Balanced Scorecard Nedir
  • Rüzgar Karakuz
  • 0 Yorum
  • 01 Aralık 2022
  • 899

Balanced Scorecard Nedir

Kurumsal performansı ölçümlemeye yarayan ve performans karnesi olarak bilinen sistem, performans açıklarını gözlemler. Peki, Balanced Scorecard nedir?


Kurumsal performansı ölçümlemeye yarayan ve genel adı performans (denge) karnesi olarak bilinen bu sistem, şirketler içerisindeki hedeflere koşma noktasındaki performans açıklarını ve eforu gözlemlemeyi sağlar. Peki, Balanced Scorecard tam olarak nedir? Kurumun performans yüzdesini belli başlı kriterlere bağlı olarak ölçmeye yarayan bu karne sayesinde şirketin verimlilik yüzdesi artırılmaya çalışılır. 

Kurumsal performans yönetiminin bir parçası olan kurumsal karne, misyon, hedeflerin ve stratejilerin fiziki bir hale getirilmesini mümkün kılmaktadır. Balanced Scorecard ile performans ölçümlemelerinin yapılması gözlem ve ölçüm noktasında büyük katkı sağlamaktadır. İşlerin bekleneni vermesi veya istenen verimin alınabilmesi için bu sistemin kullanılmasının katkıları son derece büyük olmaktadır.  

Şirketin sahip olduğu verilere göre bütün bu verileri strateji haline getirmekte olan balanced scorecard, soyut süreçleri somutlaştırmayı mümkün kılmaktadır. Bu sayede de somut, vadesi belli ve net stratejilerin üretilmesi mümkün olmaktadır.  

Balanced scrorecard, soyut hedefleri somutlaştırıp daha pratik bir hale getirerek çalışanlara dağıtılmasına imkan tanımaktadır. Bu noktada çalışanların da işlerinden daha fazla verim alması mümkün olmaktadır.  

Şirket  içerisindeki stratejik yapılanmayı geliştirmek, hedeflere daha bağlı ve daha kısa yoldan hedefleneni elde edebilir bir hale gelmek gibi nedenlerle bu sistemin kullanıldığı sıklıkla görülebilmektedir. Günümüzde hemen hemen her kurumun bu sistemi kullandığı bilinmektedir. Bu sistem, 1970’li yıllardan bu yana kullanılmaktadır.  


Balanced Scorcard Ne İşe Yarar? 

Balanced scorecard, dengeyi sağlayabilmeyi mümkün kılacak şekilde çalışmayı mümkün kılmaktadır. Bu noktada kurum performans yönetimini daha etkili bir hale getirebilmek ve dengeyi koruyabilmek isteyen kişilerin sistemden faydalandığı görülebilmektedir.  

Balanced scorecard sistemi içerisinde yer alan kapsamlı aksiyonlar, verimliliği artırma ve kurumun kar oranını artırma gibi amaçlara hizmet etmektedir. Hem çalışanı hem hissedarları hem şirket geleceğini hem de karlılık oranını kapsayarak genel bir verimlilik imkanı veren bu sistemin özellikle de performans yönetimi noktasında sağlamış olduğu fayda yadsınamayacak kadar azdır. Bu noktada başarı elde edebilmek için balanced scorecard’ın son derece faydalı olduğu görülebilmektedir.  

Bu alanda ve genel olarak işletme yönetimi noktasında başarı elde edebilmeyi istiyorsanız sizler de işletme yönetimi alanında vermekte olduğumuz çeşitli eğitimlerimize göz gezdirebilirsiniz. Durmayın ve sizler de eğitimlerimizden faydalanarak eksiklerinizi giderin, performans yönetiminizi en etkili şekilde ve kolaylıkla sağlayarak kurumlar arası farkınızı ortaya koyma imkanı edinin. Daha ne duruyorsunuz? Sizler de bu son derece avantajlı olan fırsatı kaçırmayın! 


Balanced Scrorecard Nasıl Uygulanır?  

Balanced scorecard içerisinde öncelikle başarıyı getirmesi mümkün görünen faktörleri ele almak gerekmektedir. Bu noktada faktörlerin belirlenmesi ve bunlara uyumlu bir şekilde çalışılması sadece finansal değil her türlü alanda uygulanabilen balanced scorecard’dan en fazla şekilde verim alınabilmesini sağlamaktadır.  

Performans göstergeleri kullanılarak şirket stratejilerini geliştirmeye katkı sağlayan bir yönetim sistemi olarak öne çıkan balanced scorecard, kurumların stratejilerini hedeflere ve hedefleri de gerçeğe dönüştürmesine imkan tanımaktadır. Çalışanların motivasyonunu sağlama noktasında da etkili olan bu durumdan faydalanmak son derece avantajlı görülmektedir.  

Müşteri akışları, iş ilişkileri gibi verilerin de düzenlenmesine katkıda bulunan ve bu noktalara da dikkat çeken balanced scorecard, çalışanların kalifiye olması, performans yüzdesi gibi noktalara da değinerek çalışmayı mümkün kılmaktadır. Bu uygulama 4 ana boyut içeriisnde kendisini göstermektedir: 

Müşteri Boyutu: Müşteriler markadan memnun mu? İçerikler hakkındaki yorumlar ve gönderiler neler? Müşteri marka ile ilgili hangi düşüncelere sahip gibi soruların yanıtları bu noktada cevaplanır.  

Finansal Boyutu: Hissedarlar finansal boyuttaki gelişimden ne derece memnunlar. Bu noktada nasıl bir şekilde ilerlenebilir ve gelir nasıl artırılabilir. Karlılık yüzdesi tatmin edici mi? 

İç Süreçler Boyutu: Operasyonel olarak işletmenin durumu nasıl, operasyonlardaki ilerleme memnun edici mi? İş akışları stabil ve sağlıklı mı? 

Çalışanlar Boyutu: Gelişmek için personellerin nelere ihtiyacı var? Personeller için eğitim süreçleri gerekli mi? Gerekliyse hangi eğitimler alınmalı?  

Bu noktalara dikkat etmenin sağlamış olduğu avantajlar sayesinde sizler de kurumunuz içerisindeki verimliliği artırabilirsiniz. Böylece kurumunuzdan alabileceğiniz maksimum verim yüzdesine erişmeniz mümkün olur.  


Balanced Scorecard ile Nasıl Öne Geçilir?  

Kurum içi performans yönetim sistemlerinin en önemli parçalarından bir tanesi olan balanced scorecard, iş içerisindeki verimliliği artırma ve daha etkili bir şekilde çalışmayı mümkün kılma gibi noktalarda etkili olmaktadır. 

Bu karnelendirme sistemini kullanan kişilerin etkili bir şekilde hedeflerle ve stratejilerle bağlantılı bir iş yönetimini sağlaması, bu duruma bağlı olarak da çalışanlarından maksimum verim alması mümkün olmaktadır.  

Balanced scorecard, sıklıkla kullanılmakta olan ve iş yerlerinin daha fazla öne geçmesini mümkün kılan bir çalışma sistemi olarak fark yaratmayı mümkün kılmaktadır. Balanced scorecard ile öne geçebilmeyi mümkün kılmak için yapılması gereken en önemli şey bu stratejiyi uygularken yukarıda belirtilen 4 noktaya dikkat etmektir.  

1990 lı yılların sonundan beri aktif olarak kullanılan, öğrenme ve gelişim perspektifi olarak da değerlendirilebilecek uzun dönemli bu sistemsel çalışmanın finansal olmayan göstergelerle de ele alınabilmesi mümkündür. Bu nedenle sistemi her alanda kullanabilme imkanı edinilebilir. Bu karne anlatılırken aynı zamanda pek çok kişi örneğinde finansal alanları ön plana çıkartma eğilimde olsa da temelde performans artışının sağlanması ve yönetim aracının daha doğru bir şekilde işlemesi bu sistem ile mümkün görünmektedir.  


Strateji Geliştirme ve İş Hayatında Etkin Olma Noktasında Balanced Scorecard Etkileri Nelerdir? 

Balanced scorecard şirket gelişimi, performans yönetimi ve stratejik iş planlaması noktasında son derece faydalı olmaktadır. Bu alanda net bir şekilde stratejik gelişimleri takip etme ve iş hayatında daha etkin bir konuma gelme imkanlarını yaratabiliyor olması balanced scorecard için büyük avantaj sağlamaktadır.  

Balanced scorecard uygulamasında süreçler nasıl yürütülmeli, ne gibi aksiyonlar alınmalı gibi sorulara yanıt edinebilmek de mümkün olmaktadır. Bu sayede kolaylıkla da iş geliştirme imkanı edinilebilmektedir. Özellikle de yönetim ekibi ve İK’cıların bu alandaki ilgili eğitimleri alarak kendilerini geliştirmeleri son derece önemlidir.  

Net bir şekilde yönetimsel ve performansal gelişimi destekleyen bu sistem ile sizler de kurumunuzu daha etkili bir şekilde yönetebilme ve ilerleme kaydedebilme imkanı edinirsiniz. Verimliliği artırma noktasında etkisi büyük olan bu yöntemi uygulamanız halinde kurumunuzun çok daha fazla kazanç elde ederek performansında artış yaşayacağını gözlemleyebileceksiniz. Bunun yanı sıra bu imkanları sağlayabilmek ve doğru bir şekilde balanced scorecard uygulayabilmek için de işletme yönetimi eğitimlerimiz faydalı olmaktadır. 

Performans artırma ve daha etkili bir şekilde çalışma sergileme amaçları ile yola çıktıysanız durmayın ve siz de eğitimlerimizden faydalanarak etkili bir şekilde işletmenizi nasıl yönetebileceğinizi öğrenin!  

Sosyal Medyada Paylaşın

0 Yorum

Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için oturum açmanız gerekmektedir.