Cam Tavanlar Nedir?

Cam Tavanlar Nedir?

Günümüzde gitgide yaygınlaşmış ve daha sık duyulur hâle gelmiş kavramlardan bir tanesi de cam tavanlar. Peki, nedir bu cam tavanlar?


Günümüzde gitgide yaygınlaşmış ve daha sık duyulur hâle gelmiş kavramlardan bir tanesi de cam tavanlar. Özellikle de haksızlıklara ve adaletsizliklere daha sık ses çıkarılmaya başlamış olan günümüzde, iş hayatındaki temel baş kaldırılardan bir tanesi cam tavanlara karşı sürdürülmekte. Peki, nedir bu cam tavanlar?

Cam tavanlar, aslında resmiyette görünmeyen fakat iş hayatı içerisinde özellikle kadınlara ve azınlıklara uygulanan bir sistemdir. Resmiyette görünmediği için ispatlanmasa da iş yerinde kadınların ve azınlık kesimlerin yükselmesini engelleyen informal bir yapı ile karşılaşılabilmektedir. Cam tavanlar, iş dünyası içerisinde genel olarak kadınlara uygulansa da özellikle yurt dışında ırkçılık gibi dayanaklarla desteklenerek azınlık kesimlere de yoğun bir şekilde uygulanmaktadır. 

Bu yapıyı uygulayan kişiler yalnızca erkekler değildir. Üst yönetime gelmiş başka kadınlar da kadın olmasına rağmen kendinden daha düşük seviyede çalışan kadınların yükselmesinin önüne gizli bir sınır çizebilir. Cam tavanlar denmesinin esas nedeni de iş yerindeki yükselmeyi engelleyen sanal bir cam tavanın oluşmasıdır. 


Cam Tavanlar Kavramı Neyi İfade Eder?

Kadınların ve azınlıkların iş yerindeki yükselişlerini engelleyen cam tavanlar nedeniyle dünya genelinde yönetici pozisyonların pek çoğunda erkeklerin olduğu görülüyor. Görünmez engellerle uygulanan çalışma hayatındaki bu engellerin önlenmesi için ise ses çıkartmak ve özlük haklarını iyi bilmek gerekiyor. 

Cam tavanların uygulandığı bir iş yeri içerisinde kadın yönetici olmak için ne kadar çaba sarf edilirse edilsin çok düşük bir oranla terfi alma imkanı oluyor. Sanayileşme dönemi sonrası demografik anlamda değişimlerin yaşanması, iş alanlarının ve çalışma payının değişiklik göstermesi gibi alanlar nedeniyle kadınların da iş hayatındaki yeri değişiklik gösterdi. 

Eski ağlarda azınlıklara ve kadınlara iş yerlerinde daha ayrımcı bir tavır sergileyen kişi veya kurumların aksine günümüzde resmiyette böyle bir durumla karşılaşılması hâlinde davalık olunuyor. İnsan haklarını korumak üzerine olan bu tutum sayesinde resmi olarak herhangi bir ayrımcılığa uğramaması gereken kadınlar ve azınlıklar sanal cam tavanlar nedeniyle yine de bu baskıya maruz kalabiliyor.


Cam Tavan Sendromu 

Bir kimsenin psikolojik olarak bir şeyi yapabilecekken koşulları gereği kendine inancını yitirmesine ve yeteneğini köreltmesine neden olan sendroma cam tavan sendromu denir. Pirelerin hikayesini bilmeyen yoktur. Bir kutuya koyulup ağzı kapatılan pirelerin kapak kalktıktan sonra da kutudan çıkamadığı o meşhur hikaye cam tavanların en somut örneğidir. 

ABD’de “theory of the glass ceiling” başlığı altında incelenen ve uygulandığı tespit edilen cam tavan baskısının, zamanla kişide inanç yitimi başlattığı görülebilmektedir. Hayatın her yerinde uğranabilecek ayrımcılığın iş hayatındaki yansıması olan cam tavanlar, her zaman bilinçli bir şekilde uygulanmayabilir. 

Feminist kuramın içerisinde ortaya atılan bu mecazi kavram, ataerkillikle bağdaştırılır. Feminizm tarafından ataerkilliğin zihne kodlanan bilgiler ile süregeldiği düşüncesi nedeniyle cam tavanlar içerisinde de her zaman bilinçli bir ayrışım vardır denemez. 

Kadınların çalışma hayatı içerisinde maruz kaldıkları baskılanmalar ve farkında dahi olmadan uygulanan muameleler de cam tavanların kırılmaz bir şekilde oluşumuna neden olabilir. Pozisyonların sadece belli bir seviyeye gelene kadar değişmesi ve belli bir noktadan sonrasında ilerlemenin mümkün olmaması gibi durumlarda cam tavanlar etkisinden bahsetmek mümkündür. 


Cam Tavan Sendromundan Kurtulmanın Yolları

Cam tavan sendromundan kurtulabilmek için öncelikle iş hayatı içerisinde nasıl öne çıkabileceğinizi doğru bir şekilde planlamanız gerekmektedir. Cam tavan sendromundan kurtulmanın etkili yollarından bir tanesi iş yerinin baskıcı tavrının aksine kendi işinizi kurmak olabilir. 

Eşitlikçi bir iş yerine sahip olmanın önünde engel olan bazı düşünce kalıpları bulunur. Bu düşünce kalıplarının bazıları şu şekildedir:

  • • İnanç eksikliği
  • • Mobbinge uğramak 
  • • Gereksizlik hissi
  • • Kreatiflikte tükenme 
  • • Mükemmeliyetçilik

Genellikle bu tip düşüncelerin temel kaynağı tükenmişlik sendromuna girilmiş olmasıdır. Bu düşünce kalıplarını kırmak için Kişisel Gelişim Eğitimleri kategorisinden özellikle de Tükenmişlik Sendromu Eğitimi’ni alabilirsiniz. 

İş hayatında bozuk bir sistem içerisinde boğulmak istemeyen ve kendi girişimini gerçekleştirmek isteyen kadınlara da rastlanabilir. Bu durumda ise etkili olabilecek Girişimcilik ve İşletme Yönetimi Eğitimi’mizi alabilirsiniz. Kendi girişiminizi gerçekleştirdiğinizi ve cam tavanlara maruz kalan çalışanlarınızla eşit bir çalışma sistemi oluşturduğunuzu bir düşünsenize. 

Siz de cam tavanlara maruz kalmadan, iş yerinde hakkınız olanı alarak çalışabilir ve eşit bir çalışma sistemi oluşturmak için harekete geçebilirsiniz. Eğitim Kutusu eğitimlerinden faydalanarak sizler de cam tavanlar karşısında durabilir ve iş hayatında mutlak zafere ulaşabilirsiniz! 

Sosyal Medyada Paylaşın

0 Yorum

Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için oturum açmanız gerekmektedir.