Genel

Altı Sigma Kısaca Nedir?

Altı Sigma, işletmelerin hataları bulup düzelterek süreçleri, ürünlerin ,hizmetlerin veya müşterilerin ihtiyaçlarını gelişmesine yardımcı olan bir yöntemdir. 

Amaç, imalat veya iş süreçlerinde kalite kontrolünü düzene sokmaktır. Böylece baştan sona çok az değişiklik olur veya hiç olmaz.

Six Sigma, 1993 yılında Motorola tarafından tescillendi. Ad, standart bir sapmayı temsil eden istatistiksel bir sembol olan Yunanca sigma harfine atıfta bulunuyor. 

Motorola bu terimi kullandı. Çünkü bir Altı Sigma sürecinin %99,99966 oranında hatasız olması bekleniyordu. Hata oranına göre Motorola başlangıçta bu hedefi kendi üretim operasyonları için belirledi. 

Ancak kısa sürede moda bir kelime haline geldi ve geniş çapta benimsenen bir standart haline geldi.

Altı Sigma, büyük kuruluşlara kalite yönetimi konusunda yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır. 

1998’de GE CEO’su Jack Welch, Altı Sigma’nın GE’nin işlerini nasıl düzelttiğini fark etti. 

Bu nedenle, büyük şirketler için teşvik ederek şirkete 1 milyon $’dan fazla bağış yaptı. Altı Sigma’nın önemli hale gelmesine yardımcı oldu.

– 1998’de GE CEO’su Jack Welch, Altı Sigma’nın GE’nin işlerini nasıl iyileştiğini fark etti. 

 

 

6 sigma ne demek?

Altı Sigma İlkeleri Nelerdir?

Altı Sigma projeleri, belirli bir hedef etrafında adımlarla kusurları tespit edip ortadan kaldırmayı amaçlar. En yaygın örneklerde “küçük daha iyi, büyük daha iyi veya nominal en iyi” hedefleri kullanılır.

Daha küçük daha iyidir, hatalar veya reddedilen parçalar için sıfır hedefi belirler.

Daha Büyük Daha İyidir, hedefin %100 olduğu test puanları gibi bir “alt spesifikasyon sınırı” içerir.

En iyi müşteri hizmetleri temsilcisi, sorunu çözmek için yeterli zaman harcamalı, ancak üretkenliğini kaybetmemelidir.

Süreç, hataları ve kusurları belirlemek için verileri ve istatistikleri kullanır. Çeşitli iş hedeflerine uyacak şekilde tasarlanmıştır ve kuruluşların belirli sektör ihtiyaçları etrafında hedefler tanımlamasına olanak tanır.

Altı Sigma ilkelerini sigma metodolojisini ,Yalın metodoloji ile birleştiren Yalın Altı Sigma’da da benzer ilkeler bulacaksınız. Yalın’ı Altı Sigma’ya katmak, israfı, kusurları ve varyansı azaltmaya daha fazla odaklanmayı sağlar.

Bu yalın metodoloji, kuruluşların uzun vadeli süreçler oluşturmaya odaklanırken daha çevik ve esnek kalmasına yardımcı olur. Yalın, hatalara, fazla üretime, bekleme süresine, kullanılmayan yeteneklere, nakliyeye, envantere, harekete ve ekstra işlemlere odaklanır. Fikir şu ki, şirketler bu sorunları çözerek sorunları daha hızlı çözebilir, verimliliği artırabilir ve üretkenliği artırabilir.

Altı Sigma metodolojileri

Uygulamada, Altı Sigma iki alt metodolojiden birini takip eder: DMAIC ve DMADV:

Altı Sigma DMAIC, DMAIC kısaltmasında temsil edilen beş aşamadan oluşan bir proje metodolojisidir. Bunlar şunları içerir:

Problemi, müşteriyi, proje gereksinimini ve müşterinin nihai hedeflerini ve beklentilerini tanımlayın. Bu aşamada projeler seçilir, çeşitli fırsat ve olasılıkları belirlemek için araştırmalar yapılır ve projenin kapsamı belirlenir. Problem çözme nin en temeli budur.

Hataları belirlemek ve metrikleri toplamak için bir veri toplama planı oluşturarak mevcut sürecin performansını ölçün. Bu aşamada, performans temellerini, gelecekteki hedefleri ve performansın nasıl ölçüleceğini belirlemek önemlidir.

Sorunları bulmak için stratejiyi analiz edin ve kök nedenleri belirleyin. Verileri kullanarak analiz aşamasında önemli etkilere sahip olan parametreleri ve girdileri belirlemek önemlidir.

Yenilikçi çözümlerle kusurların temel nedenlerini ortadan kaldırarak süreci iyileştirin. İyileştirme aşamasında, önceki aşamalarda tanımlanan en iyi potansiyel çözümleri test etmeye odaklanılır. Ortaya çıkabilecek performans, maliyet, uygulama talepleri ve riskleri veya kesintileri dikkate almak önemlidir.

Eski alışkanlıklara düşmemek ve yolunda gitmesini sağlamak için yeni süreci kontrol edin. Son aşamada, değişiklikler kaydedilir, sorunların nedeni açıklanır ve izleme programı oluşturulur.

 

Altı Sigma uygulama rolleri 

Altı Sigma’daki anahtar kavramlardan biri, net liderlik rolleri ve kalite yönetimi için bir hiyerarşi oluşturma fikridir. Altı Sigma uygulaması için kilit roller şunları içerir:

Yönetici liderlik: 

Bu, Altı Sigma uygulaması için vizyon geliştirmekle görevli CEO ve diğer üst düzey yönetimi içerir. Liderler aynı zamanda yeni fikirleri teşvik etmekten ve inovasyon konusunda harekete geçecek kaynakları sağlamaktan da sorumlu olmalıdır.

Şampiyonlar: 

Genellikle üst yönetimde olan kişilerdir. Vizyonu takip ederler ve Kara Kuşaklara mentorluk yaparlar.

Usta Kara Kuşaklar, Siyah veya Yeşil Kuşaklara rehberlik eder ve Şampiyonlar’a yardım eder. Her zaman Altı Sigma metodolojisini kullanır. 

Şampiyonlar tarafından seçilirler ve Altı Sigma stratejisinde tutarlılığı sağlamakla görevlendirilir.

Kara Kuşaklar: 

Ana Kara Kuşakların altında çalışan Kara Kuşaklar, Altı Sigma stratejisini yürütmekten sorumludur. Ve tipik olarak belirli görevler için lider olarak hareket eder.

Yeşil Kuşaklar: 

Kara Kuşaklar tarafından yönlendirilen Yeşil Kuşaklar, Altı Sigma metodolojisinde yenidir. Ve diğer iş sorumluluklarını sürdürürken onu öğrenmeye başlar.

Beyaz, Sarı ve Turuncu gibi başka kayışlar da bulabilirsiniz. 

Bu, Altı Sigma eğitimi almış ancak projeye katılmayan çalışanları temsil etmek için kuruluşlar tarafından kullanılır.

 

Yalın 6 Sigma Nedir?

Yalın Altı Sigma, iş performansını iyileştirmek ve atık süreçleri ortadan kaldırmak için bir yöntemdir. 

Toyota, Motorola’nın Altı Sigma yönetim stratejisiyle süreçleri iyileştirmek için kalitatif ve kantitatif teknikleri birleştirir.

Yalın Altı Sigma, projelerin başarısında paydaşların rolünü anlamak için veri toplama ve analizinin önemini kabul eder. Bir organizasyonun her bir disiplinin hangi bölümlerinin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacağını seçmesini sağlayan pragmatik bir yaklaşımdır.

 

Altı Sigma ve Yalın Altı Sigma: Fark nedir?

Yalın Altı Sigma’nın sağladığı esnekliği anlamak için iki disiplin arasındaki benzerlik ve farklılıkların farkında olmak önemlidir.

Hem yalın yönetim hem de Altı Sigma, israfı ortadan kaldırmayı ve iş süreçlerini iyileştirmeyi amaçlar. Bununla birlikte, önemli bir fark, yalın yönetimin, hangi sorunların israfa neden olduğunu belirlemek için insanlara dayanmasıdır. 

Yalın yönetimin felsefesi, daha azla daha fazlasını yapmaktır ve iki önemli ilke etrafında inşa edilmiştir.

  • Kaizen sürekli iyileştirme 
  • insanlara saygı

 

Altı Sigma Kuşakları Nelerdir?

İşte elde edilebilecek Altı Sigma Kuşakları ve Sertifikasyon Düzeyleri:

Altı Sigma Beyaz Kuşak – Beyaz kuşak sertifikası, Altı Sigma’nın temel kavramlarına giriş niteliğinde bir bilgi düzeyi gösterir.

Altı Sigma Sarı Kuşak sertifikası, Altı Sigma’nın nasıl çalıştığını ve işyerinde nasıl uygulandığını öğrenmenizi sağlar.

Altı Sigma Yeşil Kuşak sertifikası, kalite geliştirme projeleriyle ilgili sorunların ileri düzeyde analizine ve çözümüne odaklanır. 

Yeşil Kuşaklar, Altı Sigma Kara Kuşaklara destek sağlarken projelere liderlik eder ve yönetir.

Altı Sigma Kara Kuşak – Kara Kuşak sertifikası, Altı Sigma felsefeleri ve ilkeleri konusunda uzman olduğunuzu gösterir. Kara Kuşaklar, proje ekiplerine liderlik eden bir organizasyon içinde değişim ajanları olarak bilinirler.

Altı Sigma Ustası Kara Kuşak ve Siyah Kuşak

Yalın Altı Sigma başarı yapısının en üst noktasını temsil eder. Kapsamlı deneyime sahiptirler ve alanlarında liderdirler.

Sigma yeşil kuşak eğitim ve sigma nın farklı yönlerine ilerleyen yazılarımızda yer vereceğiz