Algoritma Nedir? Akış Şeması Nedir?
 • Rüzgar Karakuz
 • 0 Yorum
 • 28 Ekim 2023
 • 228

Algoritma Nedir? Akış Şeması Nedir?

Algoritma Nedir? Algoritma Örnekleri ve Akış Şeması Örnekleri, Algoritma Ne Demek? Akış Diyagramı ve Akış Şeması Nedir? Algoritma ve Akış Şeması Arasındaki Fark Nedir? İş Akış Şeması Nedir? Akış Şeması Nasıl Oluşturulur? Akış Şemasında Kullanılan Temel Semboller Nelerdir? Algoritma ve Akış Şeması Neden Önemlidir?


Algoritma Nedir?

Algoritma, belirli bir problemi çözmek veya belirli bir görevi yerine getirmek için izlenmesi gereken adımların sıralı bir şekilde açıklanmasıdır. Algoritmalar, programlama dillerinin temelini oluşturur. Programlama dilleri, algoritmaları bilgisayarın anlayabileceği bir dilde ifade etmemizi sağlar. Algoritmalar, günlük hayatta karşılaştığımız problemleri çözmek için kullanılır.


Algoritma Örnekleri ve Akış Şeması Örnekleri


Toplama İşlemi Algoritması:

 • İki sayıyı al.
 • Sayıları topla.
 • Sonucu ekrana yazdır.


Faktöriyel Hesaplama Algoritması:

 • Bir sayı al.
 • 1'den başlayarak sayıya kadar olan tüm sayıları çarp.
 • Sonucu ekrana yazdır.


Üs Hesaplama Algoritması:

 • Kullanıcıdan taban ve üs değerlerini al.
 • Sonuç değişkenini 1 olarak başlat.
 • Üssü kadar aşağıdaki adımları tekrarla:
 • Sonucu taban ile çarp.
 • Sonucu ekrana yazdır.


Negatif Pozitif Sayı Kontrolü Algoritması:

 • Kullanıcıdan bir sayı al.
 • Eğer sayı 0'dan küçükse, o zaman sayı negatif.
 • Eğer sayı 0'dan büyükse, o zaman sayı pozitif.
 • Eğer sayı 0 ise, o zaman sayı sıfırdır.
 • Sonucu ekrana yazdır.


Karekök Hesaplama Algoritması:

 • Kullanıcıdan bir sayı al.
 • Başlangıç tahmini olarak sayıyı /2 al.
 • Yeni tahmini hesapla: (tahmin + sayı/tahmin)/2
 • Yeni tahminle eski tahmin arasındaki farkı kontrol et: Eğer fark istenilen hassasiyetten küçükse, hesaplamayı durdur.
 • Değilse, 3. adıma geri dön.


Fibonacci Sayıları Algoritması:

 1. Kullanıcıdan bir sayı al.
 2. İlk iki Fibonacci sayısı olan 0 ve 1 i başlangıç değerleri olarak ata.
 3. Döngü içinde, son iki Fibonacci sayısını toplayarak yeni bir Fibonacci sayısı üret.
 4. Yeni sayıyı ekrana yazdır ve önceki iki sayıyı güncelle.
 5. Bu adımları n-2 kez tekrarla.


Küçükten Büyüğe Sıralama Algoritması:

 1. Bir dizi eleman al.
 2. Diziyi baştan sona kadar kontrol et.
 3. Her iki ardışık elemanı karşılaştır.
 4. Eğer elemanlar sıralı değilse, yer değiştir.
 5. Dizi tamamen sıralanana kadar 2-4 adımları tekrarla.


Çarpım Tablosu Oluşturma Algoritması:

 1. Kullanıcıdan bir sayı al.
 2. 1 den aldığın sayıya kadar olan sayılar için döngü başlat.
 3. İç içe iki döngü ile çarpım sonuçlarını hesapla.
 4. Sonucu ekrana yazdır.


Asal Sayı Kontrolü Algoritması:

 1. Kullanıcıdan bir sayı al.
 2. 2 den başlayarak sayıya kadar tüm sayıları kontrol et.
 3. Sayı asal ise, Asal mesajını göster ve işlemi durdur.
 4. Eğer sayı herhangi bir sayıya tam bölünüyorsa, Asal değil mesajını göster ve işlemi durdur.Algoritma Ne Demek?

Algoritma problem çözme prosedürü için kullanılan bir terimdir. Günümüzde bir makinenin belirli bir hedefe ulaşmak için izlediği kurallar dizisi için yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak bu her zaman bilgisayar aracılı faaliyetler için geçerli değildir. Bu terim, bilgisayar destekli veri analizinde olduğu gibi, pizza yapımında veya Rubik Küpünü çözerken izlenen adımlar için de doğru bir şekilde kullanılabilir.


Akış Diyagramı ve Akış Şeması Nedir?

Akış şeması, bir algoritmayı görsel bir şekilde temsil eden bir diyagramdır. Akış şeması, sürecin adımlarını adım adım gösterir ve karmaşık süreçlerin anlaşılmasını kolaylaştırır. Akış şeması sembolleri, belirli bir görevi temsil etmekte kullanılır ve programlama dili vasıtasıyla veri akışını net bir şekilde gösterir.


Algoritma ve Akış Şeması Arasındaki Fark Nedir?

Algoritma, bir problemi çözmek veya belirli bir görevi yerine getirmek için mantıksal adımlardan oluşan bir plan veya yönergedir. Akış şeması, bir algoritmayı veya süreci grafiksel olarak temsil eden bir diyagramdır. Algoritma, genellikle metin tabanlı olarak ifade edilirken, akış şeması görsel bir temsil sunar.

Akış şeması, bir algoritmanın veya sürecin adımlarını ve bu adımlar arasındaki ilişkileri açıkça gösterir. Bu da karmaşık süreçleri daha kolay anlaşılır hale getirir.


İş Akış Şeması Nedir?

İş akış şeması, bir iş sürecini, projeyi veya görevi görsel olarak temsil eden bir diyagramdır. İş akış şeması, sürecin başlangıcından sonuna kadar olan adımları, kararları, işlemleri ve veri akışını gösterir. Bu tür şemalar, bir organizasyon içindeki belirli bir iş sürecinin anlaşılmasını, analiz edilmesini, optimize edilmesini ve yönetilmesini kolaylaştırır.


Akış Şeması Nasıl Oluşturulur?

Akış şeması oluştururken uygun sembolleri kullanarak süreci adım adım göstermek önemlidir. Örneğin:

 • Başlangıç Sembolü: Sürecin başlangıcını temsil eder.
 • İşlem Sembolleri: Temel matematiksel işlemleri veya kararları temsil eder.
 • Yıldız Sembolü: Belirli bir koşulu temsil eder.
 • Çıkış Sembolü: Sürecin sonunu ve çıktıyı temsil eder.


Akış Şemasında Kullanılan Temel Semboller Nelerdir?

Akış şemalarında kullanılan temel semboller şu şekildedir:

 • Dikdörtgen (Başlangıç/Nihai Durum): Akış şemasının başlangıç ve sonunu temsil eder.
 • Paralelkenar (İşlem): Belirli bir işlemi veya hesaplamayı temsil eder.
 • Daire (Karar): Bir koşulu temsil eder. Genellikle evet veya hayır gibi iki sonuçlu bir kararı ifade eder.
 • Yıldız (Girdi/Çıktı): Kullanıcıdan girdi almayı veya sonuçları göstermeyi temsil eder.
 • Ok (Akış Yönü): İşlem sırasındaki akışı temsil eder, yani bir adımdan diğerine geçişi gösterir


Algoritma ve Akış Şeması Neden Önemlidir?

 1. Problem Çözme: Algoritmalar, karmaşık problemleri daha küçük ve yönetilebilir parçalara böler. Bu da problemleri çözmeyi daha kolay hale getirir.
 2. Görsel Temsil: Akış şemaları, karmaşık süreçleri ve algoritmaları görsel olarak temsil eder. Böylece diğerleri tarafından daha kolay anlaşılabilir.
 3. Hata Ayıklama: Algoritmalar ve akış şemaları, hataları tanımlamak ve düzeltmek için kullanılabilir. Mantıksal hatalar veya akışta oluşan yanlışlıklar daha rahat tespit edilebilir.
 4. İletişim: Yazılım geliştirme sürecinde, algoritmalar ve akış şemaları geliştiriciler arasında veya müşterilerle iletişim kurarken kullanılabilir. Karmaşık süreçleri anlatmak için görsel bir dil sunar.
 5. Performans Analizi: Algoritmalar ve akış şemaları, bir işlemin veya programın performansını değerlendirmek ve optimize etmek için kullanılabilir. Belirli bir sürecin hangi adımlarının daha fazla zaman aldığını veya kaynak kullandığını belirlemek için kullanılabilirler.


Akış Şeması ve El Harezmi

Akış şeması, matematikçi El Harezmi nin çalışmalarından esinlenmiştir. El Harezmi, matematiksel problemleri çözmek için algoritmalar geliştirmiş ve bu algoritmaları net bir şekilde açıklamıştır. Onun çalışmaları, günümüzde programlamada ve bilgisayar biliminde temel kavramları oluşturan bir temel olarak kabul edilir.Sosyal Medyada Paylaşın

0 Yorum

Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için oturum açmanız gerekmektedir.

Sizlere Öneriyoruz

Bu blog yazısını okuyanlar aşağıdaki eğitimleri tercih ettiler!