Demografik Ne Demek? Demografi Nedir?
 • Rüzgar Karakuz
 • 0 Yorum
 • 21 Temmuz 2023
 • 103

Demografik Ne Demek? Demografi Nedir?

Neden Demografi Üzerine Çalışılmalıdır ? Demografik Bilgi Ne Demek ? Demografi Tarihi, Demografik Yatırım Nedir? Demografik Yatırım Ne Demek? Demografik Özellik Nedir ? Demografik Güç Nedir? Demografik Yapı Ne Anlama Gelir ? Demografik Özellik Ne Demek ? Sosyo Demografik Ne Demek? Demografik Çevre Nedir ? En İyi Demografik Yatirimlar Nedir?


Demografi, insan popülasyonu verilerinin incelenmesi, istatistiksel analizi ve kullanımıdır.

Demografi, gelecekteki olasılıklara en iyi şekilde hazırlanmak için insan davranışlarında ki geçmiş eğilimleri anlamak için kullanılır. Özellikle hükümetler, şirketler ve sosyal bilimciler tarafından incelenir.

Bilgilerin istatistiksel çalışması, insan nüfusu verilerinin toplam sayılarını, yoğunluklarını ve dağılımlarını inceler.

Bu veriler anketler, değerlendirmeler ve görüşmeler yoluyla toplanır. Bir nüfusun sistematik olarak sayılması ve kaydedilmesi olan nüfus sayımı, demografinin yaygın bir örneğidir.

Demografinin ortak konuları, nüfus değişiklikleri ve işgücü kapasitesi arasındaki ilişkiler, ekonomik faaliyet, kentsel altyapı kullanımı adına önemlidir.

Ayrıca planlaması, siyasi destek ve metaların alım satımı gibi konulara odaklanır, ancak bunlarla sınırlı değildir.

Demografi, insan nüfusunu sayı, özellik, sosyal yapı ve tercihler açısından anlamak için önemlidir.

 

Neden Demografi Üzerine Çalışılmalıdır ? Demografik Bilgi Ne Demek ?

Demografik kelimesi, bir popülasyonu tanımlayan ve tanımlayan özelliklerdir.

Temel demografik bilgiler ve demografi kelimesi;

 • cinsiyet,
 • toplumsal cinsiyet,
 • yaş,
 • eğitim düzeyi,
 • etnik köken,
 • din,
 • gelir, medeni durum,
 • aile büyüklüğü,
 • engellilik durumu ile ilgilidir.

 

Ayrıca ev sahipliği ile ilgili verilerin toplanmasını içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.

Bu konular, hedef kitlesi olan

belirli bir nüfusun ne tür satın almalar yaptığı veya siyasi olarak kimi desteklediği araştırılır. Ayrıca sosyal odaklı demografik verileri daha iyi anlamak için genellikle belirli hedef kitlelere ayrılır.

Birçok farklı grup demografik veri toplar. Anket şablonu ve geri bildirim almak bu konuda oldukça önemlidir. Demografik bilgi formu bu tarz verilerin toplanması adına oldukça titizlikle hazırlanmalıdır. Benzer şekilde anket şablonunu da kullanıcılar net verilerle doldurmalıdır.

Resmi sayma ve planlamanın ötesinde, demografi, potansiyel araştırma konularının özelliklerini, tüketici alım satımını anlamada oldukça önemlidir. Ayrıca kampanya, talep, pazarlama ve reklamcılık için hedef kitleleri ve popülasyonları belirlemede yararlıdır.

Reklamlar, demografik veri kullanımının yaygın bir örneğidir.

Ürünler tarih boyunca belirli popülasyonlar için oluşturuldu.

Ayrıca hedef kitlenin tercih ettiği teslimat yöntemi ve günün saati kullanılarak da reklam yapılmaya devam etmektedir.

Örneği Kahve infografik, yeni bir kahve markasının hangi insanlara satılacağını belirlemek için kullanılan bir araştırma örneğidir.

Kahve infografik, küresel kahve tüketimine ilişkin çok sayıda istatistiği göstermektedir. Kahve tüketimi en yüksek olan ilk beş ülke ABD, Rusya, İtalya, Japonya ve Fransa'dır.

Dünya genelinde her gün 1,6 milyon fincan kahve içiliyor. Yetişkinlerin %54'ü her gün kahve içiyor ve %35'i kahveyi tercih ediyor. siyah. Kahve üreten ilk on ülke: Brezilya, Vietnam, Kolombiya, Endonezya, Peru, Etiyopya, Meksika, Hindistan, Guatemala ve Uganda.

Ardından, daha fazla insanın günde beş fincan, ardından üç fincan ve ardından bir fincan kahve tükettiğini

ve aromalı kahvelerin ilk beşte çikolata, tarçın, karamel, vanilya ve fındık olduğunu gösteren boyut tabanlı grafikler var. Son olarak, farklı kahve içecek seçeneklerinin bir örneğidir: espresso, mocha, cappuccino, macchiato, americano ve latte.


Demografi Tarihi

Demografik verilerin toplanması ve kullanılması, Eski Yunanlılardan beri tüm dünyada kullanılmaktadır.

Genellikle bir nüfus sayımı yoluyla tamamlanan veriler, tarihi papirüslerde, mezar taşlarında ve dönemin literatüründe korunur. İnsanlar, insan popülasyonunun bileşimine ilişkin bilgiden uzun süredir yararlanmaktadır.

Eğitim kutusu bünyesinde yer alan aramızda kuşak var eğitimi demografik sorulara yanıt veriyor.

Kuşaklar'ın genel özelliklerini online eğitim olarak almak için bu eğitimi kaçırmayın .


Demografik Yatırım Nedir?

Demografik değişim kapımızda!! Bu yeni bir haber değil. Bununla birlikte, gelişme hızını ve sonuçların genişliğini tamamen kavramak zordur.

Özellikle, nüfus yaşlanması nüfus yapısında dramatik bir değişime yol açmaktadır. Öte yandan,

Daha fazla insanın daha uzun yaşamasının ekonomik, sosyal

ve politik etkisi ortaya çıkmaya başladıkça, demografik değişim artık merkez sahneye çıkıyor.

Bu eğilimleri anlayarak geleceğe bir göz atabiliriz.

Nüfus artışı, nüfus yaşlanması ve kentleşme yeni olgular değil. Dünya onların geniş kapsamlı etkilerine hazırlıksız görünüyor

Özellikle emeklilik sistemleri gelecek demografik değişimler için ne yazık ki donanımsız görünüyorlar. Tarihsel olarak, arkasındaki fikir emekli maaşları arasındaki dayanışmayı teşvik etmekti nesiller.


Demografik Yatırım Ne Demek?

Günümüzün geleneksel kollektif toplumları nüfus arttığı ve yaşlılık bağımlılık oranları düşük olduğu sürece iyi çalıştı.

Şimdi, birçok toplum yaşlandıkça, bu sosyal güvenlik sistemleri finansman tabanını kaybediyor.

Ve giderlerinin arttığını görmek, özellikle az çocuğu olan büyük nesiller emekliliğe giriyor.

Bu değişimin sonuçları, özellikle siyasetin üstesinden gelemediği yerlerde artan devlet borcu ve daha büyük toplumsal dengesizlikler. Halkın görüşü emeklilik yönetmeliğini değiştirecek ve tutumlar. Ekonomik açıdan,

yaşlanma dönüşleri bir demografik içine demografik temettü verimlilik artışı

her zaman görece daha küçük işgücünü telafi edemediği için sürükleyin.

Bu yüzden emeklilik potları küçülür ve

gelecekte ya emekliler daha fakir hale gelir ya da çalışma yaşı nüfus farkı öksürmek zorunda kalacak.

Her iki durumda da, bir şey vermek zorunda.

Finansmana geçişin ana nedeni budur, tanımlanmış katkı planları. Her birey kaydeder çalışma hayatı boyunca kendi emekliliği için, yatırım ve uzun ömürlülük taşımaktadır. risk.

Demografi ne kader ne de kaderdir. Bunun yerine, sonuçları olan belirleyici bir faktördür.

Ekonomik büyüme, yatırım getirileri ve yaşlılıkta finansal güvenlik. Eşsiz fırsatlar sunuyor ama aynı zamanda, özellikle emeklilik sistemleri söz konusu olduğunda, önemli politika değişiklikleri gerektiriyor.

Bu ne kadar erken yapılırsa, gelecek nesiller geleceklerinden o kadar emin olabilir.

Araştırmamızda, demografik geçişin sonuçlarına ve bunun ekonomik büyüme üzerindeki etkisine bakıyoruz.

 

Demografik Özellik Nedir ?

Türk Dik Kurumuna göre demografik özellik

 • nüfus yoğunluğu,
 • göç
 • doğum oranı gibi verilerin tamamına denilmektedir.

 

Demografik Güç Nedir?

Toplumsal yapı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmamız önemlidir.

Bu bilim sayesinde bir ülke özelindeki en önemli gücün aslında ülkedeki nüfus olduğunu kavradık.

Yaşam koşullarındaki iyileşme ile paralel nüfus artışı beraberinde bazı güçleri de getirir.

Örneğin ;

 • Ülkenin askerî ve siyasi otorite bakımında avantajlı olmasını sağlar
 • Ekonomik ilerleme anlamında iş gücü arayışında avantaj sağlar.
 • Olası savaş durumunda insan gücü ile avantaj sağlar.

 

Demografik Yapı Ne Anlama Gelir ?

İnsan nüfusunun değişimini inceleyen bir yapıdır. Artış ve azalış durumlarını, doğum , ölüm ve boşanma vb. durum değişiklikleri nin toplum geneline etkilerini inceler.


Demografik Özellik Ne Demek ?

Demografide incelenecek sınırsız sayıda özellik vardır. Bilim adamları her türlü veriye bakabilir, ancak bazı önemli popülasyon özellikleri için aşağıdaki listeye göz atmamız gerekirse ;

 • Popülasyon boyutu
 • Nüfus yoğunluğu
 • Yaş yapısı
 • Doğurganlık (yavru üretme yeteneği)
 • Ölüm oranı
 • Cinsiyet oranı

 

Sosyo Demografik Ne Demek?

Sosyal ve Demografik kelimelerin birleşimidir. Toplum, nüfusu sosyal açıdan inceleyen yaklaşımdır

Demografideki değişimlere paralel olarak bilim insanlarının yaptığı anketiyle sorularınıza gelen geri bildirimlere göre ;

 • Yaş,
 • cinsiyet,
 • etnik grup,
 • din,
 • meslek,
 • eğitim,
 • medeni durum gibi özelliklere kişinin sosyo demografik özellikleri denilmektedir.


Demografik Çevre Nedir ?

Demografik cevre ,kurum ve kuruluşlar kapsamında gerçekleştirilen olası ve gerekli eylemleri olmak üzere değerlendirmek

ve doğumu teşvik etmek için siyasi ve kültürel düzeyde örgütlenmeler gerçekleştirilir.

Bu demografik ortamın oluşturduğu ve aşağıdakiler kadar çeşitli sorunlarla ilgisi olan tehditler:

1) Sosyal koruma sisteminin sürdürü lebilirliği, 2) Kamu hizmetlerinin sürdürülmesi,

3) Ekonomik dinamizm, 4) Öznel refah, 5) "Yeni beyinler"in ortaya çıkışı, 6)

kültürel kimliğin kalıcılığı, 7) Koşuşturma


En İyi Demografik Yatirimlar Nedir?

Demografik yatirim denince akla gelecekteki nüfus ve tüketici eğilimleri gibi demografik faktörlerin dikkate alındığı yatırımlardır.

Bu yatırımlar, yaşlı nüfus, yükselen gelirler, değişen tüketim tercihleri

ve büyüyen pazarlar gibi demografik trendlere dayanarak kazanç sağlamayı amaçlar.

İşte popüler yatırım fırsatlarından bazıları:

 • Sağlık sektörü:
 • Yaşlı bakımı:
 • Eğitim:
 • Teknoloji:
 • Sürdürülebilir enerji: 

Sosyal Medyada Paylaşın

0 Yorum

Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için oturum açmanız gerekmektedir.

Sizlere Öneriyoruz

Bu blog yazısını okuyanlar aşağıdaki eğitimleri tercih ettiler!

 • 11421 Kişi
 • 2 Modül
 • 36 Ders
673 ₺ yerine 479 ₺
 • 9824 Kişi
 • 2 Modül
 • 24 Ders
1346 ₺ yerine 958 ₺