Aile Dizimi Nedir?
  • Rüzgar Karakuz
  • 0 Yorum
  • 31 Ağustos 2022
  • 585

Aile Dizimi Nedir?

Aile dizimi, günümüzde filmlere dahi konu olmuş psikolojik bir travma çözümleme ve terapi yöntemidir.


Aile dizimi, günümüzde filmlere dahi konu olmuş psikolojik bir travma çözümleme ve terapi yöntemidir. Bu yöntem sayesinde travmatik olayların sağlıklı bir ortamda canlandırılarak çözüme kavuşturulması mümkün olmaktadır. 

Ruhsal sorunların günlük yaşantı kalitesini ve genel olarak karakter oluşumunu olumsuz yönde etkilediği bilinen bir gerçektir. Benliğimizde yaratılmış travmalar insanlarla olan ilişkilerimizin yanında kendimizle olan ilişkimizi dahi etkileyecek düzeydedir. Bu nedenle ruhsal bozuklukların ve travmatik etkilerin olabildiğince hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması gerekmektedir.

Alman psikoterapist Bert Hellinger tarafından ortaya koyulmuş olan aile dizimi terapisi, yardımlaşmaya dayalı bir psikoterapi yöntemidir. Kuşaklar boyunca oluşmuş travmatik etkilerin ve bir kimsede görülen olumsuz tepkimelerin çözüme kavuşturulması ve sağlıklı bir şekilde travma sonrası bozuklukların ve etkilerin giderilmesi için geliştirilen bu yöntem, özellikle de son günlerde adını duyuran “Zeytin Ağacı” adlı filmde konu olarak işlenmiştir.

Psikolojik etkilerin ve durumların filmlere veya dizilere konu olması beklenmedik bir etki değildir. Daha önce de pek çok psikolojik nevrozun veya terapi yönteminin senaryolar dahilinde işlendiği görülmüştür. Aile dizimi de son dönemde işlenmiş olduğu film nedeniyle popüler hâle gelmiştir. Grup terapisi olarak da algılanabilecek aile dizimi terapisinde kökensel sorunlar ve travmatik etkiler giderilmeye çalışılmaktadır. 

Aile diziminin bağlı olduğu inanç kökensel bağlarımıza dayanmaktadır. Aile fertlerinin sahip olduğu travmatik ve kökensel etkilerin atlatılabilmesi için uygulanan aile dizimi, aile bireylerinin fenotipinde ve genotipinde ortaya çıkmış ve kalıtsal olarak taşınmış etkileri de kapsar. Peki, aile dizimi nasıl uygulanır?


Aile Dizimi Nasıl Uygulanır?

Aile dizimi hakkında merak edilen bir diğer konu da aile diziminin nasıl uygulanacağıdır. Bu psikoterapi yöntemini uygulayabilmek için yapılması gereken en önemli şey kişileri dizdikten sonra travmaları doğru temsil edecek kişileri belirlemektir. Travma yaratan bireylerinizi temsil noktasında kişi seçimi ve karakter dağıtımı doğru yapılmazsa bu terapi yöntemi etkili olmayacağı gibi olumsuz daha başka travmatik yönleri de tetikleyebilir. 

Ortaya çıkan sıralama ve temsil dağıtımı sonrasında travmaları sağlıklı bir şekilde ve kontrol altında yeniden tekrarlamak terapinin temelini oluşturmaktadır. Bert Hellinger, bu yöntemin temellerini bir misyoner olarak bulunduğu Güney Afrika bölgesindeyken atmıştır. Onun düşüncesine göre aile içinde bazı değişmez dinamikler ve etkiler bulunmaktadır:

  • • Aile içi herkesin dinamikleri aynı ve eşittir. Bu noktada bir aile ferdinin öne çıkması veya geride kalması mümkün değildir. Aksi takdirde olumsuz etkiler kaçınılmazdır. Aidiyet hakkı tanınmayan ve ciddiye alınmayan kişilerin olması, aile bağlarını tehdit eden en önemli unsurlar arasında yer almaktadır . 
  • • Aile bütünlüğünü korumak da sağlıklı bir aile yapısı oluşturabilmek için önemlidir. Herkesin eşit saygınlıkla ve onurla öne çıkmadığı ailelerde de sorunlar oluşabilmektedir.
  • • Aile sistemi içerisindeki hiyerarşinin korunması, bütünlük ve eşitlik noktalarındaki etkileri besleyici niteliktedir. Varlık, zaman ile nitelendirildiği için aile sistemi içerisinde de en büyük olanın küçük olanlara kıyasla önceliği vardır. Buradaki hiyerarşiden kasıt saygı ve yardımseverlik üzerine kuruludur. Büyüğe saygı mantığı ile örtüşen bu hiyerarşinin korunması oldukça mühimdir. 
  • • Zaman sınırlamalarına uymak; geçmişi geçmişte bırakarak ilerlemek de aile sisteminin bozulmazlığını sağlamakta etkilidir. 

Mirası taşımak ve ailenin bıraktığı etkileri taşımak, hepimizin yaşantısının bir parçasıdır. Bu noktada öneli olan kendimizden sonrakiler için bu olumsuz döngüleri kırarak aileyi iyileştirme sürecine girişmektir. Kişinin kendi üzerindeki olumsuz etkileri atmak amacıyla da aile dizimine başvurduğu görülmektedir. 

Hellinger’in tespitine ve inanışına göre aile içi yaşanmış bütün olumsuz etkiler dna’mız içerisine işlemektedir. Bu nedenle de döngüyü kırmak ve genetik mirasta olumsuz etkileri yok etmek amacıyla aile dizimi uygulamasının gerçekleştirilmesi gerekli görülmektedir. 


Aile Dizimi Uygulanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler 

Aile dizimi uygulanırken elbette dikkat edilmesi gereken belli başlı noktalar bulunmaktadır. Kaza, kürtaj, intihar, ölüm, şiddet, ani kayıp gibi travmatik etkiler bırakabilecek durumların dna’mız içerisine işlenerek bizlerle nesiller boyu aktarıldığı bu disiplin ile açıklanmış durumda. Böyle bir durum karşısında uygulanan aile diziminin de etkilerinin doğru olması için bazı noktalara dikkat edilmesi gerekir. 

Aile dizimi içerisindeki bireyleri tek bir kişi olarak ele almak doğru olmayacaktır. Bu dizim içerinde insanlar tek bir kişi olmaktan da öte bağlam içerisindeki bileşenler olarak ele alınmaktadır. Aile dizimi sırasında takip edilmesi gereken belli bir düzen bulunmaktadır. 

Bu disiplin içerisinde bağ (bonding), sıra (order), ahenk, alma verme dengesi, sistemik karmaşıklık, özdeşim, takip etme, devralma, kesintiye uğramış erişme çabası, duygular yer almaktadır. Bütün bu etkenler ile aile dizimini etkileyici etkenler ortaya çıkmaktadır. 

Aile dizimini doğru bir şekilde uygulayabilmek için bu adımların tespitinin doğru bir şekilde yapılması ve buna bağlı olarak terapi sırasında profesyonel bir şekilde çalışma sürdürülmesi son derece önemlidir. 


Aile Diziminin Olumsuz Etkileri Olur Mu?

Aile dizimi araştırması yapan kişilerin akıllarına en çok takılan nokta ise aile diziminin olumsuz etkileri olup olmayacağı sorusudur. Aile dizimi genetikte ve sistematikte aktarılmış travmaları kapsayan bir terapi yöntemi olduğu için kişilerin aile diziminin olumsuz etkilerinin olup olmadığı da merak konusu olmaktadır. 

Aile dizimi, profesyonel bir şekilde uygulandığı takdirde olumsuz herhangi bir etki oluşturmadan, aksine var olan olumsuz etkileri düzeltecek şekilde etki etmektedir. Aile diziminin olumsuz bir etki oluşturması için terapi uygulanan ortamın sağlıksız olması veya terapi uygulanacak o kişinin herhangi bir olumlu yaklaşımı olmaması gösterilebilmektedir. 

Aile dizimi, birey soyağacı üzerinden ilerliyor olması nedeniyle öncesinde sıkı araştırmaların ve incelemelerin yapılmasını gerektiren bir süreçtir. Doğrudan bu terapiye katılmak istiyorum gibi bir anlayışla anlık bir seans verilememektedir. Grup dağılımı içeren bir iş olması ve öncesinde kişiyi ve ailesini tanımaya yönelik bir çalışma gerektirmesi nedeniyle aile dizimi doğrudan yapılamamaktadır. 


Aile Dizimini Kimler Uygulayabilir?

Aile dizimi aslında son derece riskli sayılabilecek bir terapi yöntemi olmasıyla beraber konunun uzmanı tarafından gerçekleştirildiği sürece hiçbir risk barındırmayacaktır. Bu nedenle de aile dizimi uygulaması gerçekleştirilirken uzman ve danışmanların doğru bir şekilde anlaşmaya varması ve bir araştırma sürecinin gerçekleştirilmesi gerekir. 

Aile dizimi uygulayabilmek için kişilerin öncelikle bu alanda uzmanlıklarını kanıtlayabilecekleri bir eğitim almaları gerekmektedir. Psikologlar, terapistler alınacak bu eğitimle beraber alanda uzmanlıklarını kanıtlayabilecekleri bir belgeye sahip olacaklar.

Aile dizimi uygulamasını gerçekleştirmek için öncelikle sertifika ve eğitim sahibi olmak gerekmektedir. Siz de aile dizimi uygulaması gerçekleştirebilmek için Eğitim Kutusu olarak hazırlamış olduğumuz Aile Dizimi Eğitimi’mizi alabilirsiniz. 

Aile dizimi noktasında dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan bir tanesi terapiyi kimin uyguladığıdır. Bu nedenle siz de kaliteli ve doğru bir şekilde aile dizimi terapisi almak istiyorsanız sıkı bir araştırma sürecinden geçip sizinle uyumlanabilen bir terapist bulmalısınız. Terapisti bulduktan sonra doğru bir şekilde aile dizimi uygulaması gerçekleştirebilirsiniz. 

Sosyal Medyada Paylaşın

0 Yorum

Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için oturum açmanız gerekmektedir.