Eğitim, Genel, Genel Kültür

Çok Merak Edilen Harezmi Eğitim Modeli Nedir?

Çok Merak Edilen Harezmi Eğitim Modeli Nedir?

Harezmi Eğitim Modeli, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen ve uygulanan bir eğitim modelidir. Modelin adı, matematikçi, astronom ve coğrafyacı olarak bilinen ünlü İslam bilgini El-Harezmi’den gelmektedir. Bu model, öğrencilere matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler gibi derslerde daha etkili öğrenme sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.

 

Harezmi Eğitim Modeli’nin temel amacı nedir?

Bu eğitim modelinin ğrencilere bilgiyi anlamlı bir şekilde öğretmek ve öğrenme sürecini etkili bir biçimde desteklemektir. Bu model, öğrenci merkezli bir yaklaşımı benimser ve öğrencilerin kendi hızlarında öğrenmelerine olanak tanır. Ayrıca, problem çözme, eleştirel düşünme, analitik düşünme gibi becerilerin geliştirilmesine odaklanır.

 

Harezmi Eğitim Modeli Örnekleri Nelerdir?

Harezmi Eğitim Modeli’nde öğrencilere grup çalışmaları, proje tabanlı öğrenme, deneyler ve

araştırmalar gibi etkinliklerle pratik yapma fırsatı sunulabilir.

Ayrıca öğretmenler, öğrencilerin ilgi alanlarına ve öğrenme hızlarına göre ders içeriğini adapte edebilirler.

İstanbul meb harezmi eğitim modeli ne yönelik olarak İstanbul Millî Eğitim Bakanlığı’nın bu modele özgü uygulamaları olabilir.

Eğitim kutusu bünyesinde birbirinden farklı yüzlerce eğitimi bulabilirsiniz.

Harezmi Eğitim Modeli, bilimsel araştırma temelli bir yaklaşımı benimser.

Bu modelde, robotik ve öğretim araçlarının etkin kullanıldığı bilim öğretimi yapılır. Ayrıca, hârezmî eğitim modeli bilimi öğretimini sosyal bilim dallarına dayandırarak öğrencilere farklı disiplinlerin eş değer olduğunu öğretir. Öğretmen eğitimi bu modelde oldukça önemlidir. Disiplinlerarası yaklaşımı yeniden yorumlayarak, farklı disiplinlerin eş değerde yer aldığı bir öğretim modeli oluşturulur.

Harezmî eğitim modeli, bilgisayar programlama ve öğretim araçlarının etkin kullanımıyla bilgi işlemsel düşünme becerileri hayata adapte edilir. Programlama ve öğretim araçlarıyla öğrenme süreci desteklenir. Branş öğretmenleri, robotik ve oyun tasarımı gibi alanlarda eğitim alarak öğrencilere bu becerileri kazandırır. Bilgisayarda kodlama yapmayı bilgi işlemsel düşünme becerilerinin hayata adapte edildiği programlama ve öğretim araçlarının etkin kullanıldığı

Harezmi Eğitim Modeli, çocukların oyun tasarımı ile eğlenerek üreten öğrenmelerine odaklanır. Bu şekilde, öğrenciler hem eğlenerek üreten kendini sürekli kendilerini geliştirirler. Bu modelde etik ve ahlaki değerler de ön plandadır. Öğrencilere etik ve ahlaki değerleri benimsemeleri ve uygulamaları öğretilir.

Milli Eğitim Müdürlüğü, bu modeli benimseyerek öğretmenlerin bu yaklaşımları etkin bir şekilde uygulamalarını teşvik eder. Bu sayede, öğrencilerin bilimsel düşünme becerileri geliştirilir ve disiplinler arası yaklaşımıyla farklı alanlarda başarılı olmaları desteklenir.