içerisinde yorum yapıldığı unutulmamalıdır. 

Doğum haritasındaki yorumları yaparken evlerin esas aldığı konulara bağlı olarak da sahip olduğumuz özellikleri, olası yaşanabilecekleri ve hayatımızın çeşitli noktalarını incelememiz mümkün olmaktadır. Peki, doğum haritasında evler neyi temsil eder? 


1. Ev

Haritamız içerisinde yer alan 1. ev konuları aslında temel olarak hayatımız ile yakından ilgilidir. Doğum haritası çıkartıldığındaki en önemli derece yükselen burçtur. Bu nedenle de 1. evin dereceleri ve anlamları son derece mühimdir. 

Yükselen burcun yansımış olduğu 1. ev, kişinin bedeni, yetenekleri, mizacı ve daha pek çok kişisel özelliği hakkında fikir vermektedir. İnsanların dışarıdan bizi anlamlandırmasını sağlayan ve insanların bizim hakkımızdaki fikirlerini oluşturan da 1. evden almış olduğumuz etkilerdir. 

Kişinin temel ve belirli fiziksel özellikleri,  kişisel özellikleri yansıtan birinci evdir. 


2. Ev

Finansal konuları ele alan noktalarda 2. ev vardır. Maddi gücünüzü kazanmak için kullandığınız yeteneğinizi, maddi gelir elde edeceğiniz noktaları, finansal göstergeleri sizlere 2. evinizdeki burç ve o evin aldığı açılar verecektir. 2. ev aynı zamanda uzun vadeli finansal durumunuzu inceleyebileceğiniz nokta olarak da dikkat çekmektedir. 


3. Ev

Eğitim hayatımız içerisinde neler olacağını ve kardeşlerimizle olan ilişkilerimizi 3. ev belirlemektedir. Kardeşlere karşı kendini ifade etme, yakın çevre ile iletişim ve ilişki kurma gibi noktalarda özellikle 3. evin etkisinin son derece yoğun olduğu görülmektedir. Aynı zamanda yazmaya ve yazarlığa meyilli kişilerin de haritalarında 3. ev vurgusu olduğunu görebilmek mümkün olmaktadır. 


4. Ev

Haritanın en dip noktası olarak da bilinen 4. ev, herkesten gizleyerek içimizde yaşattığımız dünyayı yansıtmaktadır. İç dünyamızı da gösteren bu ev geleneksel astronomi ekseninde bakıldığında babayı ve babayla olan ilişkiyi temsil etmektedir. Bu ev aile ve ev konularını ifade eder. Taşınmaz mallar da bu evin temaları arasında yer alır. Burç-ev durumuna bağlı olarak mülkler ile ilgili fikir edinmek de mümkündür.


5. Ev

Hayatın bizler için daha keyifli hale geldiği ve daha çok eğlendiğimiz noktaları haritamızda 5. evde görebiliriz. Bu noktada flörtöz enerjilerimiz, edinmiş olduğumuz hobilerimiz ve sanatsal etkilerimiz de ön plana çıkmaktadır. Sahne gerektiren performanslarla doğrudan ilintili olan bu ev, aynı zamanda çocuklarımızla olan bağımızı da temsil etmektedir. 


6. Ev

Sağlığımız ve çalışma hayatımız bu evin etkileri ile şekillenmektedir. Fiziksel sağlığımız, beslenme düzenimiz ve daha pek çok etki bu ev ile bağlantılı olarak düzenlenmektedir. Ofisimiz, çalışma şartlarımız ve iş yaşantımızı sürdürdüğümüz nokta da bu ev ile ilişkilidir. Bunun yanı sıra hizmetimizde bulunan kişileri veya hizmet aldığımız noktaları da yine bu eve bakarak görüntülememiz mümkündür. 


7. Ev

Daha çok dışarıdan bir gözün bizlerde görebildiği etkileri ele alan 7. ev, evlilik hayatımıza da ayna tutmaktadır. Evliliğin ilerleyen süreç içerisinde nasıl bir etki altında kalacağı da bu noktada 7. ev tarafından algılanabilmektedir. Evlilik yaşantımız, eşimizle aramızdaki dinamik ve evlilik yaşımız gibi göstergelere bu ev aracılığı ile ulaşmamız mümkün olacaktır. 


8. Ev

Bu evin genellikle eşle veya partnerle ilgili ortak gelirlere ışık tuttuğu bilinmektedir. Akademik eğitimler, uzmanlık alanlarındaki gelişmeler veya gerilemeler, ortak para kaynakları gibi noktalar bu evin etkisi altında kalmaktadır. 


9. Ev

Yolculuklar, yurt dışı gündemleri ve uzaklıklar bu evden aldığınız açılara göre düzenlenmektedir. Uluslararası bütün etkilere bu ev etkileri içerisinde rastlanmaktadır. Aynı zamanda bu evin rüyalara ışık tuttuğu da bilinen bir gerçektir. Hukuki konular ve süreçler de bu evin etkileri arasındadır. 


10. Ev

Toplum içerisindeki yerimiz, edindiğimiz statümüz ve kariyerimiz 10. ev etkisi ile şekillenmektedir. Bu evde Kişinin yaşama dair hedefleri ve ulaşmak istediği noktaları da görebiliriz. Otorite figürlerinin nasıl olduğu ve ne gibi etkilere maruz kalınacağı da yine bu evin konuları arasındadır. Kişinin 10. evi iş hayatında olduğu kadar aile hayatındaki anne otorite figürünü de yansıtmaktadır. 


11. Ev

Sosyal çevremiz, arkadaşlarımız bu evin konuları arasında yer almaktadır. arkadaş cephesinden alınacak destek veya darbeleri bu evin almış olduğu etkilere ve gezegenine bakarak çözümlememiz mümkündür. Sosyallik evi olarak bilinen ve terazi burcu gibi etkilerle çok daha etkili olduğu görülen bu evde de neşeli yanımız ve özümüz bulunmaktadır.


12. Ev 

Felsefe, din gibi konulara eğildiğimiz ve psikolojik, ruhani olarak dünyayı çözümlediğimiz ev 12. evdir. Parapsikolojik olarak da açıklanabilecek yorumlamaları yapmamızı ve manevi yönümüzü keşfetmemizi söyleyen bu evdeki burç grubuna göre spiritüellik etkimiz de de  değişimler olabilmektedir. Üstelik auramız da daha çok bu evin etkisi altında kalarak kendisini göstermektedir. 


Doğum Haritası Yorumlanırken Hangi Noktalar Dikkate Alınır?

Doğum haritası yorumlarken aslında bakılması gereken pek çok nokta bulunur. Çok katmanlı ve farklı elementlerin bir araya geldiği bir tablo yorumlaması gibi düşünülebilecek olan doğum haritası, bu konuya vakıf olan kişilerce yorumlanmalıdır. Bu noktada özellikle de evlere ve gezegenlerin yapmış oldukları açılara dikkatli bakabilen ve nokta atışı yapabilecek kişilerce haritalar yorumlanabilmektedir. 

Harita yorumlaması gerçekleştirilirken kişilerin öncelikli olarak dikkat etmesi gereken nokta hesaplama sırasında doğru bilgileri girmektir. Doğum saatini özellikle en doğru şekilde girmek, doğum yeri ve doğum günü hakkında detayları doğru şekilde aktarmak haritanın tutarlı ve doğru yorumlanabilmesi için önem arz etmektedir. 

Harita içerisinde yer alan burçlar, bu burçların ve gezegenlerin birbirleri ile yaptıkları açılar, hangi burcun hangi eve denk geldiği gibi pek çok değişkene bağlı olarak doğum haritası yorumlamasında farklı noktalara değinilebilmektedir. Bu noktalara doğru bir şekilde değinebilmek için de yapılması gereken en önemli şey harita yorumlamasına hakim olmaktır. 

Doğum haritası nasıl yorumlanır öğrenmek istiyorsanız, durmayın ve siz de Astroloji Eğitimi'mizi alın! Bu eğitim sayesinde sizler de en doğru şekilde nasıl harita yorumlaması yapabileceğinizi öğrenecek ve harita yorumlama alanında kendinizi geliştirerek dilediğiniz haritayı yorumlama imkanı edineceksiniz. Bunun yanı sıra Astroloji Eğitmenliği Kursu'muzu alarak da bu alanda iş sahibi olmanız da mümkün olacak! 

Siz de muhakkak bu fırsattan faydalanın ve çok daha keyifli bir şekilde kendi haritanızı kendiniz yorumlayarak farkınızı ortaya koyabilme fırsatı edinin. 

Sosyal Medyada Paylaşın

0 Yorum

Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için oturum açmanız gerekmektedir.