Eğitim, Genel, Taban Puanları

Çevre Mühendisliği Taban Puanları

 

Çevre Mühendisliği Nedir ve Ne İş Yapar?

Çevre mühendisliği, çevre ve doğal kaynakların korunması, iyileştirilmesi ve sürdürülebilirliği için çalışan bir mühendislik dalıdır. Bu alanda çalışan mühendisler, kirliliğin kontrolü, atık yönetimi, su ve hava kalitesi, doğal kaynak yönetimi gibi konularda çözümler üretirler. Temel hedefleri, insan sağlığını korumak, çevresel etkileri minimize etmek ve doğal sistemleri desteklemektir.

ÜniversiteBölümTürTarihKontenjanTaban PuanSıralama
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara ) (Devlet)Çevre Mühendisliği (İngilizce)Say2023
2022
2021
2020
50
55
65
65
463,418
453,009
380,191
447,16
46.314
53.959
60.780
57.000
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Çevre Mühendisliği (İngilizce)Say2023
2022
2021
2020
50
60
60
60
449,224
439,048
368,073
431,382
58.920
66.447
72.578
70.700
İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)Çevre MühendisliğiSay2023
2022
2021
2020
60
70
70
70
441,722
432,587
359,863
418,148
65.885
72.365
80.975
82.500
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul ) (Devlet)Çevre MühendisliğiSay2023
2022
2021
2020
70
70
70
70
405,556
390,095
315,971
368,155
103.848
117.624
136.596
134.000
Hacettepe Üniversitesi (Ankara ) (Devlet)Çevre Mühendisliği (İngilizce)Say2023
2022
2021
2020
70
70
70
70
394,095
373,558
306,254
361,816
118.160
139.163
152.431
142.000
Marmara Üniversitesi (İstanbul ) (Devlet)Çevre Mühendisliği (İngilizce)Say2023
2022
2021
2020
60
60
60
60
381,477
367,108
299,724
357,285
135.441
148.399
164.037
148.000
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)Çevre Mühendisliği (İngilizce)Say2023
2022
2021
2020
30
30
30
30
373,124
358,036
293,632
348,909
147.922
162.270
175.742
160.000
Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)Çevre Mühendisliği (İngilizce)Say2023
2022
2021
2020
60
60
60
60
354,849
331,577
267,46
317,278
179.252
211.970
236.718
215.000
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir) (Devlet)Çevre Mühendisliği (İngilizce)Say2023
2022
2021
2020
40
50
50
50
353,867
325,9
262,175
311,38
181.138
224.550
252.071
227.000
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)Çevre MühendisliğiSay2023
2022
2021
2020
15
15
15
15
346,688
--
--
--
195.588
---
---
---
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)Çevre MühendisliğiSay2023
2022
2021
2020
70
70
70
70
341,474
322,987
263,571
323,391
206.614
231.329
247.937
203.000
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)Çevre MühendisliğiSay2023
2022
2021
2020
30
---
---
---
316,163
--
--
--
272.586
---
---
---
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)Çevre MühendisliğiSay2023
2022
2021
2020
20
20
15
15
313,671
--
--
--
280.215
---
---
---
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)Çevre MühendisliğiSay2023
2022
2021
2020
30
---
---
---
311,882
--
--
--
285.904
---
---
---
Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)Çevre MühendisliğiSay2023
2022
2021
2020
20
20
20
20
310,795
--
--
--
289.441
---
---
---
Bursa Teknik Üniversitesi (Bursa) (Devlet)Çevre MühendisliğiSay2023
2022
2021
2020
20
20
20
25
310,632
--
--
--
289.967
---
---
---
Akdeniz Üniversitesi (Antalya ) (Devlet)Çevre MühendisliğiSay2023
2022
2021
2020
30
30
30
30
309,236
--
--
--
294.635
---
---
---
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)Çevre MühendisliğiSay2023
2022
2021
2020
20
20
20
20
308,538
--
--
--
297.005
---
---
---
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)Çevre MühendisliğiSay2023
2022
2021
2020
20
20
20
20
308,472
--
--
--
297.245
---
---
---
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)Çevre Mühendisliği (İngilizce)Say2023
2022
2021
2020
20
20
20
20
308,3
--
--
--
297.845
---
---
---
Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Çevre MühendisliğiSay2023
2022
2021
2020
60
60
60
70
308,045
--
--
--
298.662
---
---
---
Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)Çevre MühendisliğiSay2023
2022
2021
2020
40
40
40
40
307,865
--
--
--
299.319
---
---
---
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)Çevre MühendisliğiSay2023
2022
2021
2020
80
80
80
80
307,799
--
--
288,465
299.526
---
---
284.000
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)Çevre MühendisliğiSay2023
2022
2021
2020
40
40
40
60
307,744
--
--
--
299.713
---
---
---
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)Çevre MühendisliğiSay2023
2022
2021
2020
40
40
15
25
--
--
--
--
---
---
---
---
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)Çevre MühendisliğiSay2023
2022
2021
2020
20
20
15
20
--
--
--
--
---
---
---
---
Eskişehir Teknik Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)Çevre Mühendisliği (KKTC Uyruklu)Say2023
2022
2021
2020
1
1
1
1
--
--
--
--
---
---
---
---
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)Çevre MühendisliğiSay2023
2022
2021
2020
20
---
---
---
--
--
--
--
---
---
---
---
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)Çevre MühendisliğiSay2023
2022
2021
2020
10
---
---
---
--
--
--
--
---
---
---
---
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Çevre Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Say2023
2022
2021
2020
3
3
3
3
--
--
--
--
---
---
---
---
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Çevre Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)Say2023
2022
2021
2020
5
5
3
3
--
--
--
--
---
---
---
---
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc)Çevre Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)Say2023
2022
2021
2020
5
5
---
---
--
--
--
--
---
---
---
---

 

Çevre Mühendisleri Ne Tür Projeler Üzerinde Çalışır?

Çevre mühendisleri, geniş bir yelpazede projelerde çalışabilirler. Örneğin:

 1. Su ve Atık Su Arıtma Tesisleri: Temiz içme suyu sağlama ve atık suyun güvenli bir şekilde arıtılması için tesislerin tasarımı ve yönetimi.
 2. Hava Kalitesi Yönetimi: Endüstriyel tesislerin emisyonlarını kontrol etmek ve hava kalitesini izlemek için çözümler üretmek.
 3. Atık Yönetimi: Atık azaltma, geri dönüşüm ve tehlikeli atıkların güvenli bertarafı için stratejiler geliştirmek.
 4. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): Projelerin çevresel etkilerini değerlendirmek ve önlem almak için raporlar hazırlamak.
 5. Doğal Kaynak Yönetimi: Ormanlar, sulak alanlar ve ekosistemlerin sürdürülebilir yönetimi için planlar oluşturmak.

Çevre Mühendisliği Neden Önemlidir?

Çevre mühendisliği, insan sağlığı, ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kalkınma için kritik bir rol oynar. Ayrıca, endüstriyel faaliyetlerin çevresel etkilerini azaltmak, doğal kaynakları korumak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için önemlidir. Çevre mühendisliği uygulamaları, kirliliği azaltarak su, hava ve toprak kalitesini iyileştirmeye yardımcı olur.

Bir Çevre Mühendisi Nasıl Olunur?

Çevre mühendisi olmak için genellikle lisans derecesi gereklidir. Birçok üniversite ve kolej, çevre mühendisliği programları sunmaktadır. Bu programlar genellikle matematik, fizik, kimya, biyoloji ve mühendislik prensiplerini içerir. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, çevre mühendisleri genellikle staj yaparlar ve ardından lisansüstü eğitim veya iş deneyimi kazanmak için çeşitli yolları takip ederler.

Çevre Mühendisliği Kariyerinde Hangi Fırsatlar Var?

Çevre mühendisleri, kamu sektöründe, özel sektörde veya kâr amacı gütmeyen kuruluşlarda geniş bir yelpazede kariyer fırsatlarına sahiptirler. Hükümet kurumları, mühendislik firmaları, çevre danışmanlık şirketleri, araştırma kuruluşları ve endüstriyel şirketler gibi çeşitli sektörlerde istihdam edilebilirler. Ayrıca, çevre mühendisleri, sürdürülebilir kalkınma, iklim değişikliği ve çevresel politika gibi alanlarda da etkili olabilirler.

Çevre Mühendisliğinin Temel İlkeleri Nelerdir?

Çevre mühendisliğinin temel ilkeleri, sürdürülebilirlik, önleme, iyileştirme ve uyumluluk üzerine odaklanır. Bunlar şu şekilde açıklanabilir:

 1. Sürdürülebilirlik: Çevre mühendisliği projeleri ve uygulamaları, doğal kaynakların uzun vadeli korunması ve insanların ihtiyaçlarını karşılamak için dengeli bir şekilde tasarlanmalıdır.
 2. Önleme: Kirliliğin kontrolü ve çevresel etkilerin azaltılması için öncelikle önleyici tedbirler alınmalıdır. Bu, atık üretimini azaltmak, emisyonları kontrol altına almak ve çevre dostu teknolojilerin benimsenmesini içerir.
 3. İyileştirme: Çevre mühendisliği, çevresel sorunların iyileştirilmesi için çözümler üretir. Bu, kirlilik kaynaklarının kontrolü, atık arıtma ve geri dönüşüm gibi tekniklerle gerçekleştirilir.
 4. Uyumluluk: Çevre mühendisliği projeleri, yerel, ulusal ve uluslararası çevre mevzuatına uygun olmalıdır. Bu, çevresel etkilerin izlenmesi, raporlanması ve gerektiğinde düzeltilmesi gerektiği anlamına gelir.

Çevre Mühendisliği Çalışma Ortamı Nasıldır?

Çevre mühendisleri genellikle hem ofis ortamında hem de saha çalışmalarında zaman geçirirler. Ofis ortamında, projeleri planlarlar, modelleme yaparlar, veri analizi yaparlar ve raporlar hazırlarlar. Sahada, arazi incelemeleri yaparlar, örnekler alırlar, ekipmanları denetlerler ve projelerin uygulanmasını yönetirler. Bu nedenle, çevre mühendisliği çalışma ortamı genellikle çok çeşitlidir ve proje gereksinimlerine bağlı olarak değişir.

Çevre Mühendisliği Alanında Kariyer Yapmak İsteyenler İçin Tavsiyeler

 • Lisans eğitimine başlamadan önce çevre mühendisliği hakkında araştırma yapın ve sektördeki kariyer fırsatlarını değerlendirin.
 • Lisans eğitimi sırasında staj yapmaya çalışın. Stajlar, gerçek dünya deneyimi kazanmanıza ve potansiyel işverenlerle bağlantı kurmanıza yardımcı olabilir.
 • Sektördeki güncel gelişmeleri takip edin ve ilgi alanlarınıza odaklanan ek kurslar veya sertifikalar almayı düşünün.
 • İletişim ve liderlik becerilerinizi geliştirin. Çevre mühendisliği genellikle çok disiplinli ekiplerle çalışmayı gerektirir.
 • Ağ oluşturun. Meslektaşlarınızla, akademisyenlerle ve endüstri profesyonelleriyle bağlantı kurarak kariyerinizde destek bulabilirsiniz.