Brief Nedir? Briefing Nasıl Yapılır?
 • Ece Yılmaz
 • 0 Yorum
 • 02 Temmuz 2023
 • 1017

Brief Nedir? Briefing Nasıl Yapılır?

Bu rehber, size brief ve briefing sürecinin önemini, etkili bir şekilde nasıl uygulanması gerektiğini ve işletmenizin iletişim stratejisine nasıl rehberlik edeceğini anlatır. Doğru strateji ve hedef belirleme için ipuçlarıyla işletmenizi Eğitim Kutusu ile bir adım öteye taşıyın


Brief Nedir? Briefing Nasıl Yapılır?


Briefing, bir diğer adıyla brifing, bir projenin veya görevin ayrıntılı bir şekilde belgelenmiş tanımıdır. Genellikle bir markanın veya kurumun iletişim ihtiyaçlarını, hedeflerini ve stratejisini içeren bir rehberdir.

Brifing süreci, iletişim stratejisinin belirlenmesine, risk yönetimine, kaynakların tahsisine ve projenin zaman çizelgesine rehberlik eder.

Eğer bu konuda kendinizi geliştirerek işletmenizi bir adım öteye taşımak istiyorsanız size Doğru Feedback Ve Brief Hazırlama Eğitimi'mizi öneriyoruz. Projeyi yönetme aşamasında geri bildirimin önemini anlamak için ise Feedback Nedir? blog yazımızı okuyabilirsiniz.

Proje açıklaması, bir brief'in temel bir parçasıdır. Bu bölüm, projenin amacını, kapsamını, ve beklenen sonuçlarını açıklar. Verilen brief doğrultusunda proje ekibi beyin fırtınası yapmaya başlar ve bir değerlendirme sürecine girer. Projenin işlevselliği, görev dağılımı, izleme ve kontrol mekanizmaları, kaynakların kullanımı ve son teslim tarihi gibi detayları belirler.

İşlevsellik ve bütçe ile ilgili değerlendirmeleri iki kurum beraber yapar ve gerektiği durumlarda bütçe yeniden yapılandırılır.


Brief Vermenin Marka Yönetimi ve Marka İletişimi Sürecindeki Önemi


Marka yönetimi, bir kurumun değerini artırmak için geliştirilen stratejik yaklaşımın tamamıdır. Rekabet avantajı sağlamak ve hedef kitle ile güçlü bir bağ kurmak bu stratejilerin temelde ulaşmak istedikleri noktadır.

Bu süreçte, marka iletişimi önemli bir rol oynamaktadır. Marka iletişimi, markanın hedef kitleye mesajlarını aktarmayı içerir. Brifing, marka yöneticisine markanın amaçlarını, değerlerini, hedef kitlesini ve rekabet ortamını netleştirmesinde yardımcı olur.

Bu noktada, doğru brief vermenin marka yönetimi ve marka iletişimi sürecindeki önemi büyüktür. Brifing, bir projenin veya görevin ayrıntılı bir şekilde belgelenmiş tanımıdır.

Doğru brief vermenin marka yönetimi ve marka iletişimi sürecindeki önemli katkıları:

Stratejik Yönlendirme: Brifing, marka yöneticisine markanın amaçlarını ve stratejik yönlendirmesini sağlar. Marka yöneticisi, brief içinde belirtilen talimatlara dayanarak markanın misyonunu, vizyonunu ve amaçlarını belirleyebilir. Bu, marka yönetimi sürecindeki kararların strateji odaklı bir temele dayandırılmasını sağlar.

İletişim Stratejsinin Belirlenmesi: Doğru talimatları verebilmek marka iletişimi için amaçların belirlenmesinde rehberlik eder. Brief içinde belirtilen amaçlara dayanarak marka iletişim stratejisi oluşturulur. Bu amaçlara ulaşmak için planlar yapılarak iletişim faaliyetleri tasarlanabilir.

İletişim Araçlarının Seçimi: Brief, marka yöneticisine iletişim araçlarının seçiminde rehberlik eder. İletişim araçları, markanın hedef kitlesiyle etkileşime geçmesini sağlayan kanallardır. Brief içinde belirtilen hedef kitle, rekabet ortamı ve iletişim hedefleri doğrultusunda doğru iletişim araçları seçilebilir. Bu sayede markanın mesajının en etkili şekilde iletilmesi sağlanabilir.

Mesajın Oluşturulması ve İletilmesi : Brief, marka yöneticisine markanın mesajını oluşturmak ve iletmek için rehberlik eder. Brief içinde; marka değerleri, hedef kitleye yönelik mesajlar ve markanın benimsediği iletişim tarzı belirtilir.

İzleme ve Kontrol : Brief, marka yönetimi ve marka iletişimi sürecinde izleme ve kontrol mekanizmalarının belirlenmesine yardımcı olur. Marka yöneticisi, brief içinde belirtilen hedeflere ulaşmak için performans göstergeleri ve geri bildirim mekanizmaları oluşturabilir. Böylece, iletişim faaliyetlerinin etkinliği ve başarısı düzenli olarak izlenebilir ve gerekli düzeltici önlemler alınabilir. Bu aynı zamanda risk yönetimi açısından kolaylık sağlar.

Brief vermenin marka yönetimi ve marka iletişimi sürecindeki önemini brief veren kurum iyi anlamalıdır. Bu brifing yapan kurum için hedeflere ulaşmanın ilk adımıdır.

Detaylı ve doğru brief vermek,

 • Marka stratejilerinin etkili bir şekilde planlanması,

 • Amaçların belirlenmesi,

 • İletişim araçlarının seçimi,

 • Mesajın iletilmesi ve kurumu doğru ses tonu ile temsil etmek

 • Performansın izlenmesi

aşamalarının briefi veren kurum tarafından efektif bir şekilde yürütülmesine yardımcı olacaktır.


Doğru İletişim Kurmanın Önemi


İletişim becerileri, bir bireyin diğer bireylerle etkileşim sürecinde kendini efektif bir şekilde ifade etmesini sağlayan yeteneklerdir. Bunlar, yazılı iletişim, sözlü iletişim, beden dili, dinleme becerileri ve empati gibi çeşitli becerileri içerebilir. Brifing süreci iletişim becerilerinin geliştirilmesini ve kullanılmasını teşvik eder.

Etkili iletişim becerileri sayesinde empati yeteneğimiz keskinleşir. Bu sayede bize anlatılmak isteneni daha iyi anlar ve anlatmak istediğimizi de daha iyi anlatabilir hale geliriz.

Brifing sürecinde kurumun iletişim stratejisi hakkında bilgi sahibi oluruz. Bize brief veren kurumun hangi iletişim araçlarını ve kanallarını kullandığını iyi bilmeliyiz. Hangi dilde ve tonda bize brief verdiğine de dikkat etmemiz gerekir.

Örneğin Kurumsal iletişim kurduğumuz bir marka ile daha resmi bir çerçevede iletişim kurarız. Zaman çizelgesine birebir uygun ilerlemek, geri bildirim ve durum raporları hazırlamak çok daha kritiktir.


Hedef Belirlemek


Hedef belirleme, marka yönetimi ve iletişimi için temel bir adımdır.

Doğru şekilde belirlenen hedefler,

 • iletişim stratejisinin başarısını ölçmek, yönlendirmek

 • hedef kitlenin beklentilerini karşılamak için hayati bir rol oynar.

İletişimin öğeleri ve iletişim engelleri dikkate alınarak hedeflerin belirlenmesi önemlidir. Hedeflerin ölçülebilir olması, marka yönetimine ve halkla ilişkilere yönelik stratejileri destekler.

Ayrıca, hedeflerin belirlenmesi için uygun bir zaman çizelgesi oluşturmak da önemlidir. Hedef belirleme süreci, markanın misyonu ve hedef kitlesiyle uyumlu hedeflerin belirlenmesini sağlar. Bu adımları takip ederek hedef belirleme sürecini etkili bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Hedef belirleme sürecinde, iletişim stratejisini yürütürken markanızın ses tonunu belirlemeniz önemlidir. Doğru ses tonunuzu kullanarak, hedef kitlenizle güçlü bir bağ kurabilir ve marka kimliğinizi etkili bir şekilde iletebilirsiniz.

Hedeflerinizi belirlerken, geri bildiriminizden yararlanabilirsiniz. Müşterilerinizin ve paydaşlarınızın geri bildirimleri, hedeflerinizi şekillendirmenizde size yol gösterebilir ve iletişim stratejinizi geliştirmenize yardımcı olabilir.


Briefing Sürecinin Uygulanması ve Değerlendirilmesi


Briefing süreci, iletişim stratejisinin etkili bir şekilde uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi için önemli bir adımdır. Eylem planının oluşturulması ve iletişim kanallarının seçimi, kurum amaçlarına ulaşmanın önemli adımlarıdır. İletişim araçları ve sosyal medya, marka kimliğinin yansıtılması ve hedef kitlenin etkileşimine yardımcı olur.

Briefing sürecinin etkili bir şekilde uygulanması, marka yönetimi ve halkla ilişkilerin başarısını etkiler. Sonuçların değerlendirilmesi süreci, iletişim stratejisinin başarısını ve iletişim engellerini gözden geçirerek iyileştirmelere yol açar. Bu aşamaları takip ederek briefing sürecinin uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi sürecini başarılı bir şekilde yönetebilirsiniz.

Briefing sürecinin uygulanması aşamasında, doğru ses tonunu kullanarak iletişim araçlarınızı belirleyebilirsiniz. Sosyal medya gibi iletişim kanallarında ses tonunu ve dilini hedef kitlenizle uyumlu bir şekilde seçmelisiniz. Böylece markanızı etkili bir şekilde temsil edebilirsiniz.

Sonuçların değerlendirilmesi sürecinde, geri bildiriminizden faydalanarak iletişim stratejinizi geliştirebilirsiniz. Müşteri geri bildirimleri, iletişim engellerini aşmanıza ve hedeflerinize daha iyi odaklanmanıza yardımcı olabilir.

Sosyal Medyada Paylaşın

0 Yorum

Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için oturum açmanız gerekmektedir.

Sizlere Öneriyoruz

Bu blog yazısını okuyanlar aşağıdaki eğitimleri tercih ettiler!