4 Heceli Kelimeler, 4 Heceli Hayvan İsimleri
 • Rüzgar Karakuz
 • 0 Yorum
 • 21 Ağustos 2023
 • 125

4 Heceli Kelimeler, 4 Heceli Hayvan İsimleri

4 Heceli Sözcükler Nelerdir? 4 Heceli İsimler Nelerdir? 4 Heceli Erkek İsimleri Nelerdir? 4 Heceli Kız İsimleri Nelerdir? 4 Heceli Hayvan İsimleri Nelerdir? 4 Heceli Eşya İsimleri Nelerdir?


4 Heceli Sözcükler Nelerdir?

 • Matematik: Ma-te-ma-tik
 • Meşguliyet: Meş-gu-li-yet
 • Müracaat: Mü-ra-ca-at
 • Sinemacı: Si-ne-ma-cı
 • Sistematik: Sis-te-ma-tik
 • Kardiyolog: Kar-di-ya-log
 • Zanaatkar: Za-na-at-kar
 • Biyografi: Bi-yog-ra-fi
 • Asimetrik: A-si-met-rik
 • Edebiyat: E-de-bi-yat
 • Doğaçlama: Do-ğaç-la-ma
 • Dahiliye: Da-hi-li-ye


4 Heceli İsimler Nelerdir?


4 Heceli Erkek İsimleri:

 • Sebastian: Antik Roma kökenli, "saygın" veya "onurlu" anlamına gelir.
 • Ebubekir: Hz. Muhammed'in en iyi arkadaşlarından birinin adıdır, "doğru ve sadık" anlamına gelir.
 • Abdulkadir: "Allah'ın kulu ve güçlü" anlamına gelir.
 • Mustafacan: "Sevgili can" veya "sevilen yaşam" gibi anlamlara gelir.
 • Abdurrahman: "Allah'ın rahmeti" veya "Allah'ın lütfu" anlamına gelir.
 • Tiziano: İtalyanca kökenli, "şeref" veya "onur" anlamına gelir.
 • Abdurrahim: "Allah'ın merhameti" anlamına gelir.
 • Abdülbaki: "Kalıcı köle" veya "Allah'ın ebedi kulu" anlamına gelir.
 • Abdülhamit: "Hamd sahibi olanın kulu" anlamına gelir.
 • Abdülrahman: "Allah'ın kulu" veya "Allah'ın kölesi" anlamına gelir.
 • Abdülsamet: "Allah'ın işitici kulu" veya "Allah'ın işiten kölesi" anlamına gelir.
 • Selahattin: Arapça kökenli, "din yolunda başarı" veya "Allah'ın yardımı" anlamına gelir.
 • Şahabettin: "Din ışığı" veya "din yolundaki aydınlık" anlamına gelir.
 • Şerafettin: "Din melekleri" veya "meleklerin dini" anlamına gelir.


4 Heceli Kız İsimleri:

 • İlaydanaz: İslam geleneğine göre "Tanrı'nın lütfu ve ihsanıyla güzel bir şekilde doğmuş" anlamına gelir.
 • Kibariye: "Büyüklük" veya "yükseklik" anlamına gelir.
 • Melisanur: "Bal gibi tatlı ve güzel" anlamına gelir.
 • Anastasia: Antik Yunanca kökenli bir isim olup "yeniden dirilme" veya "yeniden hayat bulma" anlamına gelir.
 • Katarina: "Saf, temiz" veya "saflık" anlamına gelir.
 • Valentina: "Sağlam, güçlü" veya "sağlık" anlamına gelir. Ayrıca Latin kökenli bir isim olarak "sevgili" anlamına da gelebilir.
 • Isabella: "Tanrı'nın adıyla yemin eden" anlamına gelir. İspanyolca ve İtalyanca kökenlidir.
 • Aleksandra: "İnsanların yardımcısı" veya "kurtarıcı" anlamına gelir.


4 Heceli Hayvan İsimleri Nelerdir?

 • Sitatunga: Si-ta-tun-ga
 • Sivrisinek: Siv-ri-si-nek
 • İguana: İ-gu-a-na
 • Ağaçkakan: A-ğaç-ka-kan
 • Kaplumbağa: Kap-lum-ba-ğa
 • Susamuru: Su-sa-mu-ru
 • Devekuşu: De-ve-ku-şu
 • Bukalemun: Bu-ka-le-mun
 • Orangutan: O-ran-gu-tan
 • Kertenkele: Ker-ten-ke-le
 • Hipopotam: Hi-po-pa-tam
 • Karabatak: Ka-ra-ba-tak
 • Kertenkele: Ker-ten-ke-le


4 Heceli Eşya İsimleri Nelerdir?

 • Televizyon: Te-le-viz-yon
 • Bilgisayar: Bil-gi-sa-yar
 • Reflektör: Ref-lek-tör


4 heceden oluşan sözcükler nelerdir? Türkçe 4 heceli kelimeler nelerdir? 4 heceli kelime listesi nedir?

Sosyal Medyada Paylaşın

0 Yorum

Yorum Yapın

Yorum yapabilmek için oturum açmanız gerekmektedir.

Sizlere Öneriyoruz

Bu blog yazısını okuyanlar aşağıdaki eğitimleri tercih ettiler!